Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Levitik 25​:​1-55

SA K LADAN L

  • Ane saba a (1-7)

  • Ane Liberasyon an (8-22)

  • Moun yo rejwenn tè yo (23-34)

  • Fason pou yo trete moun ki pòv yo (35-38)

  • Lwa sou esklavaj (39-55)

25  Annapre, Jewova pale ak Moyiz sou Mòn Sinayi a, li di l:  “Pale ak Izrayelit yo e men sa w ap di yo: ‘Lè nou rive nan peyi m ap ban nou an+, nou dwe bay tè a yon repo pou nou ka obsève yon saba pou Jewova+.  Pandan sizan, n ap ka simen semans nan jaden nou, n ap ka taye branch pye rezen nou yo e n ap ka rekòlte sa tè a pwodui+.  Men, setyèm ane a, nou dwe kite tè a repoze nèt. Se yon saba pou Jewova. Nou pa dwe simen okenn semans nan jaden nou, ni nou pa dwe taye branch pye rezen nou yo.  Nou pa dwe rekòlte sa nou jwenn ki te grandi poukont yo nan jaden nou grasa grenn ki te tonbe nan dènye rekòt la. Nou pa dwe rekòlte grap rezen ki te rete sou pye rezen nou pa t taye branch yo. Tè a dwe repoze nèt pandan yon ane.  Men, n ap ka pran nan manje tè a bay pandan tan l ap repoze a pou nou manje. Ni nou menm, ni esklav gason, ni esklav fi, ni moun nou peye pou travay pou nou, ni etranje k ap viv nan mitan nou ka pran ladan l pou yo manje,  ni bèt nou genyen yo, ni bèt nan bwa ki nan peyi a ka manje ladan l. N ap ka manje tout sa tè a pwodui.  “‘Nou dwe konte sèt ane saba, sèt fwa sèt ane, konsa, peryòd sèt ane saba yo ap bay 49 ane.  Lè sa a, nan dizyèm jou nan setyèm mwa a, nan jou Pirifikasyon an+, n ap sonnen kòn byen fò. Nou dwe sonnen kòn nan yon fason pou tout moun nan peyi a tande. 10  Nou dwe konsidere 50yèm ane a kòm yon ane ki sen e nou dwe fè tout moun k ap viv nan peyi a+ konnen lè liberasyon an rive. Se ap yon ane Liberasyon pou nou. Nou chak* dwe tounen sou tè nou e nou chak dwe tounen al jwenn fanmi nou+. 11  Wi, 50yèm ane a ap yon ane Liberasyon pou nou. Nou pap simen semans nan jaden nou e nou pap rekòlte sa nou jwenn ki te grandi poukont yo nan jaden nou grasa grenn ki te tonbe nan dènye rekòt la, ni nou pa dwe rekòlte rezen ki nan pye rezen nou pa t taye yo+. 12  Paske, se yon ane Liberasyon. Nou dwe konsidere l kòm yon bagay ki sakre. Se sèlman sa peyi a pwodui poukont li n ap kapab manje+. 13  “‘Nan ane Liberasyon an, chak moun dwe tounen sou tè l+. 14  Si n ap vann yon pwochen nou yon bagay, oswa si n ap achte yon bagay nan men l, youn pa dwe eksplwate lòt+. 15  Lè n ap achte yon tè nan men yon pwochen nou, nou dwe pran an konsiderasyon kantite ane ki pase depi ane Liberasyon an. Pri l ap vann nou tè a dwe koresponn ak kantite ane rekòt ki rete anvan pwochen ane Liberasyon an rive+. 16  Lè gen anpil ane ki rete, l ap ka monte pri l ap vann li an. Men, lè pa gen anpil ane ki rete, li dwe bese pri l ap vann li an, paske sa l ap vann nou an se kantite rekòt tè a ap bay. 17  Okenn nan nou pa dwe eksplwate pwochen li+, e nou dwe gen lakrentif pou Bondye+, paske mwen se Jewova, Bondye nou an+. 