Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 15​:​1-41

SA K LADAN L

  • Lwa sou ofrann (1-21)

    • Menm lwa a pou moun peyi a ak etranje yo (15, 16)

  • Ofrann pou peche moun fè san yo pa fè espre (22-29)

  • Pinisyon pou moun ki fè espre li peche (30, 31)

  • Yo touye yon moun ki pa t respekte jou saba a (32-36)

  • Yo dwe mete franj nan woulèt rad yo (37-41)

15  Annapre, Jewova pale ak Moyiz, li di l:  “Pale ak Izrayelit yo, di yo: ‘Lè nou rive antre nan peyi m ap ban nou pou nou abite a+  e n ap fè yon sakrifis ak bèf oswa mouton nou pran nan twoupo nou yo pou n boule pou Jewova, kit se yon sakrifis yo boule nèt+, kit se yon sakrifis n ap fè pou yon ve espesyal oubyen yon ofrann kè nou pouse nou fè+ oswa yon ofrann n ap bay nan fèt nou gen chak epòk yo+ pou nou fè yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*+,  moun k ap bay Jewova sakrifis la dwe bay manje angren kòm ofrann ki fèt ak farin bon kalite tou+. L ap bay yon dizyèm efa* farin melanje ak yon ka hin* luil.  Epitou, nou dwe bay yon ka hin* diven kòm bwason y ap vide kòm ofrann ansanm ak sakrifis y ap boule nèt la+ oswa ansanm ak chak ti mal mouton n ap bay kòm sakrifis.  Oubyen, lè n ap ofri yon mal mouton, nou dwe fè yon ofrann manje angren ak de dizyèm efa farin bon kalite melanje ak yon tyè hin luil.  Epi, nou dwe bay yon tyè hin* diven kòm bwason y ap vide kòm ofrann, pou nou fè yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*.  “‘Men, si nou dwe bay yon jenn towo bèf kòm yon sakrifis y ap boule nèt+ oswa yon sakrifis y ap fè pou yon ve espesyal+, oubyen kòm sakrifis kominyon* pou Jewova+,  nou dwe bay twa dizyèm efa* farin bon kalite melanje ak demi hin* luil kòm ofrann manje angren+ ansanm ak jenn towo bèf n ap bay la. 10  Nou dwe bay demi hin diven kòm bwason y ap vide kòm ofrann+, y ap vide l nan dife pou nou fè yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*. 11  Se sa nou dwe fè pou chak towo bèf oswa pou chak mal mouton oubyen pou chak ti mal mouton oswa chak kabrit. 12  Kèlkeswa valè bèt n ap bay la, se sa n dwe fè pou chak bèt, selon kantite yo ye a. 13  Se konsa, chak Izrayelit natif natal dwe bay yon sakrifis y ap boule pou yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*. 14  “‘Si yon moun ki abite kòm etranje nan mitan nou oswa yon moun ki abite nan mitan nou depi plizyè jenerasyon dwe bay yon sakrifis y ap boule, pou l fè yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*, li dwe fè menm jan avè n+. 15  Ap gen yon sèl lwa ni pou nou menm ki nan pèp la, ni pou moun ki abite kòm etranje nan mitan nou yo. Se yon lwa k ap la pandan lontan, jenerasyon apre jenerasyon. Moun ki abite kòm etranje nan mitan nou yo dwe egal ak nou devan Jewova+. 16  Dwe gen yon sèl lwa ak yon sèl kòmandman ni pou nou menm, ni pou moun ki abite kòm etranje nan mitan nou yo.’” 17  Jewova te kontinye pale ak Moyiz, li di l: 18  “Pale ak Izrayelit yo, di yo: ‘Lè nou antre nan peyi m ap mennen nou an, 19  kèlkeswa manje* n ap manje ki fèt nan peyi a+, nou dwe pran ladan l pou n fè ofrann pou Jewova. 20  Nou dwe fè pen ki won e ki gen twou nan mitan yo ak premye grenn+ nou moulen yo e n ap bay yo kòm ofrann. N ap fè ofrann sa a menm jan ak ofrann yo fè ak manje angren yo bat sou glasi. 21  Nou dwe bay yon pòsyon nan premye grenn nou moulen yo kòm yon ofrann pou Jewova jenerasyon apre jenerasyon. 