Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Nonb 1​:​1-54

SA K LADAN L

  • Yo anrejistre gason pou sèvi nan lame (1-46)

  • Levit yo pap nan lame (47-51)

  • Tribi yo ranje nan plas yo nan kan an (52-54)

1  Epi, Jewova te pale ak Moyiz nan Dezè Sinayi a+, nan tant reyinyon an+, premye jou nan dezyèm mwa a, nan dezyèm ane yo te soti nan peyi Ejip la+. Li te di l:  “Anrejistre+ tout Izrayelit yo* selon fanmi yo, selon fanmi papa yo, selon kantite non tout gason yo, youn pa youn.  Ou menm ak Arawon, nou dwe anrejistre tout gason ki gen 20 an oswa plis e ki kapab sèvi nan gwoup yo nan lame Izrayèl la.+  “Pran yon gason nan chak tribi. Yo chak dwe alatèt nan fanmi papa yo+.  Men non mesye ki pral ede w yo: Nan tribi Ribenn, w ap pran Elitsou+, pitit gason Chedeyou.  Nan tribi Simeyon, w ap pran Cheloumyèl+, pitit gason Sourichadayi.  Nan tribi Jida, w ap pran Nachon+, pitit gason Aminadab.  Nan tribi Isaka, w ap pran Netanèl+, pitit gason Souwa.  Nan tribi Zabilon, w ap pran Elyab+, pitit gason Elon. 10  Nan pitit gason Jozèf yo, nan tribi Efrayim+, w ap pran Elichama, pitit gason Amiyoud, e nan tribi Manase, w ap pran Gamalyèl, pitit gason Pedachou. 11  Nan tribi Benjamen, w ap pran Abidan+, pitit gason Gideyoni. 12  Nan tribi Dann, w ap pran Ayezè+, pitit gason Amichadayi. 13  Nan tribi Achè, w ap pran Pagyèl+, pitit gason Okran. 14  Nan tribi Gad, w ap pran Elyasaf+, pitit gason Dewèl. 15  Nan tribi Neftali, w ap pran Ayira+, pitit gason Enan. 16  Mesye sa yo se moun yo chwazi pami pèp la. Yo se chèf+ nan tribi papa yo e yo alatèt gwoup ki gen 1 000 moun ladan yo ann Izrayèl+.” 17  Lè yo fin bay non mesye yo chwazi yo, Moyiz ak Arawon pran yo. 18  Yo rasanble tout pèp la premye jou nan dezyèm mwa a pou yo anrejistre non yo youn pa youn, selon fanmi yo, selon fanmi papa yo, tout gason ki gen 20 an oswa plis+, 19  jan Jewova te bay Moyiz lòd fè sa. Se konsa, Moyiz te anrejistre yo nan Dezè Sinayi a+. 20  Yo te anrejistre pitit gason Ribenn yo, sa vle di desandan premye pitit gason Izrayèl la+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame youn pa youn. 21  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Ribenn nan se te 46 500. 22  Yo te anrejistre desandan Simeyon yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame youn pa youn. 23  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Simeyon an se te 59 300. 24  Yo te anrejistre desandan Gad yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 25  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Gad la se te 45 650. 26  Yo te anrejistre desandan Jida yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki te gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 27  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Jida a se te 74 600. 28  Yo te anrejistre desandan Isaka yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 29  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Isaka a se te 54 400. 30  Yo te anrejistre desandan Zabilon yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 31  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Zabilon an se te 57 400. 32  Yo te anrejistre desandan Jozèf ki sot nan Efrayim yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 33  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Efrayim nan se te 40 500. 34  Yo te anrejistre desandan Manase yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 35  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Manase a se te 32 200. 36  Yo te anrejistre desandan Benjamen yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 37  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Benjamen an se te 35 400. 38  Yo te anrejistre desandan Dann yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 39  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Dann nan se te 62 700. 40  Yo te anrejistre desandan Achè yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 41  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Achè a se te 41 500. 42  Yo te anrejistre desandan Neftali yo+, selon non yo, selon fanmi yo ak fanmi papa yo. Yo te konte tout gason ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame. 43  Kantite gason yo te anrejistre nan tribi Neftali a se te 53 400. 44  Se Moyiz ak Arawon ansanm ak 12 chèf Izrayèl yo ki te anrejistre tout mesye sa yo. Chak chèf te reprezante fanmi papa yo. 45  Yo te anrejistre tout Izrayelit ki gen 20 an oswa plis ki te kapab sèvi nan lame Izrayèl la selon zansèt yo. 46  Kantite gason yo te anrejistre antou se te 603 550+. 47  Men, yo pa t anrejistre Levit yo+ selon tribi papa yo pami lòt tribi yo+. 48  Epi, Jewova te di Moyiz: 49  “Se sèl tribi Levi a ou pa dwe anrejistre, e ou pa dwe antre kantite Levit yo nan kantite lòt Izrayelit yo+. 50  Ou dwe bay Levit yo responsab tabènak* la ki gen lach alyans lan*+ anndan l ak tout veso l yo ansanm ak tout sa ki ladan l+. Se yo k ap pote tabènak la ak tout veso l yo+. Y ap fè sèvis yo nan tabènak la+ e y ap monte tant yo toutotou l+. 51  Nenpòt lè y ap deplase ak tabènak la, se Levit yo ki dwe demonte l+, e lè y ap remonte l se Levit yo ki dwe fè sa. Nenpòt moun ki pa gen dwa* ki ta pwoche toupre l, yo dwe touye l+. 52  “Chak Izrayelit dwe monte tant li nan kan yo mete l la, chak gason selon gwoup twa tribi+ li ladan l* nan lame a. 53  Levit yo dwe monte tant yo toutotou tabènak la ki gen lach alyans lan* anndan l pou malediksyon pa tonbe sou Izrayelit yo+, e se yo ki responsab pou pran swen* tabènak la+.” 54  Pèp Izrayèl la te fè tout sa Jewova te bay Moyiz lòd fè. Se egzakteman sa yo te fè.

Nòt anba paj

Lit.: “pitit gason Izrayèl yo”.
Lit.: “lach Temwayaj la”.
Lit.: “Nenpòt etranje”, anpalan de yon moun ki pa Levit.
Lit.: “selon siy li genyen (bànyè li genyen)”.
Lit.: “lach Temwayaj la”.
Oswa: “pou veye; pou fè travay yo gen pou yo fè nan”.