Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Women 5​:​1-21

SA K LADAN L

  • Nou rekonsilye ak Bondye pa mwayen Kris (1-11)

  • Adan lakòz lanmò, men Kris fè moun jwenn lavi (12-21)

    • Peche ak lanmò blayi sou tout moun (12)

    • Grasa yon sèl aksyon ki jis (18)

5  Kidonk, lefètke Bondye deklare nou jis paske nou gen lafwa+, annou rete nan lapè* ak Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an+,  li menm ki te ban nou posiblite pou nou jwenn favè san parèy sa a nou ladan l kounye a, grasa lafwa nou+. Annou rejwi poutèt nou gen esperans n ap resevwa glwa nan men Bondye.  E se pa sa sèlman, annou rejwi* lè nou nan tribilasyon+, piske nou konnen tribilasyon bay andirans+,  e andirans fè yon moun vin nan yon kondisyon Bondye apwouve+, e kondisyon sa a bay esperans+,  e esperans sa a pa mennen nan desepsyon+, paske lanmou Bondye ranpli kè nou grasa lespri sen li ban nou an+.  An reyalite, Kris te mouri pou lèzòm pechè nan tan ki te fikse a, pandan nou te toujou fèb+.  Paske, li difisil pou yon moun bay vi l pou yon moun ki jis. Anfèt, petèt yon moun ka dispoze mouri pou yon bon moun.  Sepandan, men ki jan Bondye demontre lanmou li gen pou nou: Kris mouri pou nou pandan nou te pechè toujou+.  Donk, piske kounye a Bondye deklare nou jis grasa san Kris+, nou kapab pi sèten toujou n ap chape anba kòlè Bondye grasa Kris+. 10  Paske, si lè nou te ènmi Bondye, nou te vin rekonsilye avè l grasa lanmò Pitit li a+, alewè pou kounye a nou vin rekonsilye avè l! Nou mèt sèten n ap sove grasa lavi Pitit li a. 11  Nonsèlman sa, n ap rejwi anpil tou nan Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an, li menm ki fè nou rekonsilye ak Bondye kounye a+. 12  Se sa k fè, menm jan akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan+, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche+... 13  Paske, peche te nan monn nan anvan Lalwa, men lè pa gen lwa, yo pa ka akize pèsonn kòmkwa li peche+. 14  Sepandan, soti depi Adan rive nan Moyiz, lanmò t ap domine antanke wa menm sou moun ki pa t peche menm jan Adan te peche a, li menm ki sanble ak sila a ki te gen pou vini an+. 15  Men, rezilta kado a pa menm ak rezilta fot la. Paske, si akoz fot yon sèl moun, anpil moun mouri, favè san parèy Bondye a ak kado li bay ansanm ak favè sa a vin ogmante plis toujou pou anpil moun grasa yon sèl moun: Jezi Kris+. 16  Anplis de sa, byenfè kado a bay la pa menm ak konsekans peche sèl moun sa a te fè a+. Paske, jijman pou yon sèl fot ki te fèt la se kondanasyon li pote+, men, kado Bondye bay pou pakèt fot ki fèt yo, se deklare l deklare moun jis+. 17  Paske, si akoz fot yon sèl moun, lanmò vin domine antanke wa akoz moun sa a+, alewè pou moun ki resevwa favè san parèy la ak kado ki fè konnen yo jis la ann abondans+! Yo pral viv e yo pral domine antanke wa+, grasa yon sèl moun: Jezi Kris+. 18  Se sa k fè, menm jan akoz yon sèl fot, rezilta sa bay pou tout kalite moun se te kondanasyon+, se konsa tou grasa yon sèl aksyon ki jis, rezilta sa bay pou tout kalite moun+ se deklare Bondye deklare yo jis pou yo gen lavi+. 19  Menm jan akoz dezobeyisans yon sèl moun anpil moun te vin pechè+, se konsa tou grasa obeyisans yon sèl moun anpil moun ap vin jis+. 20  Lalwa li menm te vin parèt dekwa pou fot la ka vin anpil+. Men, kote peche a te vin anpil, favè san parèy la te vin plis toujou. 21  Nan ki objektif? Se dekwa pou menm jan peche ansanm ak lanmò te domine antanke wa+, konsa tou, favè san parèy la ka domine antanke wa pa mwayen jistis, pou moun ka jwenn lavi ki pap janm fini an grasa Jezi Kris, Seyè nou an+.

Nòt anba paj

Se kapab tou: “nou anpè”.
Se kapab tou: “nou rejwi”.