Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 7​:​1-89

SA K LADAN L

  • Ofrann pou inogirasyon tabènak la (1-89)

7  Jou Moyiz te fin monte tabènak*+ la, li te wouze l ak luil+ e li te mete l apa pou Bondye ansanm ak tout mèb ki ladan l yo, lotèl la ak tout ekipman tabènak la+. Lè l fin wouze bagay sa yo ak luil e li fin mete yo apa pou Bondye+,  chèf ann Izrayèl yo+, chèf fanmi yo, te pote ofrann yo. Chèf tribi sa yo ki te alatèt travay resansman an  te pote ofrann yo devan Jewova. Yo te bay sis charyo byen kouvri ansanm ak 12 bèf. Chak de chèf te bay yon charyo e chak chèf te bay yon towo bèf. Yo te mennen yo devan tabènak la.  Jewova di Moyiz:  “Ou mèt aksepte bagay sa yo nan men yo piske yo pral itil pou sèvis nan tant reyinyon an, epi ou dwe bay chak Levit sa yo bezwen ladan yo pou yo fè travay yo.”  Se konsa, Moyiz te aksepte charyo yo ak bèt yo e li te bay Levit yo bagay sa yo.  Li te bay pitit gason Gèchon yo de charyo ak kat bèf, selon sa yo bezwen pou travay yo+,  e li te bay pitit gason Merari yo ki anba direksyon Itama, pitit gason Arawon, prèt la+, kat charyo ak uit bèf, selon sa yo bezwen pou travay yo.  Men, li pa t bay pitit gason Keyat yo anyen, paske se nan kote ki sakre a yo+ t ap gen pou yo travay e se sou zepòl yo yo t ap gen pou yo pote bagay ki pi sakre yo+. 10  Se konsa, chèf yo te pote ofrann yo pandan yo t ap inogire*+ lotèl la nan jou yo te wouze l ak luil la. Lè chèf yo te pote ofrann yo devan lotèl la, 11  Jewova te di Moyiz: “Lè y ap inogire lotèl la, chak jou youn nan chèf yo ap pote ofrann li, y ap vini yon jou apre yon lòt.” 12  Chèf ki te pote ofrann li nan premye jou a se Nachon+, pitit gason Aminadab, nan tribi Jida. 13  Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl* ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a*+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 14  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 15  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 16  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 17  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon*+. Se ofrann sa a Nachon, pitit gason Aminadab la+, te pote. 18  Nan dezyèm jou a, Netanèl+, pitit gason Souwa a, chèf pitit gason Isaka yo, te pote ofrann pa l la. 19  Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 20  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 21  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 22  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 23  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Netanèl, pitit gason Souwa a, te pote. 24  Nan twazyèm jou a, Elyab+, pitit gason Elon an, chèf pitit gason Zabilon yo, 25  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 26  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 27  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 28  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 29  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Elyab+, pitit gason Elon an, te pote. 30  Nan katriyèm jou a, Elitsou+, pitit gason Chedeyou a, chèf pitit gason Ribenn yo, 31  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 32  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 33  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 34  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 35  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Elitsou+, pitit gason Chedeyou a, te pote. 36  Nan senkyèm jou a, Cheloumyèl+, pitit gason Sourichadayi a, chèf pitit gason Simeyon yo, 37  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 38  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 39  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 40  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 41  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Cheloumyèl+, pitit gason Sourichadayi a, te pote. 42  Nan sizyèm jou a, Elyasaf+, pitit gason Dewèl la, chèf pitit gason Gad yo, 43  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 44  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 45  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 46  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 47  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Elyasaf+, pitit gason Dewèl la, te pote. 48  Nan setyèm jou a, Elichama+, pitit gason Amiyoud la, chèf pitit gason Efrayim yo, 49  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 50  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 51  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 52  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 53  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Elichama+, pitit gason Amiyoud la, te pote. 54  Nan uityèm jou a, Gamalyèl+, pitit gason Pedachou a, chèf pitit gason Manase yo, 55  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 56  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 57  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 58  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 59  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Gamalyèl+, pitit gason Pedachou a, te pote. 60  Nan nevyèm jou a, Abidan+, pitit gason Gideyoni an, chèf+ pitit gason Benjamen yo, 61  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 62  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 63  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 64  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 65  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Abidan+, pitit gason Gideyoni an, te pote. 66  Nan dizyèm jou a, Ayezè+, pitit gason Amichadayi a, chèf pitit gason Dann yo, 67  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 68  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 69  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 70  yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+, 71  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Ayezè+, pitit gason Amichadayi a, te pote. 72  Nan 11yèm jou a, Pagyèl+, pitit gason Okran an, chèf pitit gason Achè yo, 73  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 74  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 75  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 76  yon jenn kabrit kòm sakrifis pou peche+, 77  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Pagyèl+, pitit gason Okran an, te pote. 78  Nan 12yèm jou a, Ayira+, pitit gason Enan an, chèf pitit gason Neftali yo, 79  te pote ofrann pa l la. Men ofrann li te pote: yon asyèt ann ajan ki peze 130 chekèl ak yon bòl ann ajan ki peze 70 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+, e toule de te plen ak farin bon kalite ki melanje ak luil pou yo fè ofrann manje angren+, 80  yon ti bòl annò ki peze 10 chekèl ki plen ak lansan, 81  yon jenn towo bèf, yon mal mouton ak yon ti mal mouton ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou yo boule nèt+, 82  yon jenn kabrit kòm sakrifis pou peche+, 83  de bèf, senk mal mouton, senk bouk kabrit ak senk ti mal mouton ki gen ennan kòm sakrifis kominyon+. Se ofrann sa a Ayira+, pitit gason Enan an, te pote. 84  Men kantite ofrann chèf ann Izrayèl yo te pote pou yo te inogire+ lotèl la lè yo te wouze l ak luil la: 12 asyèt ann ajan, 12 bòl ann ajan ak 12 ti bòl annò+. 85  Chak asyèt ann ajan te peze 130 chekèl e chak bòl ann ajan te peze 70 chekèl. Tout kantite ajan yo te itilize pou veso sa yo te peze 2 400 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a+. 86  Toule 12 ti bòl annò ki te plen ak lansan yo, yo chak te peze 10 chekèl, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a. Tout kantite lò yo te itilize pou ti bòl annò yo te rive 120 chekèl. 87  Tout bèt yo te itilize kòm sakrifis pou yo boule nèt yo se te 12 towo bèf, 12 mal mouton, 12 ti mal mouton ki te gen ennan ansanm ak ofrann manje angren ki te ansanm ak yo ak 12 jenn kabrit kòm sakrifis pou peche. 88  Tout kantite bèt yo te itilize pou sakrifis kominyon an se te 24 towo bèf, 60 mal mouton, 60 bouk kabrit ak 60 ti mal mouton ki gen ennan. Se ofrann sa yo yo te pote lè yo t ap inogire+ lotèl la apre yo te fin wouze l ak luil la+. 89  Chak fwa Moyiz te antre nan tant reyinyon an pou l pale ak Bondye+, li te tande vwa Bondye k ap pale avè l anlè kouvèti+ lach alyans lan*, ant de cheriben yo+, e se la Bondye te konn pale avè l.

Nòt anba paj

Oswa: “dedye”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “dapre chekèl sakre a”.
Oswa: “ofrann lapè”.
Lit.: “lach Temwayaj la”.