Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 13​:​1-33

SA K LADAN L

  • Yo voye 12 espyon Kanaran (1-24)

  • Move rapò dis nan espyon yo bay (25-33)

13  Annapre, Jewova pale ak Moyiz, li di l:  “Voye kèk mesye kòm espyon nan peyi Kanaran, peyi m ap bay Izrayelit yo. Ou dwe pran yon gason nan chak tribi pou w voye kòm espyon, e yo chak dwe yon chèf+ pami yo+.”  Se konsa, Moyiz te voye yo ale, yo kite Dezè Paran+, selon lòd Jewova te bay. Tout mesye sa yo se moun ki te alatèt Izrayelit yo.  Men non yo: Nan tribi Ribenn, te gen Chamwa, pitit gason Zakou.  Nan tribi Simeyon, te gen Chafat, pitit gason Ori.  Nan tribi Jida, te gen Kalèb+, pitit gason Jefoune.  Nan tribi Isaka, te gen Igal, pitit gason Jozèf.  Nan tribi Efrayim, te gen Oze+, pitit gason Noun.  Nan tribi Benjamen, te gen Palti, pitit gason Rafou. 10  Nan tribi Zabilon, te gen Gadiyèl, pitit gason Sodi. 11  Nan tribi Jozèf+, pou tribi Manase a+, te gen Gadi, pitit gason Souzi. 12  Nan tribi Dann, te gen Amiyèl, pitit gason Gemali. 13  Nan tribi Achè, te gen Setou, pitit gason Mikayèl. 14  Nan tribi Neftali, te gen Nabi, pitit gason Vopsi. 15  Nan tribi Gad, te gen Gewouwèl, pitit gason Maki. 16  Se konsa mesye sa yo Moyiz te voye kòm espyon nan peyi a te rele. Moyiz te chanje non Oze, pitit gason Noun nan, li te rele l Jozye*+. 17  Lè Moyiz te voye yo kòm espyon nan peyi Kanaran, li te di yo: “Monte lòtbò a, nan Negèb, epi monte nan zòn ki gen mòn yo+. 18  Nou dwe gade ki jan peyi a ye+, si moun ki abite ladan l yo gen fòs oswa si yo fèb, si yo anpil oswa si yo pa anpil. 19  Gade si peyi a bon oswa si l pa bon, si vil yo abite yo se kan yo genyen oubyen fòtrès. 20  Epi, gade si peyi a rich* oswa si l pòv*+, si l gen pyebwa oswa si l pa genyen. Nou dwe met kouraj sou nou+ e nou dwe vini ak kèk fwi sot nan peyi a.” Twouve, se te epòk rezen te kòmanse mi+. 21  Konsa, y al gade peyi a, soti nan Dezè Zin+ al Reyòb+ rive Lebowamat*+. 22  Lè yo monte Negèb, y ale Ebwon+ kote Ayiman, Chechayi ak Talmayi+, moun Anak yo+, t ap viv la. Ebwon se yon vil yo te bati setan anvan yo te bati Sowan ann Ejip.  23  Lè yo rive nan Vale Echkòl+, yo koupe yon branch rezen ki gen plizyè grap ladan l, e de nan mesye yo te pote l sou yon bwa, ansanm ak kèk grenad ak kèk fig frans+. 24  Yo te rele kote sa a Vale Echkòl*+ paske se la Izrayelit yo te koupe branch lan. 25  Apre 40 jou+, espyon yo te retounen sot nan peyi a. 26  Konsa, yo te retounen kot Moyiz ak Arawon ak Izrayelit yo nan Dezè Paran, nan Kadès+. Yo te bay yon rapò devan tout pèp la e yo te montre yo fwi ki sot nan peyi a. 27  Men sa yo te di Moyiz: “Nou antre nan peyi ou te voye nou an, e vrèmanvre, se yon peyi kote lèt ak siwo myèl ap koule+. Men fwi ki sot ladan l+. 28  Sèl bagay, moun ki nan peyi a gen anpil fòs e li gen yon seri gwo vil ki byen pwoteje. Epitou, nou wè moun Anak yo lòtbò a+. 29  Moun Amalèk yo+ ap viv nan Negèb+. Desandan Èt yo, moun Jebis yo+ ak Amorit yo+ ap viv nan zòn ki gen mòn yo. Moun Kanaran yo+ abite bò lanmè a+ ak bò Rivyè Jouden an.” 30  Annapre, Kalèb te eseye kalme pèp la ki te kanpe devan Moyiz, li te di yo: “Ann monte lòtbò a tousuit! Nou gen konfyans n ap pran peyi a, paske se sèten nou kapab pot laviktwa sou moun yo+.” 31  Men, mesye ki te monte nan peyi a avè l yo te di: “Nou pap kapab monte al goumen ak pèp sa a, paske yo gen plis fòs pase nou+.” 32  Yo te kontinye bay Izrayelit yo yon move rapò+ sou peyi yo te voye yo kòm espyon ladan l lan, yo t ap di: “Peyi nou t al ladan l kòm espyon an se yon peyi k ap devore moun ki abite ladan l, epi tout moun nou wè nan peyi a, se yon seri gason ki gwonèg anpil+. 33  Nou te wè Nefilim* yo lòtbò a tou ak pitit gason Anak yo+ ki se desandan Nefilim yo. Nou te wè nou tankou krikèt devan yo, e se konsa yo te wè nou tou.”

Nòt anba paj

Oswa: “Jewochwa”. Sa vle di: “Jewova se delivrans”.
Lit.: “gra”.
Lit.: “mèg”.
Oswa: “nan antre Amat”.
Sa vle di: “Grap rezen”.
Petèt, sa vle di: “Moun k ap lage moun atè”. Gade Lis mo yo esplike yo.