Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 20​:​1-29

SA K LADAN L

  • Miryam mouri Kadèch (1)

  • Moyiz frape wòch la e li peche (2-13)

  • Edòm pa kite Izrayèl pase (14-21)

  • Lanmò Arawon (22-29)

20  Nan premye mwa a, tout pèp Izrayèl la te rive nan Dezè Zin, e pèp la te vin abite Kadès+. Se la Miryam+ mouri e se la yo antere l.  Twouve, pa t gen dlo pou pèp la bwè+ e yo te rasanble kont Moyiz ak Arawon.  Pèp la te pete yon sèl diskisyon ak Moyiz+, yo t ap di: “Pito n te mouri lè frè nou yo te mouri devan Jewova a!  Poukisa nou mennen pèp Jewova a nan dezè sa a pou nou menm, pèp la, ansanm ak bèt nou yo mouri isit la+?  Epi, poukisa nou te fè nou kite peyi Ejip pou nou mennen nou vye kote sa a+? Pa gen kote pou nou fè jaden, pou nou plante fig frans, pou nou plante rezen ak grenad, e pa gen dlo pou n bwè+.”  Apre sa, Moyiz ak Arawon sot kote pèp la, y al nan antre tant reyinyon an, yo lage kò yo fas atè, e glwa Jewova te kòmanse parèt devan yo+.  Annapre, Jewova di Moyiz:  “Pran baton an, epi ou menm ak Arawon, frè w la, rasanble pèp la. Se pou nou pale ak mas wòch la devan je yo pou dlo ka soti ladan l. W ap fè dlo soti nan mas wòch la pou yo e w ap bay ni pèp la ni bèt yo genyen yo dlo pou yo bwè+.”  Konsa, Moyiz pran baton an devan Jewova+, jan li te ba l lòd fè sa. 10  Epi, Moyiz ak Arawon fè pèp la rasanble devan mas wòch la, e Moyiz di yo: “Kounye a, tande, bann rebèl! Èske se nan mas wòch sa a pou nou fè dlo soti pou nou+?” 11  Lè sa a, Moyiz leve men l li frape mas wòch la de fwa ak baton l lan, yon pakèt dlo te kòmanse vide, epi ni pèp la ni bèt yo te genyen yo te kòmanse bwè dlo a+. 12  Nan pita, Jewova te di Moyiz ak Arawon: “Piske nou pa t montre nou gen lafwa nan mwen e nou pa t onore m devan pèp Izrayèl la pou n montre se mwen ki sen, nou pap mennen pèp sa a nan peyi m ap ba li a+.” 13  Dlo sa a se dlo Meriba*+, se la Izrayelit yo te fè rebèl ak Jewova, e lè sa a li te montre yo li se yon Bondye ki sen. 14  Epi, Moyiz voye kèk mesaje sot Kadès al di wa Edòm nan+: “Men sa frè w la, Izrayèl+, voye di w: ‘Ou konnen byen tout mizè nou pase. 15  Zansèt nou yo t al ann Ejip+, e nou te rete ann Ejip pandan anpil tan*+. Ejipsyen yo te maltrete ni nou menm, ni zansèt nou yo+. 16  Alafen, nou te rele Jewova+, li te tande nou e li te voye yon zanj+ vin fè nou soti nan peyi Ejip. Kounye a, nou Kadès, yon vil ki nan fwontyè tèritwa w la. 17  Tanpri, kite nou pase nan peyi w la. Nou pap pase nan okenn jaden, ni nan okenn plantasyon rezen, e nou pap bwè dlo nan okenn pi. N ap pase tou dwat nan wout Wa a, san nou pa vire ni adwat ni agoch, jiskaske nou fin pase nan tèritwa w la+.’” 18  Men, wa Edòm nan voye di l: “Ou pa gen dwa pase nan tèritwa nou an. Si w pase, se ak epe m ap soti vin rankontre w.” 19  Lè sa a, Izrayelit yo di l: “Se nan gran chemen an n ap pase. Si nou menm oswa bèt nou yo ta bwè dlo nan peyi w la, n ap peye w pou sa+. Nou sèlman vle pase apye nan peyi w la+.” 20  Malgre sa, li di: “Nou pa dwe pase+!” Se konsa, wa Edòm nan te soti ak anpil moun ak yon gwo lame* pou l al rankontre Moyiz. 21  Wa Edòm nan te refize kite pèp Izrayèl la pase nan tèritwa l la, se sa k fè pèp la te vire al pase nan yon lòt wout+. 22  Pèp Izrayèl la, tout pèp la nèt, te kite Kadès pou y al nan Mòn Ò+. 23  Apre sa, pandan Moyiz ak Arawon nan Mòn Ò ki nan fwontyè peyi Edòm, Jewova di yo: 24  “Arawon pral menm kote ak moun li yo*+. Li pap antre nan peyi mwen pral bay Izrayelit yo, paske nou de a te dezobeyi lòd mwen te ban nou konsènan dlo Meriba a+. 25  Pran Arawon ak Eleyaza, pitit gason l lan, monte avèk yo sou Mòn Ò. 26  Pran rad prèt ki sou Arawon an+, mete l sou Eleyaza+, pitit gason l lan, epi Arawon ap mouri la.” 27  Se konsa, Moyiz te fè sa Jewova te ba l lòd fè a. Yo monte sou Mòn Ò devan je tout pèp la. 28  Lè yo rive, Moyiz pran rad yo sou Arawon, li mete yo sou Eleyaza, pitit gason Arawon an. Apre sa, Arawon mouri sou tèt mòn nan+. Epi, Moyiz ak Eleyaza desann mòn nan. 29  Lè pèp Izrayèl la wè Arawon mouri, tout pèp la pase 30 jou ap kriye pou li+.

Nòt anba paj

Sa vle di: “Diskisyon”.
Lit.: “jou”.
Lit.: “men”.
Se yon fason pou yo di li pral mouri.