26:18

Ekri sa w wè pou nimewo...

Kiyès nan bagay sa yo yo konn itilize tou pou Soupe Seyè a?