Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Lik 20​:​1-47

SA K LADAN L

  • Yo mande Jezi kiyès ki ba l otorite li genyen an (1-8)

  • Egzanp kiltivatè ki asasen yo (9-19)

  • Bondye ak Seza (20-26)

  • Kesyon sou rezirèksyon (27-40)

  • Èske Kris la se Pitit David? (41-44)

  • Avètisman Jezi bay kont espè nan Lalwa yo (45-47)

20  Nan youn nan jou sa yo, pandan li t ap anseye pèp la nan tanp lan e li t ap anonse yo bon nouvèl la, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo ansanm ak ansyen yo vini  epi yo di l: “Di nou ki kote w jwenn otorite pou w fè bagay sa yo? Oubyen kiyès ki ba w otorite sa a+?”  Li reponn yo: “Mwen menm tou, m ap poze nou yon kesyon. Di m non:  Ki kote Jan te jwenn otorite pou l batize moun? Nan men Bondye* oswa nan men lèzòm?”  Lè sa a, yo rezone youn ak lòt, yo di: “Si nou di: ‘Nan men Bondye’, l ap di: ‘Poukisa nou pa t kwè nan li?’  Men, si nou di: ‘Nan men lèzòm’, tout pèp la pral touye nou ak kout wòch, paske yo kwè Jan te yon pwofèt+.”  Se sa k fè yo reponn li yo pa konnen kote l te jwenn li.  Jezi di yo: “Mwen menm tou, mwen pap di nou ki kote m jwenn otorite pou m fè bagay sa yo.”  Apre sa, li bay moun yo yon egzanp, li di yo: “Gen yon mesye ki fè yon jaden rezen+, li kite jaden an nan men kèk kiltivatè pou yo travay li, e li vwayaje al nan peyi etranje pou yon bon ti tan+. 10  Lè sezon rekòt la rive, li voye yon esklav kot kiltivatè yo, pou yo ka ba l kèk nan fwi jaden rezen an fè. Men, kiltivatè yo bat li, yo voye l ale de men vid+. 11  Mèt jaden an voye yon lòt esklav ankò. Li menm tou, yo bat li, yo imilye l*, epi yo voye l ale de men vid. 12  Apre sa, li voye yon twazyèm esklav. Yo blese esklav sa a tou e yo mete l deyò. 13  Lè sa a, mèt jaden an di: ‘Sa m ta fè la a? M ap voye pitit gason m nan mwen renmen anpil la+. Petèt y ap respekte l li menm.’ 14  Lè kiltivatè yo wè l, youn di lòt: ‘Men eritye a! Annou touye l, konsa eritaj la ap vin pou nou.’ 15  Vrèmanvre, yo trennen l met deyò jaden rezen an, epi yo touye l+. Bon, ki sa mèt jaden rezen an ap fè yo? 16  L ap vini, l ap touye kiltivatè sa yo, epi l ap kite jaden rezen an nan men lòt kiltivatè.” Lè moun yo tande sa, yo di: “Bagay konsa pa gendwa janm rive!” 17  Men, li gade yo fiks, epi li di yo: “Ebyen, ki sa pawòl ki te ekri a vle di, pawòl ki di: ‘Wòch moun k ap bati yo te jete a, se li menm ki vin tounen wòch prensipal ki nan kwen an*+’? 18  Nenpòt moun ki tonbe sou wòch sa a ap kraze+. E kèlkeswa moun wòch sa a tonbe sou li, wòch la ap fè l tounen poud.” 19  Kounye a, etandone espè nan Lalwa yo ak prèt an chèf yo te rann yo kont se yo li te gen nan tèt li lè li te bay egzanp sa a, yo t ap chèche met men sou li menm moman an. Men, yo te pè pèp la+. 20  Apre yo fin suiv li byen suiv, yo peye yon seri mesye an kachèt pou pran pòz yo se moun ki jis, epi yo voye yo kote l pou yo ka pran l nan pyèj nan sa l ap di+. Konsa, yo t ap tou livre l bay otorite yo, e bay gouvènè a*. 