• 1

  • Lanmou Jewova gen pou pèp li (1-5)

  • Prèt yo prezante sakrifis ki pa gen valè (6-14)

   • Nasyon yo pral bay non Bondye anpil valè (11)

 • 2

  • Prèt yo pa anseye pèp la (1-9)

   • Se konesans yon prèt ta dwe ap anseye (7)

  • Moun yo koupab paske yo divòse pou move rezon (10-17)

   • Jewova di: “Mwen rayi divòs” (16)

 • 3

  • Vrè Seyè a vin pirifye tanp li an (1-5)

   • Mesaje alyans lan (1)

  • Ankourajman pou yo tounen vin jwenn Jewova (6-12)

   • Jewova pa chanje (6)

   • “Tounen vin jwenn mwen, e m ap tounen vin jwenn nou” (7)

   • ‘Pote yon dizyèm nan tout sa n genyen yo, e Jewova ap vide benediksyon sou nou’ (10)

  • Moun ki jis ak moun ki mechan (13-18)

   • Yon liv ki devan Bondye pou l sonje moun (16)

   • Diferans ant yon moun ki jis ak yon moun ki mechan (18)

 • 4

  • Eli ap vini anvan jou Jewova a (1-6)

   • “Solèy jistis la pral klere” (2)