Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Nonb 10​:​1-36

SA K LADAN L

  • Twonpèt an kuiv yo (1-10)

  • Yo kite Sinayi (11-13)

  • Nan lòd yo konn deplase a (14-28)

  • Moyiz mande Obab gide pèp Izrayèl la (29-34)

  • Priyè Moyiz fè lè pèp la leve kan (35, 36)

10  Annapre, Jewova di Moyiz:  “Fè de twonpèt+. Fè yo ak ajan yo bat ak yon mato pou yo ba l fòm, epi sèvi avèk yo pou w fè pèp la rasanble e pou w fè l deplase.  Lè yo sonnen toule de twonpèt yo, tout pèp la dwe vin jwenn ou nan antre tant reyinyon an+.  Si yo sonnen yon sèl twonpèt, se sèl chèf yo, moun ki alatèt gwoup ki gen 1 000 moun ann Izrayèl yo ladan yo k ap vin jwenn ou+.  “Lè w fè twonpèt yo bay yon son monte desann, moun nan kan ki nan direksyon lès yo+ dwe deplase.  Lè w fè twonpèt yo bay yon son monte desann yon dezyèm fwa, moun nan kan ki nan direksyon sid yo+ dwe deplase. Se konsa pou yo sonnen twonpèt yo chak fwa youn nan kan yo ap deplase.  “Lè se tout pèp la w ap rasanble, ou pa dwe fè twonpèt yo+ bay yon son monte desann.  Pitit gason Arawon yo, prèt yo, dwe sonnen twonpèt yo+. Se yon lwa pou yo sèvi ak twonpèt yo, e lwa sa a ap la pou nou pandan lontan, jenerasyon apre jenerasyon.  “Si nou gen pou n al fè lagè ak yon ènmi ki vin atake nou nan peyi nou, se pou n sonnen twonpèt yo+ pou nou rasanble moun yo pou lagè. Epi, Jewova, Bondye nou an, ap sonje nou e l ap sove nou anba men ènmi nou yo. 10  “Epitou, nan moman ki bay kè kontan yo+, sa vle di lè fèt nou yo+ ak nan kòmansman mwa yo, nou dwe sonnen twonpèt yo sou sakrifis nou boule nèt yo+ ak sakrifis kominyon*+ yo. Sa ap fè Bondye nou an sonje nou. Mwen se Jewova, Bondye nou an+.” 11  Nan dezyèm ane a, dezyèm mwa a, 20yèm jou nan mwa a+, nyaj la te deplase sot anlè tabènak*+ la ki gen lach alyans lan* anndan l. 12  Konsa, Izrayelit yo te kòmanse mache nan Dezè Sinayi a, nan lòd yo dwe deplase a+, epi nyaj la vin kanpe nan Dezè Paran+. 13  Se te premye fwa yo te deplase ann amoni ak lòd Jewova te bay Moyiz la+. 14  Gwoup twa tribi ki nan kan pitit gason Jida yo te deplase an premye, selon gwoup yo ladan l lan*, e se Nachon+, pitit gason Aminadab la, ki te alatèt gwoup sa a. 15  Netanèl+, pitit gason Souwa a, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Isaka yo. 16  Elyab+, pitit gason Elon an, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Zabilon yo. 17  Lè yo te fin demonte tabènak la+, pitit gason Gèchon yo+ ak pitit gason Merari yo+ ki t ap pote tabènak la te deplase. 18  Apre sa, gwoup twa tribi ki nan kan Ribenn nan te deplase, selon gwoup yo ladan l lan*, e se Elitsou+, pitit gason Chedeyou a, ki te alatèt gwoup sa a. 19  Cheloumyèl+, pitit gason Sourichadayi a, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Simeyon yo. 20  Elyasaf+, pitit gason Dewèl la, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Gad yo. 21  Annapre, desandan Keyat yo k ap pote bagay sakre ki nan tabènak la+ te deplase. Yo te dwe monte tabènak la lè yo rive. 22  Apre sa, gwoup twa tribi ki nan kan pitit gason Efrayim yo te deplase, selon gwoup yo ladan l lan*, e se Elichama+, pitit gason Amiyoud la, ki te alatèt gwoup sa a. 23  Gamalyèl+, pitit gason Pedachou a, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Manase yo. 24  Abidan+, pitit gason Gideyoni an, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Benjamen yo. 25  Apre sa, gwoup twa tribi ki nan kan pitit gason Dann yo te deplase, selon gwoup yo ladan l lan*. Se gwoup sa a ki te ret pa dèyè nèt pou pwoteje tout pèp la, e se Ayezè+, pitit gason Amichadayi a, ki te alatèt gwoup sa a. 26  Pagyèl+, pitit gason Okran an, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Achè yo. 27  Ayira+, pitit gason Enan an, te alatèt gwoup ki gen tribi pitit gason Neftali yo. 28  Se nan lòd sa a Izrayelit yo te deplase selon gwoup yo ye nan kan an*+. 29  Annapre, Moyiz di Obab, pitit gason Rewouyèl*+ ki moun Madyan e ki bòpè Moyiz: “Nou pral nan zòn Jewova te di: ‘M ap ban nou l’ lan+. Vin avèk nou+ e n ap byen boule avè w, paske Jewova pwomèt Izrayèl anpil bon bagay+.” 30  Men, li di l: “Mwen pa prale. M ap tounen nan peyi m bò kot fanmi m.” 31  Lè sa a, Moyiz di l: “Tanpri, pa kite nou, paske se ou ki konnen ki kote pou n kanpe nan dezè a. Ou kapab vin yon gid* pou nou. 32  Si w vin avèk nou+, kèlkeswa benediksyon Jewova ban nou, n ap pataje l avè w kanmenm.” 33  Konsa, yo te kite mòn Jewova a+, yo fè twa jou ap mache e yo t ale ak lach+ alyans Jewova a devan yo pandan twa jou yo te fè ap mache a pou yo chèche yon kote pou yo poze+. 34  Epi, lè yo t ap deplase nan lajounen, nyaj Jewova a+ t ap gide yo. 35  Chak fwa y ap deplase ak Lach la, Moyiz di: “O Jewova, leve kanpe!+ Se pou ènmi w yo gaye e se pou moun ki rayi w yo kouri pou ou.” 36  Men, lè yo te kanpe ak Lach la, li di: “O Jewova, retounen vin jwenn plizyè milye pitit Izrayèl yo+.”

Nòt anba paj

Oswa: “ofrann lapè”.
Lit.: “lach Temwayaj la”.
Lit.: “selon lame yo ladan l lan”.
Lit.: “selon lame yo ladan l lan”.
Lit.: “selon lame yo ladan l lan”.
Lit.: “selon lame yo ladan l lan”.
Lit.: “selon lame yo”.
Anpalan de Jetwo.
Oswa: “je”.