Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Revelasyon 13​:​1-18

SA K LADAN L

  • Bèt sovaj ki gen sèt tèt k ap monte sot nan lanmè a (1-10)

  • Bèt ki gen de kòn k ap monte sot nan tè a (11-13)

  • Estati bèt ki gen sèt tèt la (14, 15)

  • Mak bèt sovaj la ak nimewo bèt sovaj la (16-18)

13  Epi, li* kanpe sou sab lanmè a. Apre sa, mwen wè yon bèt sovaj+ k ap monte sot nan lanmè a+. Li gen dis kòn ak sèt tèt, li gen dis kouwòn*, youn sou chak kòn, e sou tèt li yo, li gen non ki se blasfèm kont Bondye.  Bèt sovaj mwen wè a sanble ak yon leyopa, men pye l tankou pye yon lous, e bouch li tankou bouch yon lyon. Epi, dragon an+ bay bèt la pisans, twòn, ak anpil pouvwa+.  Mwen wè youn nan tèt li yo ki blese grav anpil, men, blese a vin geri+. Tout moun sou tè a suiv bèt sovaj la toutpandan y ap admire l.  E yo adore dragon an poutèt li bay bèt sovaj la pouvwa. E yo adore bèt sovaj la, yo di: “Kiyès ki tankou bèt sovaj la? Kiyès ki ka lite avè l?”  Dragon an ba l yon bouch pou l di bagay ki awogan e pou l blasfeme, e li ba l pouvwa pou l aji pandan 42 mwa+.  Li pran di blasfèm ak bouch li kont Bondye pou l blasfeme+ non Bondye, pou l blasfeme kote Bondye abite a, e pou l blasfeme menm moun ki abite nan syèl la+.  Yo ba l pèmisyon pou l fè lagè ak moun ki sen yo e pou l pote laviktwa sou yo+. Yo ba l otorite sou moun tout tribi, tout pèp, tout lang ak tout nasyon.  E tout moun ki abite sou tè a pral adore l. Non yo youn pa t ekri nan woulo lavi+ Ti Mouton yo te touye a+, depi lè monn nan te fonde*.  Si yon moun gen zòrèy pou l tande, se pou l tande+. 10  Si yon moun fèt pou l al nan prizon, li pral nan prizon. Si yon moun touye moun ak epe*+, fòk yo touye l ak epe. Sa mande pou moun ki sen yo+ gen andirans+ ak lafwa+. 11  Apre sa, mwen wè yon lòt bèt sovaj k ap monte sot nan tè a. Li gen de kòn ki tankou kòn yon ti mouton, men li kòmanse pale tankou yon dragon+. 12  Li egzèse tout pouvwa premye bèt sovaj la te genyen an devan je premye bèt sovaj la+. Li fè tè a ak moun ki abite sou li yo adore premye bèt sovaj la, bèt ki te blese grav e ki te geri a+. 13  E li tèlman reyalize siy estrawòdinè, li menm fè dife sot nan syèl la vin sou tè a devan je tout moun. 14  Li twonpe moun ki abite sou tè a ak siy yo te ba l pèmisyon reyalize devan je bèt sovaj la. Epi, li di moun ki abite sou tè a pou yo fè yon estati+ pou bèt sovaj yo te bay kout epe a, men poutan ki vin byen vivan ankò a+. 15  Yo ba l pèmisyon pou l bay estati bèt sovaj la souf*, yon fason pou estati bèt sovaj la ka pale e pou l ka fè touye tout moun ki refize adore estati bèt sovaj la. 16  Li egzije pou yo bay tout moun, piti kou gran, rich kou pòv, moun lib kou esklav, yon mak nan men dwat yo oswa sou fwon yo+, 17  dekwa pou pèsonn pa ka ni achte ni vann, sof moun ki gen mak la, sètadi non+ bèt sovaj la oswa nimewo ki koresponn ak non l lan+. 18  Se pou moun ki gen entèlijans kalkile nimewo bèt sovaj la, paske se yon nimewo moun, e nimewo l se 666+. Yon moun bezwen gen sajès pou l konprann bagay sa a.

Nòt anba paj

Anpalan de dragon an.
Oswa: “dis bando wa”.
Ekspresyon sa a gen rapò ak pitit Adan ak Èv yo.
Se kapab tou: “Si yo dwe touye moun ak epe”.
Oswa: “pou l bay estati bèt sovaj la espri”.