Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 2​:​1-29

SA K LADAN L

  • Mesaj pou Efèz (1-7), pou Esmin (8-11), pou Pègam (12-17), pou Tiyati (18-29)

2  “Ekri zanj+ ki nan kongregasyon Efèz la+, di l: Men sa sila a ki kenbe sèt zetwal yo nan men dwat li a e k ap mache nan mitan sèt pòtlanp annò yo di+:  ‘Mwen konnen sa w fè, mwen konnen jan w travay di e jan w ap andire. Mwen konnen ou pa ka tolere move moun e ou teste moun ki di se apot yo ye+, men ki pa sa vre, ou dekouvri yo se mantè.  Epitou, ou demontre ou gen andirans, ou kenbe tennfas poutèt non mwen+, e ou pa faya+.  Men, sa mwen gen kont ou, sèke ou pèdi lanmou w te genyen okòmansman an.  “‘Kidonk, se pou w sonje kote w soti pou w tonbe la a. Se pou w repanti+, e se pou w fè aksyon ou te konn fè anvan yo. Si se pa sa, m ap vin pou ou e m ap retire pòtlanp ou an+ nan plas li, amwenske w repanti+.  Poutan, sa w gen lakay ou ki bon, sèke ou rayi aksyon sèk Nikola a+, e mwen menm tou, mwen rayi yo.  Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande sa lespri a di kongregasyon yo+: Moun ki pote laviktwa a+, m ap pèmèt li manje fwi nan pyebwa lavi a+ ki nan paradi Bondye a.’  “Ekri zanj ki nan kongregasyon Esmin nan, di l: Men sa ‘Premye a ak Dènye a+’ di, li menm ki te mouri e ki vin vivan ankò a+:  ‘Mwen konnen tribilasyon w ap pase e mwen konnen w pòv. Men, ou rich+. Moun ki di se Juif yo ye yo, e ki pa sa vre, men ki se yon bann moun ki pou* Satan, mwen konnen blasfèm y ap di+. 10  Ou pa bezwen pè bagay ou pral sibi yo+. Tande! Dyab la pral kontinye lage kèk nan nou nan prizon pou nou ka jwenn yon eprèv total, e n ap jwenn tribilasyon pandan dis jou. Se pou w rete fidèl jiska lamò, e m ap ba ou kouwòn lavi a+. 11  Moun ki gen zòrèy pou l tande+, tande sa lespri a di kongregasyon yo: Moun ki pote laviktwa a+, li pa gendwa sibi dezyèm lanmò a+.’ 12  “Ekri zanj ki nan kongregasyon Pègam nan, di l: Men sa sila a ki gen epe byen long ki file de bò a di+: 13  ‘Mwen konnen kote w rete, mwen konnen ou rete kote twòn Satan an ye a. Epoutan, ou kontinye kenbe non mwen fèm+ e ou pa abandone lafwa w gen nan mwen an+, menm nan epòk Antipas, temwen fidèl mwen an+, li menm yo te touye+ bò kote nou, kote Satan abite a. 14  “‘Men, mwen gen kèk bagay kont ou, sèke ou gen moun la a ki kenbe ansèyman Balaam nan fèm+, li menm ki t ap montre Balak+ ki jan pou l met pyèj devan pitit Izrayèl yo pou fè yo tonbe nan peche, sa vle di pou yo manje bagay yo sakrifye bay zidòl e pou yo fè imoralite seksyèl*+. 15  Konsa, ou menm tou, ou gen moun ki kenbe ansèyman sèk Nikola a fèm+. 16  Kidonk, se pou w repanti. Si se pa sa, m ap vin pou ou byen vit e m ap fè lagè avèk yo ak epe byen long ki nan bouch mwen an+. 17  “‘Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande sa lespri a di kongregasyon yo+: Moun ki pote laviktwa a+, m ap ba l enpe nan lamàn ki kache a+, m ap ba l yon ti wòch blan, e ap gen yon nouvo non ki ekri sou ti wòch sa a, yon non pèsonn pa konnen, sof moun ki resevwa l la.’ 18  “Ekri zanj ki nan kongregasyon Tiyati a+, di l: Men sa Pitit Bondye a di, li menm je l tankou flanm dife+ e pye l tankou kuiv yo pirifye a+: 19  ‘Mwen konnen sa w fè, mwen konnen lanmou ou genyen, lafwa w, sèvis w ap fè, andirans ou, e mwen konnen sa w fè kounye a plis pase sa w te konn fè anvan. 20  “‘Men, sa mwen gen kont ou, sèke ou tolere madanm yo rele Jezabèl la+, li menm ki rele tèt li pwofèt, li menm k ap anseye esklav mwen yo e k ap twonpe yo pou l fè yo fè imoralite seksyèl*+ e pou l fè yo manje bagay yo sakrifye bay zidòl. 21  Mwen ba l tan pou l repanti, men li pa dispoze repanti pou imoralite seksyèl* li fè. 22  Tande! Mwen pral fè l malad pou l pran kabann, e mwen pral lage moun k ap fè adiltè avè l yo nan yon gwo tribilasyon, amwenske yo repanti pou sa l te fè yo fè yo. 23  M ap touye pitit li yo ak yon epidemi mòtèl. Konsa, tout kongregasyon yo ap konnen se mwen menm ki egzamine panse ki pwofon* e ki egzamine kè. E m ap ban nou chak sa nou merite, selon sa nou fè+. 24  “‘Sepandan, nou menm rès moun ki nan Tiyati yo, tout moun ki pa suiv ansèyman sa a, nou menm ki pa konnen swadizan “bagay pwofon Satan yo+”, men sa m ap di nou: Mwen pap ban nou pote okenn lòt chay. 25  Sèlman, kenbe sa nou genyen an fèm pou jis mwen vini+. 26  Moun ki pote laviktwa a e ki fè sa m te konn fè yo jiska lafen, m ap ba li pouvwa sou nasyon yo+, 27  menm jan mwen resevwa pouvwa nan men Papa m. L ap dirije pèp yo ak yon baton fè+, jis yo kraze tankou veso ki fèt ann ajil ki kraze fè miyèt moso. 28  E m ap bay moun sa a zetwal ki klere lematen an+. 29  Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande sa lespri a di kongregasyon yo.’

Nòt anba paj

Lit.: “ki se yon sinagòg”.
Lit.: “ki egzamine ren”.