Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 5​:​1-31

SA K LADAN L

  • Yo mete moun ki pa pwòp deyò nan kan an (1-4)

  • Moun konfese peche e yo bay yon dedomajman (5-10)

  • Dlo yo itilize pou fi mari l sispèk li fè adiltè (11-31)

5  Apre sa, Jewova pale ak Moyiz, li di l:  “Bay Izrayelit yo lòd pou yo mete nenpòt moun ki gen lèp+, nenpòt moun ki gen ekoulman+ ak nenpòt moun ki vin pa pwòp* akoz li touche kadav yon moun*+ deyò nan kan an.  Kit se yon gason, kit se yon fi, mete l deyò. Ou dwe mete l deyò nan kan an pou l pa kontamine+ tout kan an kote m abite a+.”  Vrèmanvre, Izrayelit yo te fè sa, yo te mete moun sa yo deyò nan kan an. Yo te fè sa Jewova te di Moyiz fè a.  Jewova te kontinye pale ak Moyiz, li te di l:  “Di Izrayelit yo: ‘Si yon gason oswa yon fi fè nenpòt peche moun abitye fè e li montre li pa fidèl devan Jewova, moun* sa a vin koupab+.  Li* dwe konfese+ peche li* fè a. Li dwe bay yon dedomajman pou sa l fè a, li dwe mete yon senkyèm sou sa l bay la+, e se moun li peche kont li a li dwe bay yo.  Men, si moun nan mouri e li pa gen fanmi pre pou resevwa dedomajman an, dedomajman an dwe vin pou Jewova, e sa l bay la ap pou prèt la, sof mal mouton prèt la ap ofri pou moun nan jwenn padon pou peche l la+.  “‘Tout kontribisyon ki sakre+ Izrayelit yo bay prèt la dwe vin pou li+. 10  Bagay ki pi sakre chak moun bay ap rete pou prèt la. Kèlkeswa bagay yon moun bay prèt la, se pou prèt la l ap ye.’” 11  Jewova te kontinye pale ak Moyiz, li te di l: 12  “Pale ak Izrayelit yo, epi di yo: ‘Men sa k dwe fèt si madanm yon gason fè chemen kwochi e li pa fidèl ak mari l 13  paske yon lòt gason kouche avè l+, alòske mari l pa konn sa e sa rete kache, konsa dam nan sal tèt li, e pa gen okenn moun ki te wè l ni yo pa t kenbe l: 14  Kit mari a ap fè jalouzi e li sispèk madanm li pa fidèl paske madanm nan te sal tèt li, kit mari a ap fè jalouzi e li sispèk madanm li pa fidèl malgre madanm nan pa t sal tèt li, 15  li dwe mennen madanm li bay prèt la e li dwe vin ak yon dizyèm efa* farin lòj* pou l bay kòm ofrann pou madanm li. Li pa dwe vide luil sou ofrann nan, ni li pa dwe mete lansan sou li, paske se yon ofrann manje angren pou jalouzi, yon ofrann manje angren pou fè moun sonje gen yon peche ki te fèt. 16  “‘Prèt la ap fè dam nan avanse e l ap fè l kanpe devan Jewova+. 17  Prèt la ap pran dlo sakre nan yon veso ann ajil e l ap pran enpe pousyè atè nan tabènak* la pou l met nan dlo a. 18  Prèt la ap fè dam nan kanpe devan Jewova, l ap demare tèt dam nan e l ap met ofrann manje angren an nan men dam nan, sa vle di ofrann manje angren pou jalouzi a+, pou fè moun sonje gen yon bagay ki te rive. Epi, dlo anmè ki pote malediksyon an+ ap nan men prèt la. 19  “‘Lè sa a, prèt la ap fè dam nan fè sèman, l ap di l: “Si pa gen okenn lòt gason ki te kouche avè w pandan w te anba otorite mari w+, si w pa t fè chemen kwochi e w pa t sal tèt ou, dlo anmè sa a ki pote malediksyon an pa gendwa fè w anyen. 20  Men, si pandan w anba otorite mari w, ou te fè chemen kwochi, ou te sal tèt ou e w te kouche ak yon lòt gason+...” 21  Prèt la ap fè dam nan fè yon sèman pou malediksyon tonbe sou li, e l ap di dam nan: “Se pou Jewova fè pèp ou a pran w kòm egzanp lè y ap bay malediksyon e lè y ap fè sèman. Se pou Jewova fè w pa ka fè pitit* e se pou l fè vant ou anfle. 22  Dlo sa a ki pote malediksyon an ap antre anndan vant ou pou l fè vant ou anfle e pou l fè w pa ka fè pitit*.” Lè sa a, dam nan dwe di: “Amèn! Amèn!* 23  “‘Epi, prèt la dwe ekri malediksyon sa yo nan liv la, apre sa, l ap efase yo ak dlo anmè a. 24  Annapre, l ap fè dam nan bwè dlo anmè ki pote malediksyon an, dlo sa a ap desann nan vant dam nan e l ap fè l soufri. 25  Prèt la dwe pran ofrann manje angren pou jalouzi a+ nan men dam nan e li dwe balanse ofrann nan devan Jewova, epi l ap pote ofrann nan toupre lotèl la. 26  Prèt la ap pran yon ponyen nan ofrann manje angren an kòm yon echantiyon e l ap boule l sou lotèl la+ pou l ka bay lafimen, e apre sa, l ap fè dam nan bwè dlo a. 27  Lè l fin fè dam nan bwè dlo a, si dam nan te sal tèt li, si l pa t fidèl ak mari l, dlo ki pote malediksyon an ap desann nan vant li, l ap tounen yon bagay ki anmè e vant li ap anfle, li pap ka fè pitit* e l ap vin yon malediksyon nan mitan pèp la. 28  Men, si dam nan pa t sal tèt li e si l rete pwòp, li pap sibi pinisyon sa a. L ap kapab ansent e l ap ka fè pitit. 29  “‘Sa a se lwa sou jalouzi+ lè yon dam ta fè chemen kwochi e li ta sal tèt li pandan li anba otorite mari l, 30  oswa nan ka kote yon gason ta vin jalou e li ta sispèk madanm li pa fidèl. Li dwe fè madanm nan kanpe devan Jewova, epi prèt la dwe aplike tout sa ki nan lwa sa a sou madanm nan. 31  Gason an pap koupab, men madanm li ap peye sa l fè.’”

Nòt anba paj

Oswa: “ki pa nan kondisyon pou l fè sèvis Bondye”.
Oswa: “nanm”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “Yo”.
Lit.: “yo”.
Oswa: “anviwon twa ti mamit edmi”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Se yon kalite manje angren.
Lit.: “fè kuis ou depafini”.
Lit.: “fè kuis ou depafini”.
Oswa: “Se konsa pou sa ye! Se konsa pou sa ye!”
Lit.: “fè kuis li ap depafini”.