Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Neyemi 13​:​1-31

SA K LADAN L

  • Neyemi te fè lòt refòm ankò (1-31)

    • Yo dwe bay dizyèm yo (10-13)

    • Yo dwe respekte jou saba a (15-22)

    • Yo pa dwe marye ak moun lòt nasyon (23-28)

13  Nan jou sa a, yo te li liv Moyiz la pou pèp la+ te ka tande, e selon sa ki te ekri ladan l, okenn moun nan desandan Amon+ oswa okenn moun peyi Mowab pa dwe janm vin fè pati pèp vrè Dye a+,  paske yo pa t vin rankontre Izrayelit yo, ni yo pa t pot pen ak dlo pou yo. Olye de sa, yo te peye Balaam pou l lage malediksyon sou yo+. Men, Bondye nou an te fè malediksyon yo a tounen benediksyon+.  Kou pèp Izrayèl la te tande sa liv Lalwa a di, yo te kòmanse retire tout moun ki desandan moun lòt nasyon*+ pami pèp Izrayèl la.  Twouve, anvan sa, prèt ki te responsab tout depo* ki te nan kay* Bondye nou an+ se te Elyachib+, yon fanmi Tobya+.  Elyachib te prepare yon gwo depo* pou Tobya, kote anvan sa yo te konn met ofrann manje angren yo, lansan, veso yo, dizyèm* nan manje angren yo, diven ki fèk fèt yo ak luil yo+, bagay ki te la pou Levit yo+, chantè yo ak moun ki t ap veye pòtay yo, e se menm kote a yo te konn mete pòsyon ki te pou prèt yo+.  Epi, pandan tout tan sa a, mwen pa t Jerizalèm, paske mwen t al kot wa a nan 32yèm ane+ rèy Atagzèsès+, wa Babilòn nan, e kèk tan apre sa, mwen te mande wa a pèmisyon pou m retounen.  Apre sa, mwen t al Jerizalèm e mwen te wè move bagay Elyachib+ te fè a, li te prepare youn nan depo yo pou Tobya+ nan lakou kay vrè Dye a.  Sa pa t fè m plezi ditou. Se sa k fè mwen te voye tout mèb Tobya yo ki te nan depo* a deyò,  epi mwen te bay lòd pou yo pwòpte depo* yo, e yo te fè sa. Mwen te remete veso ki pou kay vrè Dye a+ nan depo* a ansanm ak ofrann manje angren yo ak lansan an+. 10  Mwen te vin aprann yo pa t bay+ Levit yo pòsyon yo te dwe ba yo a+, sa ki te fè Levit yo ak chantè yo kite travay yo e yo chak t al fè jaden+. 11  Se sa k fè mwen te fè mesye ki te alatèt yo obsèvasyon+, mwen te mande yo: “Poukisa nou neglije kay vrè Dye a+?” Epi, mwen te fè yon reyinyon avèk Levit yo e mwen te mete yo chak nan pòs yo ankò. 12  Tout moun nan Jida te pote dizyèm+ nan manje angren yo, nan diven ki fèk fèt yo ak luil yo nan depo yo+. 13  Apre sa, mwen te met Chelemya, prèt la, Zadòk, yon moun ki te konn kopye Lalwa, ak Pedaya, youn nan Levit yo, responsab depo yo ansanm ak Ranan, pitit gason Zakou ki desandan Matànya, pou ede yo nan travay yo, paske mesye sa yo se moun yo te fè konfyans. Yo te gen responsablite pou yo separe pwovizyon yo bay mesye ki nan fanmi yo. 14  Mwen te priye Bondye, mwen te di: “O Bondye m nan, sonje m+ pou sa m te fè yo, epi pa bliye sa m te fè ki montre jan m renmen* kay ou a, Bondye mwen, ak sèvis k ap fèt ladan l yo*+. 15  Nan epòk sa a, pandan jou saba a+, mwen te wè moun nan Jida k ap fè travay kraze rezen ak pye yo nan près diven, yo t ap pote manje angren met sou do bourik yo, yo t ap pote diven, grap rezen, fig frans ak tout kalite chay nan Jerizalèm jou saba+ a. Se sa k fè mwen te avèti yo pou yo pa vann bagay pou moun manje nan jou sa a. 16  Epitou, moun Ti yo ki te abite nan vil la t ap vini ak pwason ak tout kalite machandiz e yo t ap vann moun Jida yo ki nan Jerizalèm bagay sa yo jou saba a+. 