Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Revelasyon 17​:​1-18

SA K LADAN L

  • Jijman “Gran Babilòn nan” (1-18)

    • Gwo pwostitye a chita sou yon bèt wouj vif (1-3)

    • Bèt la ‘te la, men li pa la ankò, epoutan li pral sot nan twou san fon an’ (8)

    • Dis kòn yo ap goumen ak Ti Mouton an (12-14)

    • Dis kòn yo ap rayi pwostitye a (16, 17)

17  Youn nan sèt zanj ki te gen sèt bòl yo+ vini, li di m: “Vini, mwen pral montre w jijman yo pral egzekite sou gwo pwostitye ki chita sou anpil dlo a+.  Wa latè yo fè imoralite seksyèl*+ avè l, e moun ki abite sou tè a vin sou ak diven imoralite seksyèl* li fè a+.”  Epi, pa mwayen lespri a, li mennen m nan yon dezè. E mwen wè yon fi ki chita sou yon bèt sovaj wouj vif, yon bèt ki chaje ak non e ki gen sèt tèt ak dis kòn, e tout non ki te sou li yo se te blasfèm.  Fi a abiye ak yon rad wouj vyolèt e ak yon rad wouj vif+, li gen lò, pyè ki gen anpil valè ak pèl sou li+, e li gen yon koup annò nan men l ki plen ak bagay repiyan ansanm ak salte imoralite seksyèl* li fè a.  Li gen yon non, yon mistè, ki ekri sou fwon l: “Gran Babilòn nan, manman pwostitye yo+ e manman bagay repiyan k ap fèt sou tè a+.”  Epi, mwen wè fi a sou ak san moun ki sen yo ansanm ak san temwen Jezi yo+. Lè m wè l, mwen fè yon gwo sezisman.  Lè sa a, zanj lan di m: “Poukisa w sezi? Mwen pral esplike w mistè a, mwen pral di w ki sa fi a ye+, e bèt sovaj fi a chita sou li a, ki gen sèt tèt ak dis kòn nan, mwen pral di w ki sa l ye tou+:  Bèt sovaj ou wè a te la, men li pa la ankò, epoutan li pa lwen monte sot nan twou san fon an+, e li pral detwi. E moun ki abite sou tè a ki pa gen non yo ekri nan woulo lavi a+, woulo yo te prepare depi lè monn nan te fonde* a, pral sezi lè yo wè jan bèt sovaj la te la, li vin pa la, epoutan li tounen parèt ankò.  “Sa mande pou yon moun gen entèlijans ak sajès. Sèt tèt yo+ reprezante sèt mòn, e fi a chita sou tèt mòn yo. 10  E yo reprezante sèt wa: gen senk ki deja tonbe, gen youn ki la, lòt la poko rive, men lè l rive, l ap rete pou yon ti tan. 11  Epi, bèt sovaj ki te la, men ki pa la ankò a+, li menm tou, li se yon wa, yon uityèm wa, men se nan sèt wa yo li soti, e li pral detwi. 12  “Dis kòn ou wè yo reprezante dis wa. Yo poko resevwa yon wayòm, men yo resevwa pouvwa antanke wa pou inèdtan ansanm ak bèt sovaj la. 13  Yo gen yon sèl lide, e konsa, yo bay bèt sovaj la pisans ak pouvwa yo genyen an. 14  Yo pral goumen ak Ti Mouton an+. Men, kòm Ti Mouton an se Seyè tout seyè e li se Wa tout wa+, l ap pote laviktwa sou yo+. Epitou, moun yo rele yo e ki ansanm avèk li yo, moun yo chwazi yo, moun ki fidèl yo, ap pote laviktwa sou yo tou+.” 15  Zanj lan di m: “Dlo w wè pwostitye a chita sou yo a reprezante pèp, foul moun, nasyon ak moun divès kalite lang+. 16  E dis kòn ou wè yo+, ansanm ak bèt sovaj la+, pral rayi pwostitye a+, y ap dechèpiye l, y ap mete l toutouni, y ap manje chè l, e y ap boule l nèt nan dife+. 17  Paske, Bondye mete lide l nan kè yo pou yo reyalize volonte l+, wi, pou yo reyalize sèl lide yo genyen an, sètadi bay bèt sovaj la wayòm yo a+, jiskaske pawòl Bondye yo akonpli. 18  E fi+ ou wè a reprezante gwo vil k ap domine sou wa latè yo.”

Nòt anba paj

Mo grèk la se pòneya. Gade Lis mo yo esplike yo.
Mo grèk la se pòneya. Gade Lis mo yo esplike yo.
Ekspresyon sa a gen rapò ak pitit Adan ak Èv yo.