Lèzòm pa gen ni kapasite ni dwa pou yo dirije tèt yo poukont yo

10:21-23

  • Lefètke bèje ki te nan pèp Izrayèl la pa t chèche direksyon nan men Jewova, pèp la te gaye

  • Moun ki te suiv direksyon Jewova te bay yo te jwenn lapè, kè kontan, epi bagay yo te mache byen pou yo