JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Jeremi te ka prèske gen 25 an lè Jewova te chwazi l kòm pwofèt. Jeremi pa t santi l kalifye pou responsablite sa a, men Jewova te ba l asirans l ap kontinye ede l.

  1. 647

    Jewova te chwazi Jeremi kòm pwofèt

  2. 607

    Yo te detwi Jerizalèm

  3. 580

    Jeremi fin ekri liv ki pote non l lan

Tout dat yo anv. e. n.