Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Nonb 26​:​1-65

SA K LADAN L

  • Dezyèm resansman tribi Izrayèl yo (1-65)

26  Apre flewo a+, Jewova di Moyiz ak Eleyaza, pitit gason Arawon an, prèt la:  “Anrejistre tout pèp Izrayèl la soti nan moun ki gen 20 an pou pi piti, selon non fanmi papa yo, n ap konte tout gason ki kapab sèvi nan lame Izrayèl la+.”  Se konsa, Moyiz ak Eleyaza+, prèt la, te pale avèk pèp la nan Plèn Mowab yo ki tankou dezè+, nan zòn Jouden an, toupre Jeriko+. Li te di yo:  “Anrejistre tout moun ki gen 20 an pou pi piti, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a+.” Men Izrayelit ki te soti nan peyi Ejip:  Ribenn+, premye pitit gason Izrayèl la. Men desandan Ribenn yo+: Moun ki soti nan fanmi Anòk, moun ki soti nan fanmi Palou,  moun ki soti nan fanmi Ezwon ak moun ki soti nan fanmi Kami.  Fanmi sa yo soti nan tribi Ribenn. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 43 730+.  Elyab se te pitit gason Palou.  Men pitit gason Elyab yo: Nemwèl, Datan ak Abiram. Datan ak Abiram se moun yo te chwazi nan mitan pèp la. Se yo menm ki te met ansanm ak gwoup moun Kora yo+ pou yo opoze ak Moyiz+ ak Arawon. Konsa, yo te opoze ak Jewova+. 10  Epi, tè a te ouvri bouch li, li vale yo. Kora li menm te mouri ansanm ak patizan l yo lè dife te boule 250 gason yo nèt la+. Anfèt, sa k te rive yo a te vin tounen yon avètisman+. 11  Men, pitit gason Kora yo pa t mouri+. 12  Men desandan Simeyon yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Nemwèl, moun ki soti nan fanmi Jamin, moun ki soti nan fanmi Jakin, 13  moun ki soti nan fanmi Zera ak moun ki soti nan fanmi Chayil. 14  Kantite gason yo te anrejistre nan desandan Simeyon yo se te 22 200+. 15  Men desandan Gad yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Sefon, moun ki soti nan fanmi Agi, moun ki soti nan fanmi Chouni, 16  moun ki soti nan fanmi Ozni, moun ki soti nan fanmi Eri, 17  moun ki soti nan fanmi Awòd ak moun ki soti nan fanmi Areli. 18  Fanmi sa yo soti nan tribi Gad. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 40 500+. 19  Pitit gason Jida yo+ se te È ak Onan+. Men, È ak Onan te mouri nan peyi Kanaran+. 20  Men desandan Jida yo, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Chela+, moun ki soti nan fanmi Perès+ ak moun ki soti nan fanmi Zera+. 21  Men desandan Perès yo: Moun ki soti nan fanmi Ezwon+ ak moun ki soti nan fanmi Amoul+ 22  Fanmi sa yo soti nan tribi Jida. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 76 500+. 23  Men desandan Isaka yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Tola+, moun ki soti nan fanmi Pouva, 24  moun ki soti nan fanmi Yachoub ak moun ki soti nan fanmi Chimwon. 25  Fanmi sa yo soti nan tribi Isaka. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 64 300+. 26  Men desandan Zabilon yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Serèd, moun ki soti nan fanmi Elon ak moun ki soti nan fanmi Jaleyèl. 27  Fanmi sa yo soti nan tribi Zabilon. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 60 500+. 28  Men pitit gason Jozèf yo+ ak fanmi yo. Manase ak Efrayim+ se te pitit gason Jozèf. 29  Men desandan Manase yo+: Moun ki soti nan fanmi Maki+ ak moun ki soti nan fanmi Galaad+. Se Maki ki te papa Galaad. 30  Men desandan Galaad yo: Moun ki soti nan fanmi Yezè, moun ki soti nan fanmi Elèk, 31  moun ki soti nan fanmi Asriyèl, moun ki soti nan fanmi Sichèm, 32  moun ki soti nan fanmi Chemida ak moun ki soti nan fanmi Efè. 33  Selofeyad se te pitit gason Efè, men li pa t gen pitit gason. Se pitit fi sèlman li te genyen+. Men non pitit fi Selofeyad yo+: Mala, Nowa, Ogla, Milka ak Titsa. 34  Fanmi sa yo soti nan tribi Manase. