7:1-4, 8-10, 15

  • Jeremi te mete kran sou li pou l fè konnen peche Izrayelit yo t ap fè yo ak ipokrizi yo te gen lakay yo

  • Izrayelit yo te konsidere tanp lan kòm yon bagay ki bay pwoteksyon

  • Jewova te fè konnen sakrifis yo t ap fè pou lafòm yo pa t ka fè anyen pou move konduit yo te genyen an

Reflechi sou sa: Ki jan m ka sèten adorasyon m ap bay Jewova a ann amoni ak volonte Jewova, e li pa vin tounen yon adorasyon pou lafòm?

Jeremi ki nan papòt kay Jewova a.