Nan yon vizyon, Jewova te bay Ezekyèl yon woulo e li te di l pou l manje l. Ki sa sa te vle di?

2:9–3:2

  • Ezekyèl te dwe byen konprann mesaj Bondye a. Lè Ezekyèl medite sou pawòl ki nan woulo a, sa t ap gen efè sou santiman li gen nan fon kè l e sa t ap pouse l bay mesaj la

3:3

  • Woulo a te dous nan bouch Ezekyèl paske li te kontinye gen yon bon etadespri sou misyon li te genyen an

Ki efè sa ap gen sou mwen lè m priye pandan m ap etidye e m ap medite?

 

Ki jan m ka chèche gen yon bon etadespri sou travay predikasyon an?