Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Levitik 7​:​1-38

SA K LADAN L

  • Enstriksyon sou ofrann (1-21)

    • Sakrifis ki montre yon moun koupab (1-10)

    • Sakrifis kominyon (11-21)

  • Lalwa entèdi moun manje grès ak san (22-27)

  • Pòsyon ki pou prèt yo (28-36)

  • Dènye pawòl sou sakrifis ak ofrann (37, 38)

7  “‘Men lwa konsènan sakrifis moun bay poutèt yo koupab la+: Se yon bagay ki sen anpil.  Se kote yo touye bèt yo ofri kòm sakrifis yo boule nèt yo y ap touye bèt yo ofri kòm sakrifis moun bay poutèt yo koupab la. Se pou yo voye san+ bèt la sou chak bò lotèl la+.  Moun ki fè ofrann nan ap bay tout grès+ bèt la, san wete ke a ak tout grès li ak grès ki kouvri trip yo,  de ren yo ak grès ki sou yo a ki toupre do bèt la ansanm ak grès ki sou fwa a+.  Prèt la ap boule yo sou lotèl la kòm yon ofrann yo boule pou Jewova+. Se yon sakrifis ki montre yon moun koupab.  Tout gason ki prèt yo ap manje l+, e yo dwe manje l yon kote ki sakre. Se yon bagay ki sen anpil+.  Lwa pou sakrifis pou peche a valab tou pou sakrifis moun bay poutèt yo koupab la. Sakrifis sa a ap pou prèt ki te ofri l pou moun nan jwenn padon pou peche ki te fèt la+.  “‘Lè prèt la ap ofri yon bèt kòm sakrifis yo boule nèt, po bèt+ moun nan te bay kòm sakrifis pou yo boule nèt la ap pou prèt la.  “‘Tout ofrann manje angren ki te kuit nan yon fou oubyen yo te prepare nan yon kaswòl oubyen sou yon platin+ ap pou prèt ki ofri l la. Se pou li l ap ye+. 10  Men, tout lòt ofrann manje angren ki melanje ak luil+ oswa ki sèk+ ap pou tout pitit gason Arawon yo. Yo chak ap jwenn menm kantite a. 11  “‘Men lwa konsènan sakrifis kominyon*+ moun ap bay pou Jewova a: 12  Si yon moun bay sakrifis sa a pou l remèsye Bondye+, lè l ap bay sakrifis la, l ap bay pen san ledven ki won, ki gen yon twou nan mitan yo e ki fèt ak pat ki melanje ak luil, l ap bay bisuit sèk yo pase luil sou yo, e l ap bay lòt pen ki won, ki gen yon twou nan mitan yo e ki fèt ak bon farin yo te byen melanje ak luil. 13  L ap ofri sakrifis kominyon l ap bay pou l di Bondye mèsi a ansanm ak pen ki gen ledven ki won e ki gen yon twou nan mitan yo. 14  L ap bay youn nan chak kalite pen sa yo kòm yon pòsyon ki sakre pou Jewova. Sa moun nan bay la ap pou prèt ki te voye san sakrifis kominyon an+ sou lotèl la. 15  Yo dwe manje vyann sakrifis kominyon moun nan bay pou l di Bondye mèsi a nan menm jou li ofri l la. Yo pa dwe sere anyen ladan l pou demen maten+. 16  “‘Si sakrifis li bay la gen rapò ak yon ve+ oubyen se yon sakrifis kè l pouse l fè+, y ap manje bèt la nan jou li bay li a, e si gen rès ki rete, y ap kapab manje l nan demen. 17  Men, si gen nan vyann nan ki rete nan twazyèm jou a, se pou yo boule l nan dife+. 18  Si yo manje vyann sakrifis kominyon an nan twazyèm jou a, moun ki bay li a pap gen favè Bondye. Li pap jwenn favè grasa sakrifis li a. Se yon bagay ki pa dwe fèt, e moun* ki manje l la ap peye pou sa l fè a+. 