18  Depi nou obeyi kòmandman ak lwa m yo, n ap viv an sekirite nan peyi a+. 19  Tè a ap pwodui+, n ap ka manje vant plen e n ap ka viv an sekirite+. 20  “‘Men nou ka mande tèt nou: “Ki sa nou pral manje nan setyèm ane a si nou pa simen semans nan jaden nou e si nou pa ranmase rekòt nou yo+?” 21  Enben, m ap vide benediksyon sou nou nan sizyèm ane a. Konsa, peyi a ap bay ase rekòt pou twazan+. 22  Apre sa, n ap simen semans nan jaden nou nan uityèm ane a e n ap manje nan ansyen rekòt la rive jis nan nevyèm ane a. N ap manje nan ansyen rekòt la jiskaske sa nou plante yo donnen. 23  “‘Nou pa dwe vann yon tè pou toutan+, paske se pou mwen peyi a ye+. Pou mwen, nou se etranje k ap viv nan peyi a+. 24  Toupatou nan peyi nou pral genyen an, nou dwe bay yon moun ki vann yon tè dwa pou li reyachte tè li vann nan. 25  “‘Si gen yon moun nan pèp la ki vin pòv e li oblije vann yon pati nan tè li genyen, yon fanmi pre l ki gen dwa pou l reyachte tè a ap reyachte tè li te vann nan+. 26  Si yon moun pa gen fanmi pre pou reyachte tè a, men li ta vin rich e li vin gen ase mwayen pou li reyachte tè a, 27  li dwe kalkile ki kantite kòb rekòt ki pase depi li te vann tè a. Apre sa, l ap retire kantite kòb li jwenn nan nan pri li te vann tè a epi l ap bay moun li te vann tè a kantite kòb ki rete a. Konsa, tè a ap ka tounen pou li+. 28  “‘Men, si l pa gen mwayen pou l reyachte tè a, tè a ap ret nan men moun li te vann li an rive jis nan ane Liberasyon an+. L ap retounen pou li nan ane Liberasyon an+. 29  “‘Si yon moun vann yon kay nan yon vil ki gen mi ki bare l, l ap gen yon ane delè pou l reyachte kay la apre l fin vann li. Pandan tout yon ane, l ap gen dwa pou l reyachte+ kay la. 30  Men, si li kite tout ane a pase san li pa reyachte kay sa a ki nan yon vil ki gen mi ki bare l, kay la ap ret pou moun ki te achte l la nèt, jenerasyon apre jenerasyon. Moun nan pap gen pou l remèt kay la nan ane Liberasyon an. 31  Men, kanta kay ki nan bouk ki pa gen mi ki bare yo, yo dwe konsidere yo kòm yon pati nan jaden ki nan peyi a. Moun ki vann yon kay konsa ap toujou gen dwa pou l reyachte l, e moun yo te vann li an dwe remèt li kay la nan ane Liberasyon an. 32  “‘Kanta pou vil Levit yo ak kay ki nan vil ki pou Levit yo+, Levit yo ap toujou gen dwa pou yo reyachte yo. 33  Si yon Levit pa ka reyachte yon kay li te vann nan vil Levit yo, kay la ap retounen pou li nan ane Liberasyon an+, paske se kay ki nan vil Levit yo ki byen pa yo pami Izrayelit yo+. 34  Yon lòt bò, yo pa dwe vann tè+ ki toutotou vil Levit yo, paske tè sa yo se byen yo pou toutan. 35  “‘Si yon frè nou ki abite toupre nou vin pòv e li pa ka pran swen tèt li, nou dwe pran swen l+ menm jan nou ta fè sa pou yon etranje k ap viv nan mitan nou+, yon fason pou l ka rete vivan nan mitan nou. 36  Pa pran enterè nan men l, pa chèche fè kòb sou tèt li*+. Se pou nou gen lakrentif pou Bondye nou an+, e se pou frè nou an rete vivan nan mitan nou. 37  Nou pa dwe mande l bay enterè sou lajan n ap prete l+, ni nou pa dwe fè l peye pou manje nou ba li. 38  Mwen se Jewova, Bondye nou an, Sila a ki te fè nou soti nan peyi Ejip la+ pou m ban nou peyi Kanaran, pou m montre mwen se Bondye nou+. 