Eseye ki sa? Sèvis pyonye pèmanan! Se pa ti benediksyon w ap jwenn! — Pw 10:22.

LÈ W PYONYE, OU KA...

  • vin pi efikas nan travay predikasyon an e w ka pran plis plezi ladan l

  • gen pi bon relasyon ak Jewova. Plis w ap pale de Jewova ak lòt moun, se plis w ap panse ak kalite l genyen ki fè moun gen lakrentif pou li yo

  • gen satisfaksyon yon moun jwenn lè l fè enterè Wayòm nan pase anvan enterè pa l e w ap gen lajwa yon moun jwenn lè l bay tout li menm pou l ede lòt moun — Mt 6:33; Tr 20:35

  • asiste reyinyon pyonye siveyan sikonskripsyon an konn fè pandan vizit li a, ou ka asiste reyinyon espesyal yo fè anvan asanble sikonskripsyon an e ou ka asiste Lekòl pyonye a

  • gen plis okazyon pou w kòmanse etid biblik ak moun yo e pou w kondui yo

  • pase plis tan ak lòt moun k ap preche yo, toutpandan youn ap ankouraje lòt — Wm 1:11, 12