Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Mak 8​:​1-38

SA K LADAN L

  • Jezi bay plis pase 4 000 moun manje (1-9)

  • Moun yo mande yon siy (10-13)

  • Ledven Farizyen yo ak ledven Ewòd la (14-21)

  • Jezi geri yon mesye ki avèg nan Betsayida (22-26)

  • Pyè idantifye Kris la (27-30)

  • Jezi anonse li gen pou l mouri (31-33)

  • Vrè disip yo (34-38)

8  Nan jou sa yo, te gen yon gwo foul moun ki te rasanble ankò, e yo pa t gen anyen pou yo manje. Se sa k fè li rele disip li yo, li di yo:  “Mwen gen pitye pou foul moun yo+, paske sa deja fè twa jou depi yo la avè m, e yo pa gen anyen pou yo manje+.  Si mwen voye yo al lakay yo tou grangou*, y ap tonbe feblès nan wout la. Paske, gen kèk ladan yo ki soti byen lwen.”  Men, disip li yo reponn li: “Nan zòn izole sa a, ki kote yon moun ap jwenn ase pen pou l bay moun sa yo manje vant plen?”  Lè sa a, li mande yo: “Konbyen pen nou gen la a?” Yo di: “Sèt pen+.”  Epi, li mande foul moun yo pou yo chita atè. Li pran sèt pen yo, li di Bondye mèsi, li kase yo, li kòmanse bay disip li yo pou yo sèvi moun yo, e yo sèvi foul moun yo pen yo+.  Yo te gen kèk ti pwason tou, e lè l fin priye sou yo, li di disip li yo pou yo sèvi yo tou.  Epi, moun yo manje vant plen, e disip yo plen sèt gwo pànye* ak rès ki te rete yo+.  Twouve, te gen anviwon 4 000 gason ki te la. Apre sa, li voye yo ale. 10  Li monte nan bato a tousuit avèk disip li yo, l al nan zòn Dalmanouta+. 11  Pandan l la, Farizyen yo vini e yo pran diskite avè l. Pou yo te ka teste l, yo t ap mande l pou l ba yo yon siy ki sot nan syèl la+. 12  Donk, li pouse yon gwo soupi ki soti nan fon kè l, e li di: “Poukisa jenerasyon sa a ap chèche yon siy+? Anverite m ap di nou sa: Yo pap bay jenerasyon sa a okenn siy+.” 13  Lè l fin di sa, li kite yo, li monte nan bato a ankò, e li ale pa lòtbò lanmè a. 14  Men, disip yo te bliye pote pen. Yo te gen yon sèl pen avèk yo nan bato a, apre sa yo pa t gen anyen ankò+. 15  Li ba yo yon avètisman byen klè, li di yo: “Ouvri je nou, epi veye kò nou ak ledven Farizyen yo ansanm ak ledven Ewòd la+.” 16  Lè sa a, yo kòmanse fè diskisyon youn ak lòt poutèt yo pa t pote pen. 17  Lè l wè sa, li di yo: “Poukisa n ap fè diskisyon poutèt nou pa pote pen? Se wè nou poko wè? Se konprann nou poko konprann? Èske se konprann nou pa ka* konprann? 18  ‘Byenke nou gen je, nou genlè pa wè? Byenke nou gen zòrèy, nou genlè pa tande?’ Nou pa sonje? 19  Lè m te kase senk pen+ pou 5 000 gason yo, konbyen pànye nou te plen ak rès ki te rete yo?” Yo di l: “Douz+.” 20  “E lè m te kase sèt pen pou 4 000 gason yo, ki kantite gwo pànye* ki plen ak moso pen nou te ranmase?” Yo di l: “Sèt+.” 21  Lè sa a, li di yo: “Nou poko konprann toujou?” 22  Kounye a, yo rive Betsayida. Pandan l la, moun yo mennen yon mesye avèg ba li, e yo sipliye l pou l touche mesye a+. 23  Li pran men mesye avèg la, li mennen l deyò bouk la. Apre sa, li krache sou je l+, li poze men l sou li e li mande l: “Èske w wè yon bagay?” 24  Mesye a leve je l, li di: “Mwen wè moun, men yo sanble ak pyebwa k ap mache.” 25  Li mete men l sou je mesye a ankò, e mesye a geri, e li vin ka wè tout bagay byen klè. 26  Lè sa a, li voye l ale, li di l: “Poko antre nan bouk la.” 27  Kounye a, Jezi ak disip li yo deplase pou y al nan tout bouk ki nan Sezare Filip yo. Pandan yo sou wout, li kòmanse poze disip li yo kesyon, li di yo: “Kiyès moun yo di mwen ye+?” 28  Yo di l: “Gen moun ki di ou se Jan ki te konn batize moun nan+, men gen lòt ki di ou se Eli+, gen lòt ankò ki di ou se youn nan pwofèt yo.” 29  Li mande yo: “Men, e nou menm, kiyès nou di mwen ye?” Pyè reponn li: “Ou se Kris la+.” 30  Lè sa a, li ba yo lòd pou yo pa di pèsonn sa+. 31  Epitou, li kòmanse esplike yo fòk Pitit lòm nan soufri anpil, e ansyen yo, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo gen pou yo rejte l, yo gen pou yo touye l+, men sou twazyèm jou a, li gen pou l leve+. 32  Wi, li te fè deklarasyon sa a aklè. Men, Pyè pran l apa, e li kòmanse pale fèm avè l+. 33  Lè sa a, li vire gade disip li yo, epi li reprimande Pyè, li di: “Pase dèyè m, Satan*! Paske, se pa panse Bondye ou gen nan tèt ou, men se panse lèzòm+.” 34  Kounye a, li rele foul moun yo ansanm ak disip li yo, li di yo: “Si yon moun vle vin suiv mwen, se pou l nye tèt li, se pou l pran poto soufrans* li e se pou l kontinye suiv mwen+. 35  Paske, nenpòt moun ki vle sove lavi l* ap pèdi l. Men, nenpòt moun ki pèdi lavi l* poutèt mwen e poutèt bon nouvèl la ap sove lavi l*+. 36  Anfèt, ki sa yon moun ap jwenn si l gen lemonnantye, men li pèdi lavi l*+? 37  An reyalite, ki sa yon moun ta ka bay nan plas lavi l*+? 38  Paske, nenpòt moun ki wont fè konnen li se disip mwen e ki wont montre l kwè nan pawòl mwen yo nan jenerasyon sa a ki pa fidèl anvè Bondye* e k ap pratike peche, mwen menm, Pitit lòm nan, m ap wont di li se disip mwen tou+ lè m vin gen glwa Papa m ap ban mwen an ansanm ak zanj ki sen yo+.”

Nòt anba paj

Oswa: “al lakay yo san manje”.
Oswa: “plen sèt pànye yo konn met pwovizyon”.
Lit.: “se kè nou ki lan pou l”.
Oswa: “kantite pànye yo konn met pwovizyon”.
Oswa: “Opozan”. Se sa mo “Satan” an vle di.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Lit.: “jenerasyon sa a ki nan adiltè”.