Sanble moun ki ekri Sòm 83 a se te yon desandan Levit Asaf, yon moun ki t ap viv nan menm epòk ak wa David. Li te ekri sòm sa a nan yon epòk kote nasyon ki te ènmi pèp Jewova a t ap menase pèp la.

83:1-5, 16

  • Nan priyè moun ki ekri sòm sa a te fè a, li te konsantre l sou non Jewova ak dwa Jewova genyen pou l dirije a olye l te rete sou byennèt pa l

  • Jodi a, antanke sèvitè Bondye, nou kontinye ap jwenn atak sou atak. Lè nou gen andirans epi nou rete fidèl, sa fè Jewova jwenn glwa

83:18

  • Jewova vle nou konnen non l

  • Nou dwe montre nan aksyon nou Jewova se Moun ki pi enpòtan nan lavi nou