21  Se sa k fè mesye yo voye yo di l: “Anseyan, nou konnen ou pale sa ki verite, ou anseye sa ki verite, epi ou pa nan patipri, men ou anseye chemen Bondye a ann amoni ak laverite. 22  Di nou non: Èske yon moun dwe peye enpo Seza egzije pou chak moun peye a, oubyen èske l pa dwe peye l?” 23  Men, li wè se nan pyèj yo vle pran l. Donk, li di yo: 24  “Montre m yon denye*. Pòtre kiyès ak non kiyès ki sou li la a?” Yo di l: “Seza.” 25  Li di yo: “Ebyen, san mank, bay Seza sa k pou Seza+, men bay Bondye sa k pou Bondye+.” 26  Konsa, yo pa t ka pran l nan pyèj ak pawòl sa a devan pèp la, e yo te tèlman sezi pou repons li te ba yo a, yo pa di anyen ankò. 27  Men, gen kèk Sadiseyen, yo menm ki di pa gen rezirèksyon+, ki vin mande l+: 28  “Anseyan, men sa Moyiz te ekri: ‘Si yon gason gen yon frè, epi frè sa a mouri san l pa t gentan gen pitit ak madanm li, li dwe pran madanm nan pou l ka fè pitit avè l pou frè l la+.’ 29  Twouve, te gen sèt frè. Premye a marye, men li mouri san l pa kite pitit. 30  Dezyèm nan marye ak madanm nan epi l mouri. 31  Apre sa, twazyèm nan marye avè l, menm bagay la rive l. Se konsa toule sèt marye avè l, yo mouri san yo pa kite pitit. 32  Alafen, madanm nan mouri tou. 33  Bon, lè rezirèksyon an, madanm kiyès nan yo l ap vin ye? Paske, li te madanm toule sèt.” 34  Jezi di yo: “Nan sistèm sa a*, ni gason ni fi marye. 35  Men, gason ak fi yo konsidere ki merite pou yo resisite pami mò yo e pou yo gen lavi nan lòt sistèm nan, yo menm yo pap marye+. 36  Anfèt, yo pap ka mouri ankò, paske y ap vin tankou zanj Bondye, e y ap vin pitit Bondye paske y ap resisite. 37  Epi, sou kesyon mò ap leve a, menm Moyiz te fè konn sa nan istwa sou ti pye pikan k ap boule a, lè l te rele Jewova* ‘Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb’ la+. 38  Li pa Bondye moun ki mouri, men li se Bondye moun ki vivan, paske pou li*, yo tout vivan+.” 39  Gen kèk espè nan Lalwa ki reponn li, yo di l: “Anseyan, ou byen pale.” 40  Epi, yo pa t kapab poze l okenn kesyon ankò. 41  Apre sa, li mande yo: “Kòman yo fè di Kris la se pitit David+? 42  Paske, David li menm te di nan liv Sòm nan: ‘Jewova* di Seyè m nan: “Chita adwat mwen 43  jiskaske mwen mete ènmi w yo anba pye w tankou yon ti ban+.”’ 44  Donk, si David rele l Seyè, kòman l fè pitit li?” 45  Men, pandan tout pèp la t ap koute l, li di disip li yo: 46  “Veye kò nou ak espè nan Lalwa yo ki renmen mache ak wòb long sou yo, ki renmen pou moun salye yo sou plas piblik*, ki renmen plas devan* nan sinagòg yo ak pi bèl plas nan gwo resepsyon yo+, 47  k ap dechèpiye kay* vèv yo e k ap fè priyè ki byen long pou fè wè. Moun sa yo ap resevwa yon kondanasyon ki pi rèd*.”

Nòt anba paj

Lit.: “Nan syèl la”.
Oswa: “yo manke l dega”.
Lit.: “vin tounen tèt kwen an”.
Lit.: “e bay otorite gouvènè a”.
Oswa: “Nan tan sa a”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “paske nan je l”.
Oswa: “salye yo nan mache”.
Oswa: “ki renmen pi bon plas”.
Oswa: “dechèpiye byen”.
Oswa: “yon kondanasyon ki gen plis pwa”.