Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Neyemi 10​:​1-39

SA K LADAN L

  • Pèp la dakò pou l obeyi Lalwa (1-39)

    • “Nou pap neglije kay Bondye nou an” (39)

10  Men moun ki te dakò ak dokiman an e ki te mete so yo sou li+: Neyemi, gouvènè a*, ki pitit gason Akalya. Epi, te gen Sedesyas,  Seraya, Azarya, Jeremi,  Pachou, Amarya, Malkija,  Atouch, Chebànya, Malouk,  Arim+, Meremòt, Obadya,  Dànyèl+, Gineton, Bawouk,  Mechoulam, Abija, Mijamin,  Mazya, Bilgayi ak Chemaya. Mesye sa yo se prèt yo ye.  Men Levit ki te dakò ak dokiman an: Jechwa ki pitit gason Azànya, Binouwi ki pami desandan Enadad yo, Kadmyèl+, 10  ansanm ak frè yo te genyen yo, anpalan de Chebànya, Odya, Kelita, Pelaya, Anan, 11  Mika, Reyòb, Achabya, 12  Zakou, Cherebya+, Chebànya, 13  Odya, Bani ak Beninou. 14  Men chèf pami pèp la ki te dakò ak dokiman an: Pawòch, Paratmowab+, Elam, Zatou, Bani, 15  Bouni, Azgad, Bebayi, 16  Adonija, Bigvayi, Aden, 17  Atè, Ezekyas, Azou, 18  Odya, Achoum, Betsayi, 19  Arif, Anatòt, Nebayi, 20  Magpyach, Mechoulam, Ezi, 21  Mechezabèl, Zadòk, Yadouwa, 22  Pelatya, Ranan, Anaya, 23  Oze, Anànya, Achoub, 24  Alowèch, Pila, Chobèk, 25  Reyoum, Achabna, Maraseya, 26  Ayija, Ranan, Anan, 27  Malouk, Arim ak Baana. 28  Rès moun pami pèp la, sa vle di prèt yo, Levit yo, moun k ap veye pòtay yo, chantè yo, moun k ap travay nan tanp lan* ak tout moun ki te retire kò yo pami moun nan nasyon ki ozalantou yo pou yo te ka suiv Lalwa vrè Dye a+, ansanm ak madanm yo, pitit gason yo, pitit fi yo, tout moun ki te kapab konprann* sèman yo te fè a, 29  t al jwenn frè yo, moun enpòtan nan peyi a, e yo te sèmante pou malediksyon tonbe sou yo si yo pa obeyi Lalwa Jewova, Seyè nou an, vrè Dye a, te bay Moyiz, sèvitè vrè Dye a, pou l bay pèp Izrayèl la, e si yo pa byen suiv tout kòmandman l yo, enstriksyon l yo ak lwa l yo. 30  Epi, nou pap bay moun nan nasyon ki ozalantou yo pitit fi nou yo pou yo marye avè yo, e nou pap aksepte pou pitit fi pa yo marye ak pitit gason nou+. 31  Si moun ki nan nasyon ki ozalantou yo vini ak machandiz ansanm ak tout kalite manje pou yo vann nan jou saba a, nou pap achte anyen nan men yo ni jou saba+ a ni nan yon jou ki sakre+. Epitou, nou pap travay tè nou yo nan setyèm ane a+ e n ap anile tout kalite dèt+ yo gen pou nou. 32  Mete sou sa, nou te pran angajman pou nou chak bay yon pyès monnen ki peze yon tyè nan yon chekèl* chak ane pou yo fè travay nan kay* Bondye nou an+, 33  pou pen yo konn prezante devan Bondye kòm ofrann yo+, pou manje angren yo konn bay kòm ofrann yo+, pou sakrifis yo boule nèt yo konn fè nan jou saba yo+, pou nouvèl lin yo+, pou fèt nou fete chak epòk yo+, pou bagay sakre yo, pou sakrifis y ap fè pou pèp Izrayèl la jwenn padon pou peche l yo+ e pou tout travay y ap fè nan kay Bondye nou an. 34  Epitou, nou te fè tiraj osò pou nou konnen ki kantite bwa prèt yo, Levit yo ak pèp la dwe pote nan kay Bondye nou an, selon fanmi kote nou soti, nan lè yo dwe pote yo, chak ane, pou yo boule yo sou lotèl Jewova, Bondye nou an, dapre sa ki ekri nan Lalwa+. 35  Mete sou sa, n ap pote premye fwi mi ki sot nan jaden nou yo ak premye fwi mi ki sot nan tout kalite pyebwa nou genyen yo nan kay Jewova a+, chak ane, 36  e n ap vin ak premye pitit gason nou yo ak premye pitit bèt nou yo+, dapre sa ki ekri nan Lalwa, ak premye pitit bèf nou yo ansanm ak premye pitit mouton nou yo. N ap pote yo nan kay Bondye nou an, pou prèt yo k ap fè sèvis nan kay Bondye nou an+. 37  Epi, n ap pote premye grenn nou moulen yo+, ofrann nou yo, donn tout pyebwa nou yo+, diven ki fèk fèt yo ak luil+ nou yo bay prèt yo nan depo* ki nan kay Bondye nou an+, ansanm ak yon dizyèm* nan manje jaden nou yo bay pou Levit yo+, paske se Levit yo k ap ranmase tout dizyèm nou bay nan tout vil kote nou fè jaden yo. 38  Prèt la, pitit gason Arawon an, dwe ansanm ak Levit yo lè Levit yo ap ranmase dizyèm yo. Epi, Levit yo dwe pote yon dizyèm nan dizyèm yo resevwa yo nan kay Bondye nou an+, nan pyès yo* ki nan depo a. 39  Paske se nan depo yo* Izrayelit yo ak Levit yo dwe pote ofrann+ manje angren yo, diven ki fèk fèt yo ak luil yo+, e se la veso tanp yo ye, ansanm ak prèt k ap fè sèvis yo, moun k ap veye pòtay yo ansanm ak chantè yo. Nou pap neglije kay Bondye nou an+.

Nòt anba paj

Oswa: “Tichata a”. Se tit yo te bay yon gouvènè k ap dirije yon tèritwa nan peyi Pès.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Se kapab tou: “tout moun ki te ase gran pou yo konprann”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “tanp”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “ansanm ak ladim”.
Oswa: “nan salamanje yo”.
Oswa: “nan salamanje yo”.