22  “‘Men, si nou fè yon peche e nou pa rive obeyi tout kòmandman sa yo Jewova te bay Moyiz la, 23  tout lòd Jewova te ban nou, lòd Jewova te bay Moyiz nan jou l te pale avè l la e ki la pou desandan nou yo, 24  si nou te fè peche sa a san n pa fè espre e san pèp la pa konnen, tout pèp la dwe bay yon jenn towo bèf kòm sakrifis y ap boule nèt, pou yo fè yon bon sant monte al jwenn Jewova pou fè l plezi*. Yo dwe bay li ansanm ak ofrann manje angren ki mache avè l la ak bwason y ap vide kòm ofrann ki mache avè l la, selon jan nou dwe fè sa+, e yo dwe bay yon jenn ti kabrit kòm sakrifis pou peche+. 25  Prèt la ap fè sakrifis pou tout pèp Izrayèl la pou yo ka jwenn padon+, paske yo te fè yon peche e yo te bay ofrann yo a kòm yon ofrann yo boule nèt pou Jewova ansanm ak yon sakrifis pou peche yo bay Jewova pou erè yo te fè a. 26  Tout pèp Izrayèl la ansanm ak moun ki abite pami yo kòm etranje yo ap jwenn padon paske se yon peche tout pèp la te fè san yo pa fè espre. 27  “‘Si yon moun* peche san l pa fè espre, li dwe bay yon ti femèl kabrit ki gen ennan oswa ki pi piti kòm sakrifis pou peche l la+. 28  Prèt la ap ofri sakrifis la devan Jewova pou moun* ki fè peche san l pa fè espre a ka jwenn padon. Konsa, moun nan ap jwenn padon+. 29  Dwe gen yon sèl lwa pou nenpòt nan nou ki fè yon peche san l pa fè espre, kit se yon Izrayelit natif natal, kit se yon moun ki abite kòm etranje nan mitan nou+. 30  “‘Men, yon moun* ki fè espre li peche+, kit li se yon Izrayelit natif natal, kit li se yon moun ki abite kòm etranje nan mitan nou, li manke Jewova dega, yo dwe retire* l nan mitan pèp la. 31  Piske moun* sa a meprize pawòl Jewova e li vyole kòmandman l, yo dwe elimine l san mank+. L ap peye pou peche l fè a+.’” 32  Pandan Izrayelit yo te nan dezè a, yo te jwenn yon mesye ki t ap ranmase bwa jou saba a+. 33  Moun ki te jwenn li ap ranmase bwa yo te mennen l bay Moyiz ak Arawon devan tout pèp la. 34  Yo te met misye yon kote annatandan+, paske lalwa pa di aklè sa pou yo fè avè l. 35  Epi, Jewova di Moyiz: “Yo dwe touye misye san mank+, tout pèp la dwe kalonnen l ak kout wòch deyò kan an+.” 36  Konsa, tout pèp la fè misye soti deyò kan an e yo kalonnen l ak kout wòch jiskaske l mouri, dapre lòd Jewova te bay Moyiz la. 37  Annapre, men sa Jewova di Moyiz: 38  “Pale ak Izrayelit yo, di yo konsa yo dwe mete franj nan woulèt rad yo jenerasyon apre jenerasyon, e yo dwe pase yon fil ble sou tèt franj ki nan woulèt rad yo+. 39  ‘Nou dwe mete franj sa a yon fason pou lè nou wè l nou sonje tout kòmandman Jewova yo e pou nou obeyi yo+. Nou pa dwe suiv kè nou ak je nou k ap pouse nou pou n pa fidèl avè m*+. 40  Lòd sa a ap ede nou sonje tout kòmandman m yo e n ap obeyi yo. Konsa, n ap vin sen pou Bondye nou an+. 41  Mwen se Jewova, Bondye nou an, ki te fè n soti nan peyi Ejip pou m montre mwen se Bondye nou+. Mwen se Jewova, Bondye nou an+.’”

Nòt anba paj

Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Oswa: “anviwon twa ti mamit edmi”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “anviwon yon lit”. Yon hin egal 3,67 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “anviwon yon lit”. Yon hin egal 3,67 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “yon tikras plis pase yon lit”. Yon hin egal 3,67 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Oswa: “ofrann lapè”.
Oswa: “anviwon dis ti mamit edmi”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “anviwon de lit”. Yon hin egal 3,67 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Lit.: “pen”.
Oswa: “pou kalme l”. Lit.: “pou ba l repo”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “pou n aji tankou pwostitye nan adorasyon n ap ban mwen”.