Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Travay 3​:​1-26

SA K LADAN L

  • Pyè geri yon mesye ki bwete nan pye ki t ap mande (1-10)

  • Diskou Pyè fè bò Kolonad Salomon an (11-26)

    • “Tout bagay pral tounen jan yo te ye anvan an” (21)

    • Yon pwofèt menm jan ak Moyiz (22)

3  Twouve, Pyè ak Jan t ap monte nan tanp lan nan lè priyè a. Se te nan nevyèm èdtan* nan jounen an.  Gen moun ki t ap pote yon mesye ki domaje nan pye depi l fèt. Chak jou, yo te konn pote l met bò pòtay tanp lan, pòtay yo rele Bèl la, yon fason pou l te ka mande moun k ap antre nan tanp lan charite.  Lè l wè Pyè ak Jan ki pral antre nan tanp lan, li kòmanse mande yo charite.  Men, Pyè ak Jan gade mesye a fiks, epi Pyè di l: “Gade nou.”  Epi, mesye a gade yo fiks ak espwa l ap jwenn yon bagay nan men yo.  Men, Pyè di l: “Mwen pa posede ajan ak lò, men sa m genyen an m ap ba ou l: Nan non Jezi Kris, moun Nazarèt la, leve mache+!”  Epi, li pran men dwat mesye a, li fè l leve+. Menm kote a, pye mesye a ak zo jwenti pye l vin djanm+.  Li vole l kanpe+ e li kòmanse mache, epi li antre nan tanp lan avèk yo, l ap mache, l ap vole anlè, l ap louwe Bondye.  Tout moun te wè l k ap mache e k ap louwe Bondye. 10  Epi, yo vin wè kiyès li ye, yo wè se mesye ki te konn chita ap mande charite nan pòtay tanp lan, pòtay ki rele Bèl la+. Se pa ti sezi yo te sezi lè yo wè sa k te rive mesye a, e se pa ti kontan yo te kontan! 11  Pandan mesye a te kenbe men Pyè ak Jan toujou, tout moun yo te kouri vin jwenn yo sou galri ki rele Kolonad Salomon an+. Moun yo pa t ka pi sezi pase sa. 12  Lè Pyè wè sa, li di moun yo: “Moun Izrayèl, poukisa nou sezi pou sa k pase a? Poukisa n ap gade nou konsa, kòmsi se ak pouvwa pa nou nou fè mesye a mache, oubyen kòmsi se atachman nou gen pou Bondye ki fè sa? 13  Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb la+, Bondye zansèt nou yo, bay Jezi+, Sèvitè l la+, glwa, li menm nou te livre+ e nou te nye devan Pilat, byenke Pilat te deside lage l. 14  Wi, nou te nye l, li menm ki sen e ki jis. Nou te mande pou yo fè nou favè, pou yo lage yon lòt moun pou nou, yon asasen+, 15  tandiske nou touye sila a ki se Gid prensipal ki pèmèt moun jwenn lavi a+. Men, Bondye leve l sot nan lanmò, e nou temwen sa+. 16  Epi, se grasa non l, e se grasa lafwa nou gen nan non l, ki fè mesye sa a vin djanm, mesye sa a n ap gade la a e nou konnen an. E se lafwa nou genyen grasa li ki geri mesye sa a devan nou tout. 17  Kounye a, frè m yo, mwen konnen se paske nou pa t konnen sa nou t ap fè ki fè nou te aji jan nou te aji a+, menm jan ak dirijan nou yo+. 18  Men, se nan fason sa a Bondye reyalize sa l te anonse davans pa mwayen tout pwofèt yo, sètadi Kris la t ap gen pou l soufri+. 19  “Kidonk, se pou nou repanti+, e se pou nou kase tèt tounen+, pou peche nou ka efase+, dekwa pou Jewova li menm fè tan soulajman an rive*, 20  e pou l voye Kris li te chwazi pou nou an, anpalan de Jezi. 21  Moun sa a dwe rete nan syèl la* pou jis epòk kote tout bagay pral tounen jan yo te ye anvan an, tout bagay Bondye te di pa mwayen pwofèt tan lontan yo ki te sen. 22  Anfèt, Moyiz te di: ‘Jewova*, Bondye nou an, ap ban nou yon pwofèt menm jan avèk mwen k ap soti nan mitan pèp nou an+. Nou dwe koute tout sa l di nou+. 23  Wi, tout moun* ki pa koute Pwofèt sa a, y ap detwi yo nèt nan mitan pèp la+.’ 24  Epi, tout pwofèt ki te pale yo te anonse jou sa yo aklè, kòmanse sou Samyèl ak pwofèt ki te vin apre yo+. 25  Nou se pitit pwofèt yo e nou eritye alyans Bondye te fè avèk zansèt nou yo+, lè l te di Abraram: ‘Grasa desandans* ou, tout fanmi sou tè a ap jwenn benediksyon+.’ 26  Apre Bondye te fin chwazi Sèvitè l la, se kote nou an premye li te voye l+ pou l beni nou, lè li te fè nou chak vire kite move aksyon nou yo.”

Nòt anba paj

Vè twazè nan aprèmidi.
Lit.: “dekwa pou tan soulajman an soti nan fas Jewova”. Gade Apendis A5.
Oswa: “Syèl la dwe kenbe moun sa a”.
Oswa: “tout nanm”.
Lit.: “semans”.