Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Mak 13​:​1-37

SA K LADAN L

 • FEN SISTÈM NAN (1-37)

  • Lagè, tranblemanntè, rate manje (8)

  • Fòk yo preche bon nouvèl la (10)

  • Gwo tribilasyon an (19)

  • Pitit gason lòm nan ap vini (26)

  • Egzanp pye fig frans lan (28-31)

  • Kontinye veye (32-37)

13  Pandan l ap soti nan tanp lan, youn nan disip li yo di l: “Anseyan, gade! Ala bèl wòch yo bèl! Ala bèl konstriksyon+!”  Men, Jezi di l: “Ou wè bèl konstriksyon sa yo? Pa gen yon wòch k ap ret sou yon lòt wòch la a pou yo pa vide l atè+.”  Pandan l chita sou Mòn Oliv, anfas tanp lan, Pyè, Jak, Jan ak Andre vin kote l apa, e yo mande l:  “Di nou non: Ki lè bagay sa yo ap fèt, e ki siy k ap fè nou konnen ki lè tout bagay sa yo gen pou yo fini+?”  Lè sa a, Jezi kòmanse di yo: “Veye pou pèsonn pa twonpe nou+.  Gen anpil moun k ap vini sou non m, y ap di: ‘Mwen se moun sa a’, e y ap twonpe anpil moun.  Epitou, lè nou tande bri lagè k ap fèt ak nouvèl sou lagè, pinga nou panike. Fòk bagay sa yo rive, men se poko lafen an+.  “Paske nasyon pral leve kont nasyon e wayòm pral leve kont wayòm+. Pral gen tranblemanntè nan yon zòn apre yon lòt, e pral gen rate manje tou+. Bagay sa yo se kòmansman doulè* yo+.  “Nou menm, veye kò nou. Gen moun k ap mennen nou devan tribinal pou yo jije nou+, y ap bat nou nan sinagòg yo+ e y ap mennen nou devan gouvènè ak devan wa poutèt mwen. Sa ap ban nou okazyon pou nou ba yo temwayaj+. 10  Epitou, fòk yo preche bon nouvèl la anvan nan tout nasyon+. 11  E lè y ap mennen nou pou y al livre nou nan tribinal, pinga nou bay tèt nou pwoblèm pou sa nou pral di. Men, sa lespri sen di nou pou nou di nan moman an, se sa pou nou di. Paske, se pa nou menm k ap pale, men se lespri sen+. 12  Mete sou sa, frè pral livre frè pou yo touye yo, papa ap livre pitit, pitit pral leve kont paran yo e yo pral fè touye yo+. 13  E tout moun ap rayi nou poutèt non mwen+. Men, moun ki andire jiska lafen+, se moun sa a k ap sove+. 14  “Men, lè nou wè bagay ki bay repiyans ki lakòz dezolasyon an+ kanpe kote l pa t dwe kanpe (se pou moun k ap li a chèche konprann), lè sa a, se pou moun ki nan Jide yo kouri al nan mòn+. 15  Pinga moun ki sou do kay la desann al pran anyen anndan kay la 16  e pinga moun ki nan jaden an retounen nan bagay li kite dèyè yo pou l al pran rad li. 17  Ala rèd sa ap rèd pou fi ki ansent ak fi ki gen tibebe nan tete nan jou sa yo+! 18  Kontinye priye pou sa pa rive nan sezon fredi. 19  Paske, jou sa yo se pral jou kote ap gen yon tribilasyon+ ki poko janm rive depi nan kòmansman kreyasyon Bondye fè a rive jis kounye a, e ki pap rive ankò+. 20  An reyalite, si Jewova* pa t retire nan jou yo, pa gen moun* ki t ap sove. Men, poutèt moun li chwazi yo, l ap retire nan jou yo+. 21  “Epitou, lè sa a, si yon moun di nou: ‘Gade! Men Kris la la a’, oswa: ‘Gade! Men l lòtbò a’, pinga nou kwè+. 22  Paske, gen fo Kris ak fo pwofèt ki pral parèt+, e yo pral fè mirak ak mèvèy pou yo ka twonpe moun Bondye chwazi yo, si sa posib. 23  Kidonk, nou menm, se pou nou veye+. Mwen di nou tout bagay davans. 24  “Men, nan jou sa yo, apre tribilasyon sa a, solèy la ap vin tou nwa, lalin nan pap klere ankò+, 25  zetwal yo nan syèl la pral tonbe, e bagay pisan yo ki nan syèl la pral souke. 26  Lè sa a, yo pral wè Pitit lòm nan+ k ap vini nan nyaj yo avèk anpil pisans e avèk anpil glwa+. 27  Epi, l ap voye zanj yo e yo pral rasanble moun ki pou li yo, moun Bondye chwazi yo, yo menm ki soti nan kat kwen tè a*, soti nan dènye bout tè a rive nan dènye bout syèl la+. 28  “Kounye a, ann pran egzanp yon pye fig frans. Kou yon ti branch kòmanse pouse e li fè fèy, nou konnen sezon ete a toupre rive+. 29  Menm jan an tou, lè nou wè bagay sa yo ap rive, konnen Pitit lòm nan toupre, li nan papòt la+. 30  Anverite m ap di nou sa: Jenerasyon sa a pa gendwa pase anvan tout bagay sa yo rive+. 31  Syèl la ak tè a ap pase+, men pawòl mwen yo pa gendwa janm pase+. 32  “Kanta pou jou sa a ak lè sa a, pèsonn pa konnen yo, ni zanj nan syèl la, ni Pitit la, men se sèl Papa a ki konnen yo+. 33  Kontinye veye, rete je klè+, paske nou pa konnen ki lè tan ki fikse a ap rive+. 34  Se tankou yon mesye k ap vwayaje al nan peyi etranje, li kite kay li, e se esklav li yo li bay responsab li+. Li ba yo chak travay pa yo e li bay moun k ap veye pòt la lòd pou l kontinye veye+. 35  Se sa k fè, kontinye veye, paske nou pa konnen ki lè mèt kay la ap vini+, si se byen ta nan jou a, si se a minui, si se avanjou* oubyen si se granmmaten+, 36  dekwa pou lè l vini sanzatann li pa jwenn nou ap dòmi+. 37  Men, sa m di nou an, se tout moun mwen di l: Kontinye veye+.”

Nòt anba paj

Lit.: “se kòmansman doulè tranche”.
Lit.: “pa gen chè”.
Lit.: “soti nan kat van yo”.
Lit.: “si se lè kòk chante”.