Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Rit 2​:​1-23

SA K LADAN L

  • Rit al ranmase lòj nan jaden Bowaz (1-3)

  • Rit ak Bowaz rankontre (4-16)

  • Rit rakonte Nawomi jan Bowaz aji byen avè l (17-23)

2  Nawomi te gen yon fanmi Elimelèk, mari l la, ki te rele Bowaz+. Misye te rich anpil.  Epi, Rit, moun peyi Mowab la, di Nawomi: “Tanpri, kite m ale nan jaden pou m al ranmase grap lòj* dèyè+ kèlkeswa moun ki dakò m fè sa.” Nawomi di l: “Ou mèt ale, pitit fi m.”  Menm kote a, l ale, l al nan jaden e li kòmanse ranmase lòj moun ki t ap rekòlte yo kite dèyè. Konsa, san l pa t konnen, li te vin antre nan pòsyon tè pa Bowaz+ la, fanmi Elimelèk+ la.  Se konsa, Bowaz vin sot Betleyèm, li di moun ki t ap rekòlte yo: “Jewova avèk nou!” E yo menm yo reponn: “Jewova beni w!”  Apre sa, Bowaz mande jennonm ki te responsab moun ki t ap rekòlte yo: “Fanmi kiyès jèn dam sa a ye?”  Jennonm nan reponn: “Jèn dam sa a se yon moun Mowab+ ki sot andeyò nan peyi Mowab+ ak Nawomi.  Li vini la a, li di m: ‘Tanpri, kite m ranmase nan grap lòj moun k ap rekòlte yo kite dèyè+ yo.’ Apre sa, li antre nan jaden an, li kanpe sou de pye l depi nan maten, e se kounye a l al fè yon ti chita anba tonèl la pou l pran yon ti repo.”  Apre sa, Bowaz di Rit: “Koute, pitit fi m. Pa al ranmase anyen nan lòt jaden e pa al okenn lòt kote. Rete bò kot jèn medam k ap travay avè m yo+.  Gade ki kote y ap fè rekòt nan jaden an, epi ale avèk yo. Mwen bay jèn mesye yo lòd pou yo pa ba w pwoblèm. Lè w swaf, ou mèt al bwè dlo nan veso ki gen dlo jèn mesye yo tire a.” 10  Lè Rit tande sa, li met ajenou e li bese tèt li jis atè, li di Bowaz: “Kòman fè se mwen ou fè favè, e poukisa w ban m enpòtans, alòske m se yon etranje+?” 11  Bowaz di l: “Yo di m tout sa w fè pou bèlmè w apre lanmò mari w, jan w kite papa w, manman w ak peyi fanmi w yo pou w vin viv nan mitan yon pèp ou pa t konnen anvan+. 12  Mwen swete pou Jewova beni w pou sa w fè a+, pou Jewova, Bondye Izrayèl la, ba w yon gwo rekonpans*, piske w vin chèche pwoteksyon anba zèl li+.” 13  Lè sa a, Rit di l: “Mwen swete w ap kontinye fè m favè, mèt mwen, paske w ban m fòs. Ou pale avè m yon fason ki ankouraje m*, byenke mwen menm, esklav ou a, mwen pa menm tankou youn nan medam k ap travay avè w yo.” 14  Lè lè a rive pou yo manje, Bowaz di l: “Pwoche pi pre pou w ka manje yon ti pen e pou w ka tranpe moso pa w la nan vinèg la.” Lè sa a, Rit chita bò kot moun k ap rekòlte yo, Bowaz lonje lòj griye ba li, li manje vant plen e li kite ladan l. 15  Apre sa, Rit leve l al ranmase lòj+. Epi, Bowaz bay jèn mesye k ap travay avè l yo lòd, li di yo: “Kite l ranmase nan grap nou kite dèyè yo, e pinga nou ba l pwoblèm+. 16  Epitou, rale kèk grap nan pake nou fin fè yo pou li, kite yo pou l ka ranmase yo, pa di anyen k ap anpeche l fè sa.” 17  Konsa, Rit kontinye ranmase lòj nan jaden an rive jis aswè+. Apre sa, li bat lòj li ranmase yo e li jwenn anviwon yon efa*. 18  Epi, li pran kantite l jwenn nan, li antre nan vil la, e bèlmè l wè sa l te ranmase a. Epitou, Rit pran manje ki te rete lè l te fin manje vant plen an+, li bay bèlmè l li. 19  Epi, bèlmè l mande l: “Ki kote w te ranmase lòj jodi a? Ki kote w te travay? Mwen swete pou Bondye beni moun ki te fè w favè a+.” Lè sa a, li fè bèlmè l konnen nan jaden ki moun li te travay, li di l: “Mwen te travay nan jaden yon mesye ki rele Bowaz.” 20  Lè Nawomi tande sa, li di bèlfi l la: “Mwen swete li jwenn benediksyon nan men Jewova ki pa janm sispann montre lanmou ki fidèl ni pou moun ki vivan ni pou moun ki mouri+!” Epi, Nawomi di l: “Mesye sa a se fanmi nou+. Se youn nan moun ki gen dwa pou l rachte nou+.” 21  Apre sa, Rit, moun peyi Mowab la, di: “Li te di m se bò kot moun k ap travay avè l yo pou m rete jiskaske yo fin rekòlte tout sa l genyen+.” 22  Nawomi di Rit, bèlfi l la: “Pitit fi m, li pi bon pou w rete bò kot jèn medam k ap travay avè l yo, pou moun pa ba w pwoblèm nan lòt jaden.” 23  Konsa, Rit kontinye rete bò kot jèn medam k ap travay ak Bowaz yo pou l ranmase lòj ak ble jiskaske rekòt lòj la+ ak rekòt ble a fini. Epi, li kontinye abite ansanm ak bèlmè l+.

Nòt anba paj

Se yon kalite manje angren.
Oswa: “yon rekonpans total”.
Lit.: “pale ak kè m”.
Oswa: “anviwon 7 gwo mamit”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.