17  Se sa k fè, mwen te fè gwo potanta nan Jida yo obsèvasyon e m te di yo: “Ki bagay mal sa a n ap fè la a? Apa nou vyole lwa sou saba a! 18  Èske se pa sa zansèt nou yo te fè ki fè Bondye nou an te lage tout malè sa a sou nou ak sou vil sa a? Men, kounye a, n ap fè Bondye vin pi an kòlè kont pèp Izrayèl la paske nou pa respekte jou saba a+.” 19  Se sa k fè, kou l te kòmanse fè nwa bò pòtay Jerizalèm yo, anvan saba a kòmanse, mwen te bay lòd pou yo fèmen pòtay yo e mwen te met kèk nan sèvitè m yo nan pòtay yo yon fason pou moun pa antre nan vil la ak okenn chay nan jou saba a. 20  Sa te vin fè gwo komèsan yo ak machann ki gen tout kalite machandiz yo pase youn oswa de nuit deyò vil Jerizalèm. 21  Epi, mwen te avèti yo e mwen te di yo: “Poukisa n ap pase nuit devan miray la? Si nou fè sa ankò, m ap fè nou deplase la a ak gwo ponyèt.” Depi lè sa a, yo pa t vini nan jou saba a ankò. 22  Epi, mwen te di Levit yo pou yo pirifye tèt yo regilyèman e pou yo vin veye pòtay yo pou jou saba a ka rete yon jou ki sakre+. Mwen te priye Bondye, mwen te di: “O Bondye m nan, sonje sa m te fè la a tou pou w aji byen avè m e gen pitye pou mwen paske w gen anpil lanmou ki fidèl+.” 23  Epitou, lè sa a mwen te wè gen Juif ki te marye ak fi ki moun Achdòd+, fi ki desandan Amon+ e ak fi ki moun peyi Mowab*+. 24  Mwatye nan pitit yo te genyen yo t ap pale lang peyi Achdòd ak lang moun lòt nasyon yo te pale, men pa gen youn ki te pale lang Juif yo. 25  Se sa k fè mwen te fè yo obsèvasyon e mwen te mande pou malediksyon tonbe sou yo, mwen te bat kèk nan mesye yo+, mwen te rache cheve yo e mwen te fè yo fè sèman devan Bondye, mwen te di yo: “Nou pa dwe marye pitit fi nou ak pitit gason yo e nou pa dwe pran pitit fi pa yo pou nou marye yo ak pitit gason nou yo oswa pou marye avèk nou+. 26  Èske se pa fi sa yo ki te fè wa Salomon ki t ap dirije pèp Izrayèl la peche? Nan tout nasyon yo, pa t gen yon wa tankou l+. Bondye l la te renmen l+, se sa k fè Bondye te mete l wa sou tout pèp Izrayèl la. Men, menm li menm, madanm li te genyen ki moun lòt nasyon yo te fè l peche+. 27  Se pa posib! Ki jan nou fè fè gwosè peche sa a kont Bondye nou an pou nou twouve al marye ak fi lòt nasyon+?” 28  Youn nan pitit gason Joyada+ yo, yon pitit gason Elyachib+ ki te gran prèt, te vin bofis Sanbala+, moun Bètowon. Se sa k fè mwen te fè l ale lwen m. 29  Mwen te priye Bondye, mwen te di: “O Bondye m nan, pa bliye sa yo fè yo, paske yo pa gen okenn respè pou sèvis prèt yo e yo pa respekte alyans ou te fè ak prèt yo+ ansanm ak Levit yo+. 30  Epi, mwen te pirifye pèp la anba tout salte moun lòt nasyon yo, mwen te bay prèt yo ak Levit yo travay pou yo fè, mwen te mete yo chak nan sèvis yo+ 31  e mwen te bay lòd pou yo bay bwa+ yo nan lè yo dwe bay yo e pou yo pote premye fwi mi yo. Mwen te priye Bondye, mwen te di: “O Bondye m nan, sonje m pou w aji byen avè m+.”

Nòt anba paj

Oswa: “moun san yo mele”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “tanp”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “ladim”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “jan m gen lanmou ki fidèl pou”.
Oswa: “ak travay moun k ap veye pòtay yo”.
Oswa: “ki te pran fi ki moun Achdòd, fi ki desandan Amon ak fi ki moun peyi Mowab met lakay yo”.