Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Rit 3​:​1-18

SA K LADAN L

  • Nawomi di Rit sa pou l fè (1-4)

  • Rit ak Bowaz kote yo konn bat manje angren an (5-15)

  • Rit retounen al jwenn Nawomi (16-18)

3  Apre sa, Nawomi, bèlmè Rit la, di Rit: “Pitit fi m, èske m pa ta dwe chèche yon kote* pou w rete+, yon fason pou tout bagay ale byen pou ou?  Bon, ou konnen Bowaz, mesye ki te fè w rete bò kot jèn medam k ap travay avè l yo, se fanmi nou+, pa vre? Tande! L ap vannen lòj* sou glasi a aswè a.  Benyen, pase yon ti luil santi bon sou ou, byen abiye w*, epi al anba a bò glasi a. Pa fè l wè w toutotan l pa fin manje l pa fin bwè.  E lè w wè l al kouche, gade byen ki kote l kouche. Apre sa, al dekouvri pye l, epi kouche la. E li menm, l ap di w sa pou w fè.”  Lè sa a, Rit di l: “M ap fè tout sa w di m yo.”  Apre sa, li desann bò glasi a pou l al fè tout sa bèlmè l te di l yo.  Bowaz li menm manje, li bwè e kè l te kontan. Annapre, l al kouche bò kot pil lòj la. Apre sa, Rit vini tou dousman, li dekouvri pye Bowaz e li kouche la.  Lè l minui, Bowaz pantan nan dòmi e li pran tranble. Li leve chita, lè l gade, li wè gen yon fi ki kouche bò pye l.  Lè sa a, Bowaz di: “Kiyès sa a?” Rit reponn li: “Se mwen menm, Rit, sèvant ou a, e ou dwe bay sèvant ou a pwoteksyon* paske w se youn nan moun ki gen dwa pou rachte m yo+.” 10  Lè Bowaz tande sa, li di l: “Mwen swete pou Jewova beni w, pitit fi m. Sa w fè kounye a montre w gen plis lanmou ki fidèl pase sa w te fè anvan an+, piske w pa al dèyè jèn moun parèy ou, kit yo pòv kit yo rich. 11  Kounye a, pitit fi m, ou pa bezwen pè. M ap fè tout sa w di m+, paske tout moun nan vil la konnen ou se yon trè bon fi. 12  Se vre mwen gen dwa pou m rachte w+, men gen yon moun ki pi pwòch fanmi nou pase m+ ki gen plis dwa pou l rachte w. 13  Ou mèt pase nuit lan la. Si demen maten li dakò rachte w, pa gen pwoblèm, li mèt rachte w+. Men, si l pa vle rachte w, menm jan li klè Jewova vivan, mwen fè sèman, mwen menm, m ap rachte w. Ou mèt ret kouche la pou jis demen maten.” 14  Rit ret kouche bò pye l la jis li jou e Rit leve granmmaten pou pèsonn pa wè l. Epi, Bowaz di: “Mwen pa ta renmen pèsonn konnen gen yon fi ki te dòmi sou glasi a.” 15  Apre sa, li di: “Pran manto ki sou ou a, ouvri l.” Rit pran manto ki sou li a, li ouvri l. Bowaz mete sis mezi* lòj ladan l, e li ba li l pou l pot lakay li. Apre sa, Bowaz antre nan vil la. 16  E Rit ale kot bèlmè l ki mande l: “Kòman sa te pase pou ou, pitit fi m?*” Li di bèlmè l tout sa Bowaz te fè pou li. 17  Epi, li di l: “Sis mezi lòj sa a, se li ki ban mwen l. Li te di m: ‘Pa retounen al jwenn bèlmè w de men vid.’” 18  Lè sa a, Nawomi di l: “Ret tann, pitit fi m, jiskaske w konnen jan bagay yo ap fini, paske mesye sa a pap bay kò l repo toutotan l pa regle bagay sa a jodi a.”

Nòt anba paj

Lit.: “yon kote trankil”.
Se yon kalite manje angren.
Oswa: “met rad pa anlè ou genyen sou ou”.
Oswa: “ou dwe ouvè ke rad ou sou sèvant ou an”.
Si mezi sa yo te sis seya, yo te peze prèske 20 kg. Se tout sa li te ka pote sou tèt li. Gade Apendis B14.
Lit.: “Kiyès ou ye, pitit fi m?”