Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 14​:​1-36

SA K LADAN L

  • Yo koupe tèt Jan ki konn batize moun nan (1-12)

  • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (13-21)

  • Jezi mache sou dlo (22-33)

  • Jezi geri moun nan peyi Jenezarèt (34-36)

14  Nan epòk sa a, Ewòd, chèf distri a*, te tande pale de Jezi+.  Li di sèvitè l yo: “Se Jan ki te konn batize moun nan. Bondye leve l sot nan lanmò, e se sa k fè l ap fè mirak* sa yo+.”  Ewòd* te arete Jan e li te fè mare l met nan prizon akoz Ewodyad, madanm Filip, frè Ewòd+,  paske Jan te di Ewòd: “Ou pa gen dwa pran l pou madanm+.”  Li te vle touye Jan, men li te pè foul la, paske yo te pran Jan pou yon pwofèt+.  Twouve, pandan yo t ap fete anivèsè nesans Ewòd+, pitit fi Ewodyad la te danse nan fèt la. Li te tèlman fè Ewòd plezi+,  Ewòd fè sèman l ap ba l nenpòt sa l mande.  Epi, demwazèl la koute konsèy manman l, li di: “Ban m tèt Jan ki konn batize moun nan la a nan yon plato+.”  Malgre sa te fè wa a lapenn, li bay lòd pou yo ba l tèt Jan, akoz sèman li te fè a e akoz envite* yo. 10  Se konsa, li voye koupe tèt Jan nan prizon an. 11  Yo pote tèt la nan yon plato bay demwazèl la, e li pote l bay manman l. 12  Annapre, disip Jan yo vini, yo pran kadav la, y al antere l. Epi, y al bay Jezi nouvèl la. 13  Lè Jezi tande sa, li pran bato, li kite zòn nan, l al yon kote izole pou l kapab ret poukont li. Men, foul moun yo vin aprann sa, yo sot nan vil yo apye, e yo suiv li+. 14  Kou l desann bato a, li wè yon gwo foul moun, li pran pitye pou yo+, e li geri moun ki malad yo+. 15  Men, lè l fin aswè, disip li yo vin kote l, epi yo di l: “Zòn nan izole, e li fin ta. Voye moun yo ale, pou yo ka al nan bouk yo pou y al achte manje pou yo manje+.” 16  Men, Jezi di yo: “Yo pa bezwen deplase. Nou mèt ba yo manje.” 17  Yo di l: “Se senk pen ak de pwason ase nou gen la a.” 18  Li di: “Pote yo ban mwen.” 19  Epi, li mande foul moun yo pou yo chita sou zèb la. Apre sa, li pran senk pen yo ak de pwason yo, li gade syèl la, li fè yon priyè+, epi li kase pen yo bay disip yo, e disip yo separe yo bay foul moun yo. 20  Konsa, yo tout manje vant plen, e disip yo ranmase rès ki rete yo, yo plen 12 pànye+. 21  Twouve, moun ki te manje yo te anviwon 5 000 gason, san konte fi ak timoun+. 22  Tousuit apre, li fè disip li yo monte bato a pou yo pran devan pou y al pa lòtbò lanmè a, pandan li menm l ap voye foul moun yo ale+. 23  Lè l fin voye foul moun yo ale, li monte nan mòn nan poukont li pou l priye+. Lè l fin aswè, li te ret la poukont li. 24  Bato a te gentan rive nan yon distans plizyè santèn mèt* sou lanmè a, e lanm lanmè yo t ap malmennen l, paske van an t ap soufle nan sans kontrè. 25  Men, lè l prèske jou*, Jezi vin ap mache sou lanmè a pou l al jwenn yo. 26  Lè disip yo wè l k ap mache sou lanmè a, yo vin boulvèse, e yo di: “Se yon aparisyon!” E yo pran rele tèlman yo pè. 27  Men, menm moman an, Jezi pale avèk yo, li di: “Ranmase kouraj nou, se mwen menm. Nou pa bezwen pè+.” 28  Pyè reponn li, li di: “Seyè, si se ou, ban m lòd pou m vin jwenn ou sou dlo a.” 29  Li di l: “Ou mèt vini!” Menm kote a, Pyè sot nan bato a, li mache sou dlo a pou l al jwenn Jezi. 30  Men, lè l ap gade jan van an fò, li vin pè, e lè l kòmanse koule, li rele: “Seyè, sove m!” 31  Menm kote a, Jezi lonje men l, li kenbe l, e li di l: “Ou manke lafwa. Poukisa w kite dout anvayi w+?” 32  Apre yo fin monte nan bato a, van an sispann. 33  Lè sa a, disip yo ki te nan bato a pwostène devan l, yo di: “Vrèmanvre, ou se Pitit Bondye.” 34  Lè yo fin travèse, yo fè tè nan peyi Jenezarèt+. 35  Moun nan zòn nan annik wè se li, yo voye di tout moun nan zòn ki ozalantou yo sa, e moun yo mennen tout moun ki malad yo ba li. 36  E yo sipliye l pou l kite yo annik manyen franj rad li+. E tout moun ki te manyen rad li te geri nèt.

Nòt anba paj

Lit.: “tetrak la”.
Lit.: “aksyon ki pisan”.
Anpalan de Ewòd Antipas. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “e akoz moun ki te bò tab la avè l”.
Lit.: “plizyè estad”. Yon estad se te yon mezi ki te egal 185 m.
Lit.: “nan katriyèm vèy”. Sa vle di soti zòn twazè dimaten rive lè solèy leve nan zòn sizè dimaten.