Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 23​:​1-30

SA K LADAN L

  • Premye mesaj Balaam nan (1-12)

  • Dezyèm mesaj Balaam nan (13-30)

23  Annapre, Balaam di Balak: “Bati sèt lotèl isit la+, epi pare sèt towo bèf ak sèt mal mouton pou mwen.”  San pèdi tan, Balak fè egzakteman sa Balaam di l la. Epi, Balak ak Balaam ofri yon towo bèf ak yon mal mouton sou chak lotèl+.  Epi, Balaam di Balak: “Rete la bò sakrifis ki boule nèt ou bay la e mwen menm, mwen prale. Petèt Jewova ap vin pale avè m. Kèlkeswa sa l di m, m ap di w.” Se konsa, li ale sou yon ti mòn.  Lè sa a, Bondye vin pale ak Balaam+, Balaam di l: “Mwen te fè sèt lotèl e mwen te ofri yon towo bèf ak yon mal mouton sou chak lotèl.”  Epi, Jewova met pawòl li nan bouch Balaam, li di l+: “Retounen kot Balak, e men sa w ap di l.”  Lè l retounen, li wè Balak ak tout prens peyi Mowab yo kanpe bò sakrifis ki boule nèt Balak te bay la.  Lè sa a, men mesaj Balaam bay+: “Balak, wa Mowab la, te voye chèche m nan Aram+,Depi nan mòn ki nan direksyon lès yo, li di:‘Vin lage malediksyon sou Jakòb pou mwen.Wi, vin kondane Izrayèl+.’  Ki jan m ka lage malediksyon sou moun Bondye pa modi?Epi ki jan m ka kondane moun Jewova pa kondane+?  Depi sou tèt wòch yo, mwen wè l,E depi sou ti mòn yo, mwen wè l.Li se yon pèp ki abite lòtbò a poukont li+,Li pa pran pa ak lòt nasyon yo+. 10  Kiyès ki ka konte gwo foul moun Jakòb yo ki anpil tankou grenn sab+?Oubyen, kiyès ki ka konte menm yon ka nan pèp Izrayèl la?Kite m* mouri tankou moun ki dwat yo,E se pou m fini menm jan avèk yo!” 11  Lè sa a, Balak di Balaam: “Ki sa w fè m la a? Mwen voye chèche w pou w lage malediksyon sou ènmi m yo, men kounye a mwen wè se beni sèlman w ap beni yo+!” 12  Li reponn li: “Èske se pa pawòl Jewova met nan bouch mwen mwen dwe pale+?” 13  Epi, Balak di l: “Tanpri, vin avè m yon lòt kote pou w ka wè yo. Se sèlman yon pati nan yo w ap wè, ou pap wè yo tout. Pandan w kote nou prale a, w a lage malediksyon sou yo pou mwen+.” 14  Se konsa, Balak mennen l nan jaden ki nan Sofim nan, sou tèt Mòn Pisga+, li bati sèt lotèl e li sakrifye yon towo bèf ak yon mal mouton sou chak lotèl+. 15  Se konsa, Balaam di Balak: “Rete la bò kot sakrifis ki boule nèt ou bay yo pandan m pral pale ak Bondye lòtbò a.” 16  Epi, Jewova te vin pale ak Balaam. Men sa l te di l+: “Retounen kot Balak, e men sa w ap di l.” 17  Konsa, li retounen kot Balak e li te jwenn li ap tann bò kot sakrifis ki boule nèt li te bay yo, e prens peyi Mowab yo te ansanm avè l. Balak mande Balaam: “Ki sa Jewova di?” 18  Epi, Balaam bay mesaj li pote a, li di+: “Balak, leve pou w koute.Koute m, ou menm pitit gason Zipò a. 19  Bondye pa yon senp moun pou l ap bay manti+,E li pa yon pitit lòm k ap chanje lide*+.Lè l di yon bagay, èske l pap fè sa l di a?Lè l pale, èske l pap reyalize sa l di a+? 20  Gade! Mwen resevwa lòd pou m bay benediksyon.Piske Bondye fin bay benediksyon+, mwen pa ka fè anyen+. 21  Li pa tolere okenn moun fè maji kont Jakòb,Li pa pèmèt okenn moun bay Izrayèl pwoblèm.Jewova, Bondye l la, avè l+,E pèp Izrayèl fè konnen Bondye se wa l. 22  Bondye fè Izrayèl soti nan peyi Ejip+.Li tankou kòn yon towo bèf mawon pou Izrayèl+. 23  Paske pa gen wanga ki ka frape Jakòb+,E pa gen maji ki ka mache sou Izrayèl+.Nan epòk sa a, moun kapab di sou Jakòb ak Izrayèl:‘Gade mèvèy Bondye fè!’ 24  Men yon pèp ki pral kanpe tankou yon lyon,E tankou lyon, li pral leve kanpe+.Li pap kouche toutotan li pa manje sa l kenbe yo,Toutotan li pa bwè san sa l touye yo.” 25  Lè sa a, Balak di Balaam: “Si w pa ka lage malediksyon sou yo, ou pa dwe beni yo nonplis.” 26  Balaam reponn Balak: “Èske m pa t di w: ‘Se tout sa Jewova di m m ap fè+’?” 27  Balak di Balaam: “Tanpri, vin avè m. Kite m mennen w yon lòt kote ankò. Petèt vrè Dye a ap dakò pou w lage malediksyon sou yo pou mwen pandan w lòtbò a+.” 28  Se konsa, Balak te mennen Balaam sou tèt Mòn Peyò, ki bay sou zòn Jechimon*+. 29  Epi, Balaam di Balak: “Bati sèt lotèl isit la, epi pare sèt towo bèf ak sèt mal mouton pou mwen+.” 30  Epi, Balak te fè egzakteman sa Balaam te di l la e li te ofri yon towo bèf ak yon mal mouton sou chak lotèl.

Nòt anba paj

Oswa: “nanm mwen”.
Oswa: “pou l regrèt”.
Se kapab tou: “dezè a”.