Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 7​:​1-17

SA K LADAN L

  • Kat zanj kenbe van destriksyon yo (1-3)

  • Yo mete so sou 144 000 moun yo (4-8)

  • Yon gwo foul moun ki abiye ak wòb blan (9-17)

7  Apre sa, mwen wè kat zanj ki kanpe nan kat kwen tè a. Yo kenbe kat van latè yo, dekwa pou van pa ka soufle ni sou tè a, ni sou lanmè a, ni sou okenn pyebwa.  E mwen wè yon lòt zanj k ap monte sot nan direksyon solèy leve* ak yon so Bondye vivan an nan men l. Li pale byen fò ak kat zanj yo te bay pèmisyon pou yo fè tè a ak lanmè a mal yo,  li di yo: “Pa fè ni tè a, ni lanmè a, ni pyebwa yo okenn mal, toutotan nou pa fin poze so+ sou fwon esklav Bondye nou an genyen yo+.”  E mwen tande kantite moun yo poze so sou yo: 144 000 moun+. Yo gen so sou yo e yo soti nan tout tribi pitit Izrayèl yo+:  Nan tribi Jida a gen 12 000 moun ki gen so sou yo;nan tribi Ribenn nan, 12 000;nan tribi Gad la, 12 000;  nan tribi Achè a, 12 000;nan tribi Neftali a, 12 000;nan tribi Manase a+, 12 000;  nan tribi Simeyon an, 12 000;nan tribi Levi a, 12 000;nan tribi Isaka a, 12 000;  nan tribi Zabilon an, 12 000;nan tribi Jozèf la, 12 000;nan tribi Benjamen an, 12 000 moun ki gen so sou yo.  Apre sa, mwen gade, mwen wè yon gwo foul moun okenn moun pa t ka konte ki soti nan tout nasyon, nan tout tribi, nan tout pèp ak nan tout lang+. Yo kanpe devan twòn nan ak devan Ti Mouton an, yo abiye ak wòb blan long+, e yo gen branch palmye nan men yo+. 10  E san rete, yo t ap di byen fò: “Se Bondye nou an, li menm ki chita sou twòn nan+, ak Ti Mouton an ki sove nou+.” 11  Tout zanj yo te kanpe toutotou twòn nan ak ansyen yo+ ak kat kreyati vivan yo, e yo met ajenou fas anba devan twòn nan e yo adore Bondye, 12  yo t ap di: “Amèn! Louwanj, glwa, sajès, remèsiman, onè, pisans ak fòs pou Bondye nou an pou tout tan gen tan+. Amèn.” 13  Lè sa a, youn nan ansyen yo mande m: “Moun sa yo ki abiye ak wòb blan long yo+, ki moun yo ye? E ki kote yo soti?” 14  Tousuit mwen di l: “Mèt mwen, se ou menm ki konnen.” E li di m: “Moun sa yo se moun ki soti anba gwo tribilasyon an+. Yo lave wòb long yo, e yo blanchi yo nan san Ti Mouton an+. 15  Se poutèt sa, yo devan twòn Bondye a, y ap ba li yon sèvis sakre lajounen kou lannuit nan tanp li an. E Sila a ki chita sou twòn nan+ pral ouvè tant li sou yo pou l pwoteje yo+. 16  Yo pap grangou ankò, yo pap swaf ankò, solèy pap bat yo e okenn gwo chalè pap bat yo+. 17  Paske, Ti Mouton an+ ki toupre twòn nan ap pran swen yo+ e l ap mennen yo nan sous* dlo lavi yo+. E Bondye ap siye tout dlo nan je yo+.”

Nòt anba paj

Oswa: “sot nan lès”.
Oswa: “nan fontèn”.