Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 18​:​1-28

SA K LADAN L

  • Travay predikasyon Pòl te fè nan Korent (1-17)

  • Yo retounen Antyòch ki nan Siri a (18-22)

  • Pòl pati al nan Galasi ak nan Friji (23)

  • Yo ede Apolòs, yon moun ki te konn pale byen (24-28)

18  Apre sa, li kite Atèn, l al Korent.  Epi, li jwenn yon Juif yo rele Akila+. Misye se moun Pon, li te fèk sot ann Itali e li te ansanm ak Prisil, madanm li. Yo te vin Korent, paske anperè Klod te bay lòd pou tout Juif yo kite Wòm. Pòl al jwenn yo,  e kòm yo te gen menm metye avè l, li rete lakay yo, e yo travay ansanm+. Metye yo se te fè tant.  Men, chak saba, li te konn bay yon diskou* nan sinagòg la+ e li te konn konvenk ni Juif ni Grèk.  Lè Silas+ ak Timote+ rive sot Masedwàn, Pòl kòmanse vin okipe anpil nan preche pawòl la, li t ap bay Juif yo temwayaj pou l pwouve yo Jezi se Kris la+.  Men, etandone yo te kontinye opoze ak li e yo t ap pale lèd avè l, li souke rad sou li*+, epi li di yo: “Se nou ki responsab pwòp san nou+. Mwen menm, mwen pa responsab+. Apati kounye a, mwen pral kot moun ki nan nasyon yo+.”  Vrèmanvre, li kite kote l te ye a*, l al lakay yon mesye ki rele Titiyis Jistis ki te gen lakrentif pou Bondye. Kay li te tou kole ak sinagòg la.  Men, Krispis+, mesye ki t ap dirije sinagòg la, te vin kwè nan Seyè a ansanm ak tout moun lakay li. E anpil moun nan vil Korent ki te tande bon nouvèl la te kòmanse kwè, e yo te vin batize.  Anplis de sa, nan lannuit, Seyè a di Pòl nan yon vizyon: “Pinga w pè, kontinye pale, pa ret an silans, 10  paske mwen avèk ou+, e pèsonn pap ka atake w pou fè w anyen, paske mwen gen anpil moun nan vil sa a.” 11  Donk, li rete la pandan ennan sis mwa, e li t ap anseye yo pawòl Bondye a. 12  Pandan Galyon te gouvènè* nan Akayi, Juif yo fè yon sèl, yo leve kont Pòl e yo mennen l nan tribinal la, 13  yo di: “Misye ap fè moun yo adore Bondye yon fason ki kontrè ak lalwa.” 14  Men, etan Pòl vini pou l ouvri bouch li, Galyon di Juif yo konsa: “Nou menm Juif, tande m! An reyalite, si se te yon bagay mal li te fè, yon move zak, mwen t ap gen rezon pou mwen pran pasyans pou m tande nou. 15  Men, piske se diskisyon sou mo, sou non moun oswa sou lwa nou an n ap fè+, nou mèt okipe sa poukont nou. Mwen pa vle jije bagay sa yo.” 16  Lè l fin di sa, li fè yo soti nan tribinal la. 17  Lè sa a, yo tout yo met men sou Sostèn+, mesye ki t ap dirije sinagòg la, epi yo kòmanse bat li depi devan tribinal la. Men, Galyon pa t mele menm nan bagay sa yo. 18  Men, Pòl rete la kèk jou ankò. Apre sa, li di frè yo orevwa, epi li pran bato, l al Siri. Prisil ak Akila te ansanm avè l. Lè l rive Sankre+, li fè koupe cheve l byen ba, paske li te fè yon ve. 19  Epi, yo rive Efèz, e li kite yo, li antre nan sinagòg la, e li kòmanse rezone avèk Juif yo+. 20  Yo pa t sispann mande l pou l rete plis avèk yo, men li pa t dakò. 21  Li di yo orevwa, epi li di yo: “Si Jewova* vle, m ap tounen vin wè nou ankò.” Epi li pran bato detan l Efèz, 22  li desann Sezare. Apre sa, li monte* al salye kongregasyon an, epi li desann Antyòch+. 23  Lè l fin pase yon ti tan la, li ale, li pase yon bann kote nan peyi Galasi ak nan Friji+, e li t ap fòtifye tout disip yo+. 24  Twouve, gen yon Juif yo rele Apolòs+ ki vin rive Efèz. Misye te moun Aleksandri, li te pale byen e li te konn Ekriti yo byen. 25  Yo te anseye l* chemen Jewova* a. E grasa lespri a, li te vin chofe pou l pale e pou l anseye bagay ki gen rapò ak Jezi yo yon fason ki egzak, men se sèlman batèm Jan an li te konnen. 26  Li te kòmanse pale avèk kran nan sinagòg la. Lè Prisil ak Akila+ tande misye k ap pale, yo pran l avèk yo, e yo esplike l chemen Bondye a yon fason ki pi egzak toujou. 27  Anplis de sa, kòm li te vle travèse al Akayi, frè yo ekri disip yo e yo sipliye yo pou yo byen akeyi l. Vrèmanvre, lè l rive la, se pa ti ede li te ede moun ki te vin kwè grasa favè san parèy Bondye te fè yo a. 28  Paske, avèk fòs, li te pwouve Juif yo te nan erè. Li te fè sa yon fason total devan tout moun, e li te sèvi ak Ekriti yo pou l montre yo Jezi se Kris la+.

Nòt anba paj

Oswa: “li te konn rezone avèk yo”.
Moun ki te fè jès sa a te montre li pa responsab sa k rive moun ki nan kote sa a.
Anpalan de sinagòg la.
Yon gouvènè women ki t ap dirije yon tèritwa. Gade Lis mo yo esplike yo.
Sanble se Jerizalèm li te monte.
Oswa: “Yo te anseye l aloral”.