Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Neyemi 7​:​1-73

SA K LADAN L

  • Pòtay vil yo ak moun k ap veye pòtay yo (1-4)

  • Lis non moun ki retounen sot ann egzil yo (5-69)

    • Moun k ap travay nan tanp lan (46-56)

    • Pitit gason sèvitè Salomon yo (57-60)

  • Kontribisyon pou travay la (70-73)

7  Kou nou te fin rebati miray la+, mwen te monte pòt yo+. Apre sa, mwen te pran moun met veye pòtay yo+, mwen te chwazi chantè yo+ e mwen te met Levit yo+ nan travay yo.  Epi, mwen te met Anani+, frè m nan, responsab Jerizalèm ansanm ak Anànya, responsab Fò a+, paske se Anànya mwen te ka fè plis konfyans e li te gen plis lakrentif pou vrè Dye a+ pase anpil nan lòt mesye yo.  Se sa k fè mwen te di yo: “Pòtay Jerizalèm yo pa dwe ouvè toutotan solèy poko leve, e pandan gad yo ap veye, yo dwe fèmen pòt yo e yo dwe take yo. Epi, pran moun nan Jerizalèm pou n met veye vil la, mete yon pati nan yo nan pòs yo e mete lòt yo veye devan lakay yo.”  Twouve, vil la te gen anpil espas e li te gwo anpil, men pa t gen anpil moun ladan l+ e yo pa t refè kay ki te ladan l yo.  Men, Bondye m nan te met nan kè m pou m rasanble gwo potanta yo, lòt chèf yo ak moun nan pèp la pou m anrejistre yo selon fanmi kote yo soti+. Apre sa, mwen te jwenn rejis ki te gen non moun ki te vin an premye yo, yo te anrejistre yo selon fanmi kote yo soti, e men sa mwen te wè ki ekri ladan l:  Men moun nan tèritwa a ki te sot ann egzil yo, moun Nebikadneza+, wa peyi Babilòn, te mennen ann egzil+ e ki te retounen Jerizalèm ak nan tèritwa Jida a. Chak moun t al nan vil kote yo te soti a+.  Yo te vin ansanm ak Zowobabèl+, Jechwa+, Neyemi, Azarya, Ramiya, Nahamani, Madoche, Bilchan, Misperèt, Bigvayi, Newoum ak Baana. Men kantite gason ki te gen pami Izrayelit yo+:  Pami desandan Pawòch yo, te gen 2 172 gason.  Pami desandan Chefatya yo, te gen 372 gason. 10  Pami desandan Ara+ yo, te gen 652 gason. 11  Pami desandan Paratmowab yo+, ki pami desandan Jechwa yo ak desandan Jowab yo+, te gen 2 818 gason. 12  Pami desandan Elam yo+, te gen 1 254 gason. 13  Pami desandan Zatou yo, te gen 845 gason. 14  Pami desandan Zakayi yo, te gen 760 gason. 15  Pami desandan Binouwi yo, te gen 648 gason. 16  Pami desandan Bebayi yo, te gen 628 gason. 17  Pami desandan Azgad yo, te gen 2 322 gason. 18  Pami desandan Adonikam yo, te gen 667 gason. 19  Pami desandan Bigvayi yo, te gen 2 067 gason. 20  Pami desandan Aden yo, te gen 655 gason. 21  Pami desandan Atè yo, ki soti nan fanmi Ezekyas, te gen 98 gason. 22  Pami desandan Achoum yo, te gen 328 gason. 23  Pami desandan Betsayi yo, te gen 324 gason. 24  Pami desandan Arif yo, te gen 112 gason. 25  Pami desandan Gabawon yo+, te gen 95 gason. 26  Pami moun Betleyèm yo ak moun Netofa yo, te gen 188 gason. 27  Pami moun Anatòt yo+, te gen 128 gason. 28  Pami moun Bètazmavèt yo, te gen 42 gason. 29  Pami moun Kiriyatjeyarim+ yo, moun Kefira yo ak moun Beyewòt+ yo, te gen 743 gason. 30  Pami moun Rama yo ak moun Geba+ yo, te gen 621 gason. 31  Pami moun Mikmas+ yo, te gen 122 gason. 32  Pami moun Betèl+ yo ak moun Ayi+ yo, te gen 123 gason. 33  Pami moun lòt zòn yo te rele Nebo a, te gen 52 gason. 34  Pami desandan lòt moun yo te rele Elam nan, te gen 1 254 gason. 35  Pami desandan Arim yo, te gen 320 gason. 36  Pami moun Jeriko yo, te gen 345 gason. 37  Pami moun Lòd yo, moun Adid yo ak moun Ono+ yo, te gen 721 gason. 38  Pami moun Sena yo, te gen 3 930 gason. 39  Men prèt ki te genyen yo+: Pami desandan Jedaya yo ki sot nan fanmi Jechwa, te gen 973 gason. 40  Pami desandan Imè yo, te gen 1 052 gason. 41  Pami desandan Pachou yo+, te gen 1 247 gason. 