Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Nonb 18​:​1-32

SA K LADAN L

  • Responsablite prèt yo ak Levit yo (1-7)

  • Pòsyon prèt yo resevwa (8-19)

    • Alyans sèl (19)

  • Levit yo dwe resevwa yon dizyèm e yo dwe bay yon dizyèm (20-32)

18  Annapre, Jewova di Arawon: “Ou menm ak pitit gason w yo ansanm ak moun nan fanmi papa w yo ap peye pou nenpòt peche moun fè kont tabènak*+ la, epi ou menm ak pitit gason w yo ap peye pou nenpòt peche moun fè ki gen rapò ak sèvis nou antanke prèt+.  Epitou, fè frè w yo ki nan tribi Levi a, tribi zansèt ou yo, pwoche vin jwenn ou pou yo ka sèvi bò kote w+ ansanm ak pitit gason w yo devan tant lan ki gen lach alyans lan* anndan l+.  Yo dwe fè travay yo gen pou yo fè ni pou ou ni pou tout tant lan+. Men, yo pa dwe pwoche ni kot veso yo ki kote ki sakre a ni kot lotèl la, pou ni yo menm ni ou menm pa mouri+.  Y ap vin jwenn ou pou yo fè travay ki gen rapò ak tant reyinyon an e pou yo fè tout travay ki gen pou fèt nan tant lan. Epi, okenn moun ki pa gen dwa fè travay sa yo* pa dwe pwoche pre nou+.  Nou dwe fè travay ki gen rapò ak kote ki sakre a+ e ki gen rapò ak lotèl la+, pou Bondye pa fache+ kont pèp Izrayèl la ankò.  Se mwen menm ki chwazi frè nou yo, Levit yo, pami Izrayelit yo kòm kado pou nou+. Se pou Jewova yo ye, yo la pou yo travay nan tant reyinyon an+.  Se sou kont ou menm ak pitit gason w yo tout sèvis nou dwe fè antanke prèt yo ye, ni sèvis ki gen rapò ak lotèl la ni sèvis ki pou fèt dèyè rido a+. Se nou menm ki dwe fè travay sa a+. Sèvis n ap fè antanke prèt la se yon kado mwen ban nou. Yo dwe touye nenpòt moun ki pa gen dwa fè travay sa yo* ki ta pwoche toupre kote ki sakre a+.”  Jewova kontinye pale ak Arawon, li di l: “Mwen mete w responsab ofrann y ap ban mwen yo+. Mwen bay ou menm ak pitit gason w yo yon pati nan tout bagay sakre Izrayelit yo bay kòm ofrann yo kòm pòsyon n ap toujou resevwa+.  Men sa k ap pou nou nan sakrifis ki sakre anpil y ap boule yo: tout ofrann yo fè, sa gen ladan l ofrann manje angren yo+, sakrifis pou peche yo+ ansanm ak sakrifis moun bay poutèt yo koupab+ yo pote pou mwen yo. Bagay sa yo sakre anpil pou ou ak pitit gason w yo. 10  Ou dwe manje pòsyon ki pou ou a yon kote ki sakre anpil+. Nenpòt gason ka manje ladan l. L ap yon bagay ki sakre pou ou+. 11  Men lòt bagay ki pou ou: kado Izrayelit yo pote+ ansanm ak tout ofrann balanse+ yo bay. Mwen bay ni ou menm, ni pitit gason w yo, ni pitit fi w yo bagay sa yo kòm pòsyon n ap toujou resevwa+. Tout moun lakay ou ki pwòp ka manje ladan l+. 12  “Premye pati+ nan tout pi bon kalite luil ak tout pi bon kalite diven ki fèk fèt yo ak manje angren yo bay Jewova yo, mwen ba ou yo+. 13  Premye fwi mi y ap pote pou Jewova yo, nan tout sa k nan peyi yo a, ap vin pou ou+. Tout moun lakay ou ki pwòp ka manje ladan l. 14  “Tout bagay yo mete apa nèt pou yon sèvis sakre* ann Izrayèl dwe vin pou ou+. 15  “Tout premye pitit ki fèt pami tout sa ki vivan*+ y ap prezante devan Jewova, ni moun, ni bèt, dwe vin pou ou. Men, san mank, ou dwe peye yon pri pou premye pitit moun fè ak premye pitit bèt ki pa pwòp* yo fè+. 16  Ou dwe peye pri ou dwe peye pou yo lè yo gen yon mwa oswa plis. W ap peye senk chekèl*+ ann ajan, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a*. Yon chekèl egal 20 gera*. 