Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 4​:​1-49

SA K LADAN L

  • Travay desandan Keyat yo (1-20)

  • Travay desandan Gèchon yo (21-28)

  • Travay desandan Merari yo (29-33)

  • Kantite moun yo jwenn nan resansman an (34-49)

4  Apre sa, Jewova pale ak Moyiz ak Arawon, li di yo:  “Nou dwe anrejistre pitit gason Keyat yo+ pami pitit gason Levi yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo,  tout gason ki gen ant 30+ ak 50 an+ nan gwoup mesye yo bay fè travay nan tant reyinyon an+.  “Men travay pitit gason Keyat yo ap gen pou yo fè nan tant reyinyon an+, travay ki pi sakre a:  Arawon ak pitit gason l yo ap antre nan tant lan lè pèp la ap deplase e y ap demonte rido+ ki bare lach+ alyans lan* e y ap kouvri l avè l.  Y ap kouvri l ak yon nap ki fèt ak po fòk*, y ap voye yon nap ki tou ble sou li e y ap mete baton pou yo pote l yo+ nan plas yo.  “Epitou, y ap mete yon nap ble sou tab ki gen pen yo ofri yo+ e y ap mete asyèt yo, koup yo, bòl yo ak po ki gen bwason y ap vide kòm ofrann nan sou li+. Pen yo konn prezante devan Bondye kòm ofrann yo+ dwe sou tab la tou.  Y ap mete yon nap wouj sou yo, y ap kouvri tab la ak yon nap ki fèt ak po fòk, epi y ap mete baton pou yo pote l yo+ nan plas yo.  Apre sa, y ap pran yon nap ble, y ap kouvri pòtlanp lan+ ansanm ak lanp li yo+, pensèt li yo, veso pou met mèch ki fin boule yo+ ak tout veso yo konn met luil pou yo met nan lanp yo. 10  Y ap vlope pòtlanp lan ak tout ekipman l yo nan yon nap ki fèt ak po fòk e y ap mete l sou yon kad pou yo pote l. 11  Epi, y ap mete yon twal ble sou lotèl annò a+, y ap kouvri l ak yon nap ki fèt ak po fòk e y ap mete baton pou yo pote l yo+ nan plas yo. 12  Apre sa, y ap pran tout ekipman+ yo konn itilize chak tan y ap fè sèvis nan kote ki sakre a, y ap mete yon twal ble sou yo, y ap kouvri yo ak yon nap ki fèt ak po fòk e y ap mete yo sou yon kad pou yo pote yo. 13  “Yo dwe retire sann* ki nan lotèl la+ e yo dwe kouvri lotèl la ak yon twal lenn wouj vyolèt. 14  Y ap mete tout bagay yo konn itilize pou yo fè sèvis yo sou lotèl la. Y ap mete veso pou met chabon dife yo, fouch yo, pèl yo, bòl yo ak tout ekipman lotèl la+. Yo dwe kouvri l ak yon nap ki fèt ak po fòk, epi yo dwe mete baton pou yo pote l yo+ nan plas yo. 15  “Arawon ak pitit gason l yo dwe fin kouvri tout bagay nan kote ki sakre a+ ak tout ekipman l yo nèt lè pèp la ap deplase. Apre sa, pitit gason Keyat yo ap antre vin pran yo pou yo pote yo+. Men, yo pa dwe touche kote ki sakre a pou yo pa mouri+. Se pitit gason Keyat yo ki responsab bagay sa yo ki nan tant reyinyon an. 16  “Eleyaza+, pitit gason Arawon, prèt la, responsab luil yo konn met nan lanp yo+, lansan santi bon an+, manje angren yo bay chak tan kòm ofrann nan ak luil onksyon* an+. Li te siveyan pou tout tabènak* la ak tout sa k ladan l, san wete kote ki sakre a ak sa k ladan l.” 17  Annapre, Jewova di Moyiz ak Arawon: 18  “Pa kite moun nan fanmi Keyat yo+ peri pami Levit yo. 19  Men sa pou w fè pou yo pa mouri pou pwoche y ap pwoche bò kote bagay ki pi sakre yo+: Arawon ak pitit gason l yo ap antre nan tant lan e l ap di yo chak ki travay yo gen pou yo fè ak sa yo gen pou yo pote. 20  Yo pa dwe antre vin gade bagay ki sakre yo, menm pou yon ti moman. Si yo fè sa, y ap mouri+.” 