42  Pami desandan Arim yo+, te gen 1 017 gason. 43  Men Levit ki te genyen yo+: Pami desandan Jechwa yo, sètadi desandan Kadmyèl yo+, ki pami desandan Odva yo, te gen 74 gason. 44  Chantè yo+, sètadi desandan Asaf yo+, te 148 gason. 45  Mesye ki t ap veye pòtay yo+, sètadi desandan Chaloum yo, desandan Atè yo, desandan Talmon yo, desandan Akoub yo+, desandan Atita yo ak desandan Chobayi yo, te 138 gason. 46  Men moun ki t ap travay nan tanp lan*+: desandan Ziya yo, desandan Asoufa yo, desandan Tabayòt yo, 47  desandan Kewòs yo, desandan Siya yo, desandan Padon yo, 48  desandan Lebana yo, desandan Agaba yo, desandan Salmayi yo, 49  desandan Anan yo, desandan Gidèl yo, desandan Gaka yo, 50  desandan Reyaja yo, desandan Rezin yo, desandan Nekoda yo, 51  desandan Gazam yo, desandan Ouza yo, desandan Paseya yo, 52  desandan Besayi yo, desandan Mewounim yo, desandan Nefisim yo, 53  desandan Bakbouk yo, desandan Akoufa yo, desandan Awou yo, 54  desandan Baslit yo, desandan Meyida yo, desandan Acha yo, 55  desandan Bakòs yo, desandan Sisera yo, desandan Tema yo, 56  desandan Nezya yo ak desandan Atifa yo. 57  Men pitit sèvitè Salomon yo+: desandan Sotayi yo, desandan Soferèt yo, desandan Perida yo, 58  desandan Jayala yo, desandan Dakon yo, desandan Gidèl yo, 59  desandan Chefatya yo, desandan Atil yo, desandan Pokerètazebayim yo ak desandan Amon yo. 60  Tout moun k ap travay nan tanp lan*+ ansanm ak pitit sèvitè Salomon yo te 392 gason. 61  Epi, men moun ki te sot Tèlmelak, Tèlacha, Kewoub, Adon ak Imè yo pa t ka verifye ki moun ki zansèt yo ak nan ki zòn yo soti pou yo konnen si yo se Izrayelit+: 62  Desandan Delaya yo, desandan Tobya yo ak desandan Nekoda yo. Te gen antou 642 gason. 63  Pami prèt yo, te gen desandan Abaya yo, desandan Akòz yo+ ak desandan Bazilayi yo. Bazilayi sa a te marye ak yon pitit fi Bazilayi+, moun Galaad la, e li te vin pote non fanmi yo. 64  Yo t ap chèche non fanmi yo nan rejis yo pou yo konnen desandan kiyès yo ye, men yo pa t ka jwenn yo, konsa yo pa t kite yo sèvi kòm prèt*+. 65  Gouvènè a*+ te di yo yo pa gen dwa manje nan bagay ki pi sakre yo+ jiskaske gen yon prèt ki ka sèvi ak Ourim ak Toumim+ pou fè yo konnen sa pou yo fè. 66  Tout moun ki te rasanble yo te rive 42 360 gason+, 67  san konte 7 337 sèvitè ak sèvant+ yo te genyen ak 245 chantè, gason kou fi+. 68  Yo te gen 736 cheval, 245 milèt 69  ak 435 chamo ansanm ak 6 720 bourik. 70  Gen kèk nan chèf fanmi yo ki te bay èd yo pou travay la fèt+. Gouvènè a* te bay 1 000 drak annò*, 50 bòl ak 530 rad long pou prèt yo+. 71  Men sa kèk chèf fanmi te bay pou travay la: 20 000 drak annò ak 2 200 min* ann ajan. 72  Epi, lòt moun pami pèp la te bay 20 000 drak annò, 2 000 min ann ajan ak 67 rad long pou prèt yo. 73  Prèt yo, Levit yo, moun k ap veye pòtay yo, chantè yo+, kèk moun nan pèp la, moun k ap travay nan tanp lan* ak tout rès pèp Izrayèl* la te rete nan vil pa yo+. Lè setyèm mwa a te rive+, Izrayelit yo te rete nan vil pa yo+.

Nòt anba paj

Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Oswa: “yo te mete yo deyò kòm prèt paske yo pa t nan kondisyon pou yo fè sèvis Bondye”.
Oswa: “Tichata a”. Se tit yo te bay yon gouvènè k ap dirije yon tèritwa nan peyi Pès.
Oswa: “Tichata a”. Se tit yo te bay yon gouvènè k ap dirije yon tèritwa nan peyi Pès.
Se yon pyès monnen annò yo te konn itilize nan peyi Pès ki te peze anviwon 8,4 g. Se pa menm ak drak ki nan Liv ki te ekri an grèk yo. Gade Apendis B14.
Nan Liv ki te ekri ann ebre yo, yon min egal 570 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Lit.: “tout pèp Izrayèl”.