RÉVEILLEZ-VOUS!

Kesyon: Mwen pote Réveillez-vous! sa a pou ou. Gade kesyon yo poze nan paj 2 a. Ki opinyon pa w sou kesyon sa a?

Vèsè: Pw 24:10

Òf: Atik sa a atire atansyon nou sou kèk lòt prensip biblik ki pale sou menm sijè a.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Kesyon: Èske w dakò sa enpòtan pou yon moun chwazi bon kalite zanmi?

Vèsè: Pw 13:20

Òf: Réveillez-vous! sa a bay kèk enfòmasyon itil sou fason pou n fè bon zanmi. [Mete aksan sou atik ki nan paj 10 ak paj 11 lan.]

KOUTE BONDYE

Kesyon: Èske w ta renmen viv nan yon monn konsa? [Montre moun nan paj 2 ak paj 3, epi kite l reponn.]

Vèsè: Jr 29:11

Òf: Bwochi sa a montre fason nou ka koute Bondye pou nou ka pwofite bèl avni li sere pou nou an. [Egzamine paj 4 ak paj 5.]

EKRI PREZANTASYON PA W

Sèvi ak menm metòd ki nan modèl sa yo pou w fè prezantasyon pa w.