Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Chèche vin pi maton nan travay predikasyon an — Sèvi ak videyo nou yo pou n anseye moun yo

Chèche vin pi maton nan travay predikasyon an — Sèvi ak videyo nou yo pou n anseye moun yo

REZON KI FÈ SA ENPÒTAN:

Videyo ka touche kè moun yo paske moun yo ka gade yo toutpandan y ap tande yo. Yo ede nou kapte atansyon moun yo e yo fè yon enpresyon ki dire pi lontan sou moun yo. Se Jewova ki bay pi bèl egzanp nan kesyon sèvi ak bagay moun ka wè pou l anseye yo. — Tr 10:9-16; Re 1:1.

Videyo Èske Bondye gen yon non?, Kiyès ki te fè ekri Bib la? ak videyo Ki jan nou ka sèten Bib la se laverite? bay lòt enfòmasyon ki gen rapò ak leson 2 ak leson 3 nan bwochi Bon nouvèl la. Videyo Poukisa nou dwe etidye Labib?, Ki jan yo fè yon etid biblik? ak videyo Ki sa yo fè nan yon Sal Wayòm? ankouraje moun yo pou yo etidye Labib avèk nou e yo ankouraje yo asiste reyinyon nan kongregasyon an. Gen kèk nan videyo nou genyen ki pi long yo nou ka itilize pou nou anseye moun k ap etidye Labib yo. — km 5/13 3.

FASON POU NOU FÈ L:

  • Depi alavans, telechaje videyo nou ta renmen montre moun nou rankontre a.

  • Prepare youn oubyen de kesyon pou n poze moun nan, kesyon yo reponn nan videyo a.

  • Gade videyo a ansanm ak moun nan.

  • Pale sou pwen kle yo.

ESEYE SA A:

  • Ale nan do youn nan feyè nou yo, epi atire atansyon moun nan sou lyen ki mennen nan videyo Poukisa nou dwe etidye Labib? la.

  • Montre moun nan videyo Ki jan nou ka sèten Bib la se laverite? a epi ofri moun nan bwochi Bon nouvèl la, atire atansyon l sou leson 3 a.