Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Yon mari ak madanm li k ap preche pòt an pòt ann Itali.

PWOGRAM REYINYON LAVI NOU AK TRAVAY NOU FÈ Jiyè 2017

Modèl prezantasyon

Modèl prezantasyon pou Toudegad e pou nou anseye laverite sou soufrans. Sèvi ak modèl sa yo pou w fè prezantasyon pa w.

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Èske w gen yon kè ki sansib?

Ki wòl kè nou jwe nan desizyon n ap pran konsènan divètisman oswa fason n abiye, aparans nou ak stil nou fè cheve n? Ki sa sa vle di gen yon kè ki sansib?

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Èske w kenbe pwomès ou fè?

Ki sa nou aprann sou wa Sedesyas anrapò ak kesyon pa respekte pwomès nou fè?

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Lè Jewova padone nou, èske l bliye sa n te fè?

Ki egzanp nan Bib la ki bay prèv Jewova konn padone? Ki jan David, Manase ak Pyè ede nou kwè Jewova konn padone?

LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Èske w padone tèt ou?

Li ka pa fasil pou n padone tèt nou pou erè nou te fè lontan yo, menmsi Jewova Dye li menm te deja padone nou. Ki sa k ka ede n?

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Se moun ki gen dwa legal la ki dwe wa

Ki jan pwofesi Ezekyèl te anonse konsènan wa ki gen dwa legal la te akonpli sou Jezi? Ki sa sa aprann nou sou Jewova?

LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Fason pou w byen konpòte w devan pòt kay moun yo

Nou ka pa remake si mèt yon kay ap gade nou oswa koute nou lè nou kanpe devan pòt kay li. Ki jan nou ka byen konpòte n devan pòt kay moun yo?

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Yon pwofesi sou vil Ti ki fè n gen plis konfyans nan Pawòl Jewova a

Tout sa ki te nan pwofesi Ezekyèl te bay sou destriksyon vil Ti a te akonpli nèt.