Ki sa k te ede Jeremi andire ak yon bon etadespri malgre li t ap soufri anpil?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Li te gen konfyans Jewova t ap “vin ede” moun ki repanti nan pèp li a e li t ap retire yo nan sitiyasyon difisil yo te ye a

  • Li te “jwenn pwoblèm pandan l jèn”. Lè yon moun andire eprèv li jwenn ki te ka kraze lafwa l pandan l jèn, sa prepare l pou l fè fas ak difikilte l pral jwenn pi devan nan lavi a

Ki jan m ka prepare m pou m fè fas ak difikilte m pral jwenn pi devan?

 

Ki jan m ka ret tann avèk pasyans?