●○○ PREMYE RANKONT

Kesyon: Èske Labib toujou itil nou jodi a?

Vèsè: 2Ti 3:16

Pou pwochen vizit: Èske Bib la ann amoni ak lasyans?

○●○ PREMYE NOUVÈL VIZIT

Kesyon: Èske Bib la ann amoni ak lasyans?

Vèsè: Jb 26:7

Pou pwochen vizit: Èske konsèy ki nan Bib la itil?

○○● DEZYÈM NOUVÈL VIZIT

Kesyon: Èske konsèy ki nan Bib la itil?

Vèsè: Pw 14:30

Pou pwochen vizit: Èske Labib predi lavni yon fason ki egzak?