21  Apre sa, Jewova di Moyiz: 22  “Ou dwe anrejistre pitit gason Gèchon yo+ selon fanmi papa yo ak fanmi yo. 23  Anrejistre tout gason ki gen ant 30 ak 50 an ki nan gwoup moun ki gen pou sèvi nan tant reyinyon an. 24  Men travay moun nan fanmi Gèchon yo gen pou yo fè ak bagay yo gen pou yo pote+: 25  Y ap pote twal tant tabènak la+, tant reyinyon an, sa ki kouvri l yo, po fòk ki sou tèt li yo+, rido ki nan antre tant reyinyon an+, 26  rido ki bare lakou a+, rido ki nan antre lakou+ ki toutotou tabènak la ak lotèl la, kòd tant lan genyen yo ak tout veso yo ak tout bagay yo konn itilize pou yo fè sèvis nan tant lan. Travay sa a se travay pa yo. 27  Arawon ak pitit gason l yo dwe sipèvize tout travay ak tout responsablite moun ki nan fanmi Gèchon yo+ genyen. Se yo w ap bay tout responsablite sa yo. 28  Se travay sa a moun ki nan fanmi Gèchon yo dwe fè nan tant reyinyon an+, e se Itama+, pitit gason Arawon, prèt la, k ap dirije travay y ap fè yo. 29  “Kanta pou pitit gason Merari yo+, w ap anrejistre yo selon fanmi yo ak fanmi papa yo. 30  Anrejistre tout gason ki gen ant 30 ak 50 an ki nan gwoup moun ki gen pou sèvi nan tant reyinyon an. 31  Men sa yo responsab+ anrapò ak sèvis yo nan tant reyinyon an: ankadreman+ tabènak la genyen yo, travès li yo+, poto l yo+, sipò ki anba poto l yo+, 32  poto+ ki toutotou lakou a, sipò ki anba poto sa yo+, pikèt tant lan genyen yo+, kòd li yo ansanm ak tout ekipman l yo ak tout travay ki gen rapò ak bagay sa yo. W ap ba yo non ekipman yo responsab pou yo pote yo. 33  Se travay sa yo moun ki nan fanmi pitit gason Merari yo+ dwe fè nan tant reyinyon an, e se Itama, pitit gason Arawon, prèt la+, k ap dirije travay y ap fè yo.” 34  Moyiz ak Arawon ansanm ak chèf+ fanmi nan pèp la te anrejistre moun ki sot nan fanmi Keyat yo+, selon fanmi yo ak fanmi papa yo, 35  tout gason ki gen ant 30 ak 50 an ki nan gwoup moun ki gen pou sèvi nan tant reyinyon an+. 36  Kantite gason antou yo te anrejistre selon fanmi kote yo soti se 2 750+. 37  Se kantite moun sa yo yo te anrejistre nan fanmi pitit gason Keyat yo, e yo tout t ap sèvi nan tant reyinyon an. Moyiz ak Arawon te anrejistre yo dapre lòd Jewova te bay Moyiz+. 38  Yo te anrejistre pitit gason Gèchon yo+ selon fanmi yo ak fanmi papa yo, 39  tout gason ki gen ant 30 ak 50 an ki nan gwoup moun ki gen pou sèvi nan tant reyinyon an. 40  Kantite gason antou yo te anrejistre selon fanmi yo ak fanmi papa yo se 2 630+. 41  Se kantite moun sa yo yo te anrejistre nan fanmi pitit gason Gèchon yo, e yo tout t ap sèvi nan tant reyinyon an. Moyiz ak Arawon te anrejistre yo dapre lòd Jewova+. 42  Yo te anrejistre pitit gason Merari yo selon fanmi yo ak fanmi papa yo, 43  tout gason ki gen ant 30 ak 50 an ki nan gwoup moun ki gen pou sèvi nan tant reyinyon an+. 44  Kantite gason antou yo te anrejistre selon fanmi kote yo soti se 3 200+. 45  Se kantite moun sa yo yo te anrejistre nan fanmi pitit gason Merari yo. Moyiz ak Arawon te anrejistre yo dapre lòd Jewova te bay Moyiz+. 46  Moyiz ak Arawon ansanm ak chèf fanmi nan pèp la te anrejistre tout Levit sa yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. 47  Mesye sa yo te gen ant 30 ak 50 an, yo tout te gen pou yo sèvi nan tant reyinyon an e yo te gen responsablite pa yo ladan l+. 48  Kantite gason antou yo te anrejistre selon fanmi kote yo soti se 8 580+. 49  Yo te anrejistre yo chak dapre lòd Jewova te bay Moyiz, selon sèvis yo te ba yo fè ak responsablite yo te genyen. Yo te anrejistre yo jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a.

Nòt anba paj

Lit.: “lach Temwayaj la”.
Se yon bèt ki viv nan lanmè.
Oswa: “sann ki gra yo”. Sa vle di sann ki gen grès sakrifis yo te fè yo.