19  Yo pa dwe manje vyann ki touche kèlkeswa bagay ki pa pwòp la. Se pou yo boule l. Tout moun ki pwòp ka manje vyann ki pwòp la. 20  “‘Men, si yon moun* pa pwòp e li manje vyann sakrifis kominyon an ki pou Jewova, yo dwe retire* moun* sa a nan mitan pèp la+. 21  Si yon moun* manyen kèlkeswa bagay ki pa pwòp la, kit se yon moun ki pa pwòp+, kit se yon bèt ki pa pwòp+, oubyen se yon bagay ki pa pwòp ki bay degoutans+, e li manje vyann sakrifis kominyon an ki pou Jewova, yo dwe retire* moun* sa a nan mitan pèp la.’” 22  Jewova kontinye pale ak Moyiz, li di l: 23  “Men sa w ap di Izrayelit yo: ‘Nou pa dwe manje grès+ yon towo bèf, grès yon jenn mal mouton oswa grès yon kabrit. 24  Nou pa dwe janm manje grès yon bèt nou jwenn tou mouri oswa grès yon bèt ki mouri paske yon lòt bèt touye l, men, nou kapab fè nenpòt lòt bagay avè l+. 25  Si yon moun manje grès yon bèt li te prezante devan Jewova pou yo boule pou li, yo dwe retire* moun sa a nan mitan pèp la. 26  “‘Kèlkeswa kote nou abite a, nou pa dwe manje san+, kit se san zwazo kit se san lòt bèt. 27  Si yon moun* manje kèlkeswa san an, yo dwe retire*+ moun sa a nan mitan pèp la.’” 28  Jewova kontinye pale ak Moyiz, li di l: 29  “Men sa w ap di Izrayelit yo: ‘Si yon moun prezante yon bèt li vle ofri Jewova kòm sakrifis kominyon, l ap pote yon pati nan sakrifis kominyon l lan bay Jewova+. 30  L ap vin ak grès la+ ansanm ak pwatrin nan nan men l kòm yon sakrifis y ap boule pou Jewova, e l ap balanse l devan Jewova kòm yon ofrann ki balanse+. 31  Prèt la ap boule grès la sou lotèl la+, men pwatrin nan ap pou Arawon ak pitit gason l yo+. 32  “‘N ap bay prèt la jigo dwat bèt n ap ofri kòm sakrifis kominyon yo+ kòm pòsyon pa l. Se yon pòsyon ki sakre. 33  Pitit Arawon ki prezante san bèt yo ofri kòm sakrifis kominyon an ak grès bèt la ap resevwa jigo dwat la kòm pòsyon pa l+. 34  Se Arawon, prèt la, ak pitit gason l yo mwen bay pwatrin ofrann ki balanse a ak jigo dwat pòsyon sakre ki soti nan sakrifis kominyon Izrayelit yo ofri yo. Se yon kòmandman Izrayelit yo dwe obeyi pandan lontan+. 35  “‘Se pòsyon sa a Jewova te bay lòd pou yo pran nan sakrifis yo boule pou li yo pou yo bay prèt yo, Arawon ak pitit gason l yo, nan jou yo te prezante Arawon ak pitit gason l yo bay Jewova pou yo sèvi l antanke prèt la+. 36  Jewova te bay lòd pou Izrayelit yo bay prèt yo pòsyon sa a nan jou yo te mete yo nan fonksyon yo antanke prèt la+. Se yon kòmandman yo dwe toujou obeyi jenerasyon apre jenerasyon.’” 37  Lwa sa a se lwa konsènan sakrifis y ap boule nèt la+, ofrann manje angren yo+, sakrifis pou peche a+, sakrifis ki montre yon moun koupab la+, sakrifis ki dwe fèt lè y ap mete prèt yo nan fonksyon yo a+ ak sakrifis kominyon an+. 38  Jewova te bay Moyiz lwa sa a sou Mòn Sinayi+ nan jou li te bay Izrayelit yo lòd nan Dezè Sinayi pou yo prezante ofrann yo bay Jewova+.

Nòt anba paj

Oswa: “ofrann lapè”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.