39  “‘Si yon frè nou ki abite toupre nou vin pòv e li vann tèt li ban nou+, nou pa dwe fòse l travay tankou yon esklav+. 40  Se pou nou aji avè l tankou yon moun k ap travay pou lajan+, tankou yon etranje k ap viv nan mitan nou. L ap travay pou nou jiskaske ane Liberasyon an rive. 41  Lè sa a, l ap kite nou, ni li ni pitit* li, e l ap tounen nan fanmi l. L ap tounen sou tè zansèt li yo+. 42  Paske, Izrayelit yo se esklav mwen mwen te fè soti nan peyi Ejip+. Yo pa dwe vann tèt yo jan yo vann yon esklav. 43  Nou pa dwe maltrete l+, nou dwe gen lakrentif pou Bondye nou an+. 44  Men, gason ak fi k ap esklav nou yo dwe soti nan nasyon k ap viv toutotou nou yo. Se pami yo nou kapab achte yon gason oswa yon fi kòm esklav. 45  Epitou, nou ka achte esklav pami pitit etranje k ap viv nan mitan nou yo+, pami fanmi yo ki te fèt nan peyi nou an, e y ap vin byen pa nou. 46  N ap kite yo kòm eritaj pou pitit nou. Y ap byen pa yo pou toutan. Nou ka fè yo travay pou nou. Men, nou pa dwe maltrete Izrayelit yo ki se frè nou+. 47  “‘Men, si yon etranje k ap viv nan mitan nou vin rich, epi yon frè nou k ap viv bò kote l la vin pòv, e li vann tèt li bay etranje k ap viv nan mitan nou an, oswa bay yon moun ki nan fanmi etranje sa a, 48  l ap toujou kapab reyachte tèt li apre l fin vann tèt li a. Youn nan frè l yo ka reyachte l+, 49  yon tonton l oswa pitit tonton l ka reyachte l oswa nenpòt fanmi pre l ka reyachte l. “‘Oubyen tou, si l vin rich, li ka reyachte tèt li+. 50  Li menm ak moun k ap achte l la ap konte kantite ane ki rete anvan ane Liberasyon an+ rive, e pri l ap vann tèt li a ap koresponn ak kantite ane sa a+. Pandan tan l ap travay ak moun nan, kantite kòb l ap touche pa jou a ap koresponn ak kantite kòb yo peye yon moun k ap travay pou lajan+. 51  Si gen anpil ane ki rete anvan ane Liberasyon an, kantite kòb l ap bay pou l reyachte tèt li a ap koresponn ak kantite ane ki rete yo. 52  Si se kèk ane sèlman ki rete anvan ane Liberasyon an, l ap konte kantite ane yo e l ap bay yon kantite kòb pou l reyachte tèt li ki koresponn ak kantite ane ki rete yo. 53  Se pou l kontinye sèvi mèt li ane apre ane tankou yon travayè k ap travay pou kòb li. Nou dwe veye pou mèt li pa maltrete l+. 54  Men, si l pa ka reyachte tèt li, selon kondisyon sa yo, l ap lib nan ane Liberasyon an+ e pitit* li yo prale avè l. 55  “‘Paske, Izrayelit yo se esklav mwen yo ye. Yo se esklav mwen mwen te fè soti nan peyi Ejip+. Mwen se Jewova, Bondye nou an.

Nòt anba paj

Anpalan de tout gason ak fi ki esklav pami nou.
Oswa: “pa ba l ponya”.
Lit.: “pitit gason”.
Lit.: “pitit gason”.