17  Se sèlman pou premye ti towo bèf ki fèt yo oswa premye ti mal mouton yo oubyen premye ti kabrit yo ou pa dwe peye+. Yo menm yo sakre. Ou dwe wouze lotèl la ak san yo+ e w dwe boule grès yo kòm yon ofrann pou lafimen an ki gen bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*+. 18  E vyann yo ap pou ou. Yo dwe vin pou ou, menm jan ak pwatrin ofrann balanse a e menm jan ak jigo dwat la+. 19  Tout ofrann ki sakre Izrayelit yo ap bay Jewova+, m ap toujou bay+ ni ou menm, ni pitit gason w yo, ni pitit fi w yo bagay sa yo kòm pòsyon pa nou. Se yon alyans k ap la pou toutan* ant Jewova avè w ak pitit ou yo.” 20  Jewova kontinye pale ak Arawon, li di l: “Ou pap gen eritaj nan peyi Izrayelit yo, ou pap menm gen yon moso tè nan mitan yo+. Se mwen ki byen pa w e se mwen ki eritaj ou nan mitan Izrayelit yo+. 21  “Mwen bay pitit gason Levi yo ofrann Izrayelit yo bay, yon dizyèm nan sa yo genyen+, se sa k ap pou yo pou sèvis y ap fè nan tant reyinyon an. 22  Pèp Izrayèl la pa dwe pwoche bò tant reyinyon an ankò, si yo fè sa, y ap peche e y ap mouri. 23  Se Levit yo ki dwe travay nan tant reyinyon an e se yo menm k ap peye pou erè pèp la+. Se yon lwa k ap la pou toutan jenerasyon apre jenerasyon k ap montre Levit yo pa dwe gen yon eritaj pami Izrayelit yo+. 24  Paske dizyèm pati pèp Izrayèl la ap pran nan sa l genyen pou l bay Jewova a, mwen bay Levit yo li kòm pòsyon pa yo. Se poutèt sa mwen te di yo: ‘Yo pa dwe gen yon eritaj nan mitan Izrayelit yo+.’” 25  Apre sa, Jewova di Moyiz: 26  “Ou dwe di Levit yo: ‘N ap resevwa yon dizyèm nan tout bagay nan men Izrayelit yo kòm pòsyon pa nou+ e nou dwe bay yon dizyèm nan dizyèm nou resevwa a kòm ofrann pou Jewova+. 27  Y ap konsidere l kòm ofrann pa nou tankou manje angren nou bat sou glasi+ oswa tout diven oubyen tout luil nou fè. 28  Konsa, nou menm tou n ap bay yon ofrann pou Jewova nan dizyèm nou resevwa nan tout sa Izrayelit yo bay, e se ladan yo n ap bay Arawon, prèt la, ofrann pou Jewova. 29  N ap pran pi bon pati nan tout sa yo ban nou yo+, antanke bagay ki sakre, pou n fè tout kalite ofrann pou Jewova.’ 30  “Epi, men sa w dwe di Levit yo: ‘Lè n ap bay pi bon pati nan sa nou resevwa yo, rès la ap ret pou nou menm Levit yo, tankou manje angren nou bat sou glasi ak diven oswa luil nou fè. 31  Nou menm ak moun lakay nou kapab manje l nenpòt kote, paske se sa y ap peye nou pou travay nou fè nan tant reyinyon an+. 32  Depi nou bay pi bon pati nan sa nou resevwa yo, nou pap peche anrapò ak travay sa a. Nou pa dwe mal itilize bagay ki sakre Izrayelit yo bay yo pou n pa mouri+.’”

Nòt anba paj

Lit.: “lach Temwayaj la”.
Lit.: “okenn etranje”, anpalan de yon moun ki pa Levit.
Lit.: “okenn etranje”, anpalan de yon moun ki pa Levit.
Sa vle di tout bagay yo mete apa pou Bondye lè yo kite yo nèt pou li e pa gen anyen yo ka bay pou yo repran yo.
Lit.: “pami tout chè”.
Se bèt yo pa ka ofri Bondye kòm sakrifis. Gade Lis mo yo esplike yo.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “dapre chekèl sakre a”.
Yon gera egal 0,57 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Lit.: “yon alyans sèl”. Se sèl yo konn met nan manje a.