Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 35​:​1-34

SA K LADAN L

  • Vil Levit yo (1-8)

  • Vil refij yo (9-34)

35  Jewova te kontinye pale ak Moyiz nan plèn Mowab yo ki tankou dezè, nan zòn Jouden an+, toupre Jeriko. Li te di l:  “Bay Izrayelit yo lòd pou yo pran kèk vil nan eritaj y ap genyen an pou yo bay Levit yo pou yo abite+ e yo dwe bay Levit yo savann ki toutotou vil yo pou yo met bèt yo genyen yo+.  Y ap abite nan vil yo e y ap mete twoupo mouton yo ak tout lòt bèt yo genyen nan savann yo, epi y ap fè kote pou yo met bagay pou bèt yo.  Savann ki pou chak vil n ap bay Levit yo pou yo met bèt yo genyen yo ap gen yon distans 1 000 koude* ki separe yo ak miray ki toutotou vil la.  Ou dwe mezire savann yo ki deyò vil la. Ou dwe mezire 2 000 koude nan direksyon lès, 2 000 koude nan direksyon sid, 2 000 koude nan direksyon lwès, 2 000 koude nan direksyon nò, e vil la ap nan mitan savann yo. Se savann sa yo k ap sèvi kòm patiraj pou vil y ap genyen yo.  “N ap bay Levit yo 6 vil pou moun pran refij+, se nan vil sa yo yon moun ki touye yon moun dwe kouri ale+, e n ap ba yo 42 lòt vil ankò.  Nou dwe bay Levit yo 48 vil antou, ansanm ak savann pou yo fè patiraj+.  Se nan tè ki pou Izrayelit yo n ap pran vil n ap bay Levit yo+. Nan gwoup ki gen anpil moun yo n ap pran anpil, nan gwoup ki pa gen anpil moun yo, nou pap pran anpil+. Chak gwoup ap bay Levit yo kèk nan vil yo genyen yo selon kantite tè yo te resevwa.”  Jewova kontinye pale ak Moyiz, li di l: 10  “Pale ak Izrayelit yo, di yo: ‘N ap travèse Rivyè Jouden an pou n al nan peyi Kanaran+. 11  Nou dwe chwazi vil yo kote k ap fasil pou yon moun ki touye yon moun* san l pa t gen entansyon fè sa ka kouri ale+. 12  Vil sa yo ap sèvi kòm refij yon fason pou moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a+ pa touye moun ki touye moun nan san yo pa jije l devan pèp la+. 13  Sis vil sa yo ap la pou moun ki touye yon moun al pran refij. 14  N ap bay twa vil nan lès Rivyè Jouden an+ e n ap bay twa vil nan peyi Kanaran+ kòm vil pou moun al pran refij. 15  Sis vil sa yo ap sèvi kòm refij ni pou Izrayelit yo, ni pou moun ki abite kòm etranje pami nou yo+, pou nenpòt moun ki ta touye yon moun* san l pa gen entansyon fè sa ka kouri al ladan yo+. 16  “‘Men, si yon moun frape yon moun ak yon bout fè epi moun nan mouri, li se yon asasen. Yo dwe touye asasen an san mank+. 17  Si se ak yon wòch ki ka touye yon moun li frape moun nan, epi moun nan mouri, li se yon asasen. Yo dwe touye asasen an san mank. 18  Si se ak yon bout bwa ki ka touye yon moun li frape moun nan epi moun nan mouri, li se yon asasen. Yo dwe touye asasen an san mank. 19  “‘Se moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a k ap touye asasen an. L ap touye l lè l rankontre avè l. 20  Si yon moun pouse yon moun paske l rayi l epi moun nan mouri, oubyen si l voye yon bagay dèyè moun nan ak move entansyon*+, 21  oswa li bay moun nan yon kou ak men l paske li rayi l, epi moun nan mouri, y ap touye moun ki frape moun nan san mank. Li se yon asasen. Moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a ap touye asasen an lè l rankontre avè l. 22  “‘Men, si se sanzatann e san li pa t rayi moun nan anvan sa li pouse moun nan oswa li voye yon bagay dèyè moun nan san l pa t gen move entansyon*+, 23  oubyen si li pa t wè moun nan e li pa fè espre li fè yon wòch tonbe sou li, e si li pa t ènmi moun nan oswa li pa t ap chèche fè moun nan mal, epi moun nan mouri, 24  lè sa a, pèp la dwe fè yon jijman ant moun ki touye moun nan ak moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a, selon pawòl ki nan lwa sa yo+. 25  Epi, pèp la dwe delivre moun ki touye moun nan anba men moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a. Y ap fè l retounen nan vil li te kouri al pran refij la e li dwe rete nan vil la jiskaske gran prèt yo te vide luil sakre sou tèt li pou yo chwazi l la mouri+. 26  “‘Men, si moun ki touye moun nan soti deyò fwontyè vil kote li te kouri al pran refij la, 27  epi moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a jwenn li deyò fwontyè vil kote li t al pran refij la e li touye l, moun k ap tire revanj pou san moun yo touye a pap koupab pou san li fè koule a. 28  Paske moun ki touye moun nan te dwe rete nan vil li t al pran refij la jiskaske gran prèt la mouri. Men, apre lanmò gran prèt la, moun ki touye moun nan ka retounen lakay li+. 29  Se lwa sa yo n ap aplike lè n ap fè jijman nan jenerasyon apre jenerasyon, tout kote nou abite. 30  “‘Nenpòt moun ki touye yon moun*, yo dwe touye l pou krim li fè a+ selon deklarasyon* moun ki temwen yo+. Men, yo pap touye yon moun* dapre deklarasyon yon sèl temwen. 31  Nou pa dwe aksepte okenn ranson pou n sove lavi* yon asasen ki merite lanmò, paske yo dwe touye l san mank+. 32  Epi, nou pa dwe aksepte okenn ranson pou yon moun ki te kouri al nan yon vil ki la pou moun pran refij pou n ta kite l retounen lakay li anvan lanmò gran prèt la. 33  “‘Nou pa dwe kontamine peyi n ap viv ladan l lan, paske san ka kontamine peyi a+, e nou ka pa jwenn padon pou san nou fè koule nan peyi a, sof si nou ta fè san moun ki fè san koule a koule tou+. 34  Nou pa dwe kontamine peyi n ap viv ladan l lan, peyi kote m abite a, paske mwen menm, Jewova, mwen abite nan mitan pèp Izrayèl la+.’”

Nòt anba paj

Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Oswa: “frape yon nanm”.
Oswa: “frape yon nanm”.
Lit.: “pandan l kouche ap tann moun nan”.
Lit.: “san l pa t kouche ap tann moun nan”.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “bouch”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.