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 52 700+. 35  Men desandan Efrayim yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Choutela+, moun ki soti nan fanmi Bekè ak moun ki soti nan fanmi Tayan. 36  Desandan Choutela yo se moun ki soti nan fanmi Eran yo. 37  Fanmi sa yo soti nan tribi Efrayim. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 32 500+. Tout moun sa yo se desandan Jozèf, selon fanmi kote yo soti. 38  Men desandan Benjamen yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Bela+, moun ki soti nan fanmi Achbèl, moun ki soti nan fanmi Ayiram, 39  moun ki soti nan fanmi Chefoufan ak moun ki soti nan fanmi Oufam. 40  Pitit gason Bela yo se te Ad ak Naaman+. Men desandan yo: Moun ki soti nan fanmi Ad ak moun ki soti nan fanmi Naaman. 41  Fanmi sa yo soti nan tribi Benjamen. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 45 600+. 42  Desandan Dann yo+, selon fanmi kote yo soti, se moun ki soti nan fanmi Chouwam. Se moun sa yo ki desandan Dann, selon fanmi kote yo soti. 43  Kantite gason yo te anrejistre nan tout fanmi ki soti nan fanmi Chouwam yo se te 64 400+. 44  Men desandan Achè yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Imna, moun ki soti nan fanmi Ichvi ak moun ki soti nan fanmi Berya. 45  Desandan Berya yo se moun ki soti nan fanmi Ebè ak moun ki soti nan fanmi Malkyèl. 46  Achè te gen yon pitit fi ki te rele Sera. 47  Fanmi sa yo soti nan tribi Achè. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 53 400+. 48  Men desandan Neftali yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Jazeyèl, moun ki soti nan fanmi Gouni, 49  moun ki soti nan fanmi Jezè ak moun ki soti nan fanmi Chilèm. 50  Fanmi sa yo soti nan tribi Neftali, fanmi pa fanmi. Kantite gason yo te anrejistre yo se te 45 400+. 51  Kantite gason yo te anrejistre antou pami Izrayelit yo se te 601 730+. 52  Apre sa, Jewova di Moyiz: 53  “Separe tè yo bay moun sa yo kòm eritaj, selon kantite moun ki nan tribi yo ye a+. 54  Pou gwoup ki gen anpil moun yo, ou dwe ogmante eritaj pa yo a, pou gwoup ki pa gen anpil moun yo, ou dwe diminye eritaj pa yo a+. Chak gwoup dwe resevwa eritaj pa yo, selon kantite gason yo anrejistre ladan yo. 55  Men, ou dwe fè tiraj osò pou w separe tè a+. Chak gwoup dwe resevwa eritaj pa yo, selon tribi kote yo soti. 56  Se tiraj osò w ap fè pou w konn eritaj chak gwoup. W ap separe eritaj yo bay gwoup ki gen anpil moun yo ak gwoup ki pa gen anpil moun yo.” 57  Men moun yo te anrejistre pami Levit yo+, selon fanmi kote yo soti: Moun ki soti nan fanmi Gèchon, moun ki soti nan fanmi Keyat+ ak moun ki soti nan fanmi Merari. 58  Men fanmi Levit yo: fanmi Libni+, fanmi Ebwon+, fanmi Mali+, fanmi Mouchi+ ak fanmi Kora+. Keyat se te papa Amram+. 59  Madanm Amram te rele Jokebèd+. Se te yon pitit fi Levi ki te fèt ann Ejip. Men pitit li te fè pou Amram: Arawon, Moyiz ak Miryam ki te sè yo+. 60  Arawon se te papa Nadab, Abiyou, Eleyaza ak Itama+. 61  Men, Nadab ak Abiyou te mouri paske yo te prezante yon dife yo pa t gen dwa prezante devan Jewova+. 62  Yo te anrejistre antou 23 000 gason ki te gen yon mwa pou pi piti+. Men, yo pa t anrejistre yo pami Izrayelit yo+, paske yo pa t gen pou yo ba yo yon eritaj pami Izrayelit yo+. 63  Se moun sa yo Moyiz ak Eleyaza, prèt la, te anrejistre lè yo t ap anrejistre Izrayelit yo nan plèn Mowab yo ki tankou dezè, nan zòn Jouden an, toupre Jeriko. 64  Men, pami yo, pa t gen okenn nan moun Moyiz ak Arawon, prèt la, te anrejistre nan resansman ki te fèt nan Dezè Sinayi a+. 65  Paske, men sa Jewova te di: “Wè pa wè, y ap mouri nan dezè a+.” Se sa k fè, pa t gen yon gason ki te rete vivan, sof Kalèb, pitit gason Jefoune a, ak Jozye, pitit gason Noun nan+.

Nòt anba paj