Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Women 14​:​1-23

SA K LADAN L

  • Pinga nou jije youn lòt (1-12)

  • Pinga nou lakòz moun bite (13-18)

  • Chèche bagay k ap fè nou viv nan lapè ak tèt ansanm (19-23)

14  Se pou nou akeyi moun lafwa l fèb la+, men, pa jije moun sou bagay chak moun kapab gen opinyon pa yo sou li*.  Gen moun lafwa l pèmèt li manje tout bagay, men moun lafwa l fèb la se legim sèlman li manje.  Se pou moun ki manje tout bagay la pa meprize moun ki pa manje tout bagay la, e se pou moun ki pa manje tout bagay la pa jije moun ki manje tout bagay la+, paske Bondye aksepte moun sa a.  Kiyès ou ye pou w ap jije moun k ap travay lakay yon lòt moun+? Se mèt li ki pou deside si pou l ret kanpe oswa si pou l tonbe+. Wi, l ap ret kanpe, paske Jewova* ka fè l ret kanpe.  Gen moun ki konsidere yon jou pi enpòtan pase yon lòt jou+, gen lòt moun ki konsidere tout jou se menm+. Se pou chak moun ret ak konviksyon pa yo.  Moun ki obsève jou a, li obsève l pou Jewova*. Moun ki manje a, li manje pou Jewova*, paske li di Bondye mèsi+, e moun ki pa manje a, li pa manje pou Jewova*, epoutan li di Bondye mèsi+.  Anfèt, pa gen youn nan nou k ap viv pou tèt li sèlman+, e pèsonn pa mouri pou tèt li sèlman.  Paske, si n ap viv, n ap viv pou Jewova*+, e si nou mouri, nou mouri pou Jewova*. Se sa k fè, kit n ap viv, kit nou mouri, se byen Jewova* nou ye+.  Paske, men pou ki sa Kris te mouri e li vin gen lavi ankò: pou l ka vin Seyè ni moun ki mouri ni moun ki vivan+. 10  Men, poukisa w ap jije frè w+? Oswa poukisa w ap meprize frè w? Anfèt, nou tout nou gen pou n parèt devan tribinal Bondye a+. 11  Paske, men sa ki ekri: “‘Menm jan li klè mwen vivan+, mwen fè sèman se konsa tou tout jenou ap pliye devan m e tout moun ap rekonèt aklè se mwen ki Bondye+.’ Se sa Jewova* di.” 12  Kidonk, nou chak pral rann Bondye kont pou tèt nou+. 13  Se sa k fè, annou sispann jije youn lòt+, men pito, se pou nou pran desizyon pou nou pa met yon obstak devan yon frè ki ka fè l bite oswa yon bagay ki ka lakòz li fè yon fo pa+. 14  Mwen konnen e mwen gen konviksyon nan Seyè Jezi, pa gen anyen ki pa pwòp vre+. Se sèlman lè yon moun konsidere yon bagay pa pwòp, li pa pwòp pou li. 15  Paske, si w fè frè w lapenn poutèt yon manje, ou pap mache nan lanmou ankò+. Pinga w lakòz moun sa a Kris te mouri pou li a pèdi* akoz manje w ap manje+. 16  Se sa k fè, pa kite byen nou fè a tounen mal. 17  Paske, Wayòm Bondye a se pa yon kesyon manje ak bwè+, men li gen rapò ak sa ki jis, ak lapè ak lajwa, grasa lespri sen. 18  Anfèt, nan sans sa a, moun k ap sèvi Kris kòm esklav la fè Bondye plezi, e lèzòm respekte l. 19  Kidonk, annou kontinye chèche bagay k ap fè nou viv anpè+ ak bagay k ap fòtifye youn lòt+. 20  Sispann kraze travay Bondye pou yon senp kesyon manje+. Se vre, tout bagay pwòp, men se yon move bagay lè yon moun ap manje e sa lakòz moun bite+. 21  Li pi bon pou w pa manje vyann oswa pou w pa bwè diven oubyen pou w pa fè anyen ki kapab fè frè w bite+. 22  Lafwa w genyen an, kenbe l pou tèt ou devan Bondye. Byennere moun ki pa kondane tèt li ak sa li twouve ki bon. 23  Men, si l gen dout epi li manje, li deja kondane, paske li pa manje ak lafwa. Wi, tout sa ki pa fèt ak lafwa se peche.

Nòt anba paj

Se kapab tou: “sou kesyon moun kapab ap poze tèt yo”.
Oswa: “detwi”.