Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 20​:​1-15

SA K LADAN L

  • Yon zanj mare Satan pou 1 000 an (1-3)

  • Moun k ap dirije antanke wa ak Kris pandan 1 000 an (4-6)

  • Yo libere Satan, apre sa, yo detwi l (7-10)

  • Yo jije mò yo devan twòn blan an (11-15)

20  Epi, mwen wè yon zanj k ap desann sot nan syèl la, e li gen kle twou san fon an+ nan men l ansanm ak yon gwo chenn.  Li met men sou dragon an+, premye sèpan an+, li menm ki Dyab la+ e ki Satan an+, li mare l pou 1 000 an.  Epi, li pimpe l nan twou san fon an+, li fèmen l ladan l, e li poze sele sou twou a, dekwa pou dragon an pa twonpe nasyon yo ankò jiskaske 1 000 an an fini. Apre sa, y ap lage l pou yon tikras tan+.  Epi, mwen wè yon seri twòn, e gen moun ki chita sou yo. Yo bay moun sa yo pouvwa pou yo jije. Wi, mwen wè san* moun yo te touye poutèt yo t ap bay temwayaj sou Jezi e poutèt yo t ap pale de Bondye. Moun sa yo pa t adore ni bèt sovaj la ni estati l la, e yo pa t resevwa mak sou fwon yo ni sou men yo+. Yo retounen vivan ankò, e yo dirije antanke wa avèk Kris+ pandan 1 000 an.  (Rès mò yo+ pa t retounen vivan ankò jiskaske 1 000 an an fini.) Sa a se premye rezirèksyon an+.  Tout moun ki benefisye premye rezirèksyon an+, yo byennere e yo sen. Dezyèm lanmò a+ pa gen pouvwa sou yo+, men yo pral sèvi kòm prèt+ pou Bondye e pou Kris, e yo pral dirije antanke wa avèk Kris pandan 1 000 an an+.  Kou 1 000 an an fini, y ap libere Satan nan prizon an,  e l ap soti pou l al twonpe nasyon yo nan kat kwen tè a, Gòg ak Magòg. L ap rasanble yo pou lagè, e kantite yo ye a tankou sab lanmè.  Yo gaye kò yo sou tout tè a, e yo ansèkle kan moun ki sen yo ak vil Bondye renmen an. Men, dife desann sot nan syèl la, e li kankannen yo+. 10  Epi, yo lage Dyab la ki t ap twonpe yo a nan letan dife ak souf la, kote ni bèt sovaj la+ ni fo pwofèt la te deja ye a+. E yo pral nan touman* lajounen kou lannuit pou tout tan gen tan. 11  Epi, mwen wè yon gwo twòn blan e Bondye chita sou li+. Tè a ak syèl la kouri sot devan l+, e pa t gen plas pou yo ankò. 12  Epi, mwen wè mò yo, gran kou piti, ki kanpe devan twòn nan, e gen woulo ki te ouvè. Men, gen yon lòt woulo ki te ouvè, se te woulo lavi a+. Yo jije mò yo selon aksyon yo, dapre bagay ki ekri nan woulo yo+. 13  E lanmè a rann mò li te gen ladan l, lanmò ak Tonm nan* rann mò yo te gen nan yo, epi, yo jije yo chak apa selon aksyon yo+. 14  Apre sa, yo lage lanmò ak Tonm nan* nan letan dife a+. Letan dife a+ reprezante dezyèm lanmò a+. 15  Anplis de sa, moun yo pa t jwenn non yo ekri nan liv lavi a+, yo lage yo nan letan dife a+.

Nòt anba paj

Oswa: “mwen wè nanm”.
Oswa: “nan prizon”.
Oswa: “Adès”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “Adès”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.