Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Levitik 20​:​1-27

SA K LADAN L

  • Adorasyon yo fè pou Molèk; moun ki chèche pale ak mò (1-6)

  • Moun yo dwe sen e yo dwe respekte paran yo (7-9)

  • Touye moun ki fè peche ki gen rapò ak sèks (10-21)

  • Se pou nou sen pou n ka ret nan peyi a (22-26)

  • Yo dwe touye moun k ap chèche pale ak mò (27)

20  Apre sa, Jewova pale ak Moyiz, li di l:  “Men sa w ap di Izrayelit yo: ‘Nenpòt Izrayelit oubyen nenpòt etranje k ap viv ann Izrayèl ki bay Molèk youn nan pitit li yo dwe mouri san mank+. Pèp la ap kalonnen l ak kout wòch jiskaske l mouri.  M ap vire do bay moun sa a e m ap retire* l nan mitan pèp la, paske li te bay Molèk youn nan pitit li yo, li sal kote ki sakre a+ e li pa gen respè pou non m ki sen.  Si pèp la ta fèmen je sou sa moun nan fè a, lè l bay Molèk pitit li a, e yo pa touye l+,  mwen menm, m ap vire do bay moun sa a ak fanmi l+. M ap retire* l nan mitan pèp la ansanm ak tout moun ki met avèk li e ki montre yo pa fidèl avè m* lè yo suiv Molèk*.  “‘Yon moun* k al kot moun ki konn chèche pale ak mò+ oswa k al kot divinò+ montre li pa fidèl avè m*. M ap vire do bay moun* sa a e m ap retire* l nan mitan pèp la+.  “‘Nou dwe mete tèt nou apa e nou dwe sen+, paske mwen se Jewova, Bondye nou an.  Nou dwe obeyi lwa m yo+. Mwen se Jewova, Sila a ki mete nou apa a+.  “‘Si yon gason bay papa l oswa manman l madichon, se pou yo touye l san mank+. Lefètke li bay papa l oswa manman l madichon, se li ki responsab lanmò l. 10  “‘Si yon gason fè adiltè ak madanm yon lòt gason, se pou yo touye l san mank. Y ap touye ni li, ni madanm ki fè adiltè a+. 11  Yon gason ki kouche ak madanm papa l, lage lawont sou papa l*+. San mank, se pou yo touye ni li ni fi a. Se yo ki responsab lanmò yo. 12  Si yon gason kouche ak bèlfi l, se pou yo touye toule de san mank. Yo fè yon bagay ki pa natirèl. Se yo ki responsab lanmò yo+. 13  “‘Si yon gason kouche ak yon lòt gason menm jan yon gason kouche ak yon fi, yo toule de fè yon bagay ki bay degoutans+. Se pou yo touye yo san mank. Se yo ki responsab lanmò yo. 14  “‘Si yon gason marye ak yon fi e li kouche ak manman fi a, sa se yon bagay ki sal*+. Yo dwe boule ni li ni medam yo nan dife+, yon fason pou bagay sal konsa pa kontinye fèt nan mitan nou. 15  “‘Si yon gason kouche ak yon bèt, nou dwe touye l san mank e nou dwe touye bèt la+ tou. 16  Si yon fi al devan yon bèt pou l kouche avè l+, nou dwe touye ni fi a ni bèt la. Nou dwe touye yo san mank. Ni gason an ni fi a responsab lanmò yo. 17  “‘Si yon gason kouche ak sè l, kit sè l la se pitit papa l, kit se pitit manman l, se yon gwo wont sa ye+. Yo dwe retire* yo nan mitan pèp la. Li lage lawont sou sè l la*. Li dwe peye pou sa l fè a. 18  “‘Si yon gason kouche ak yon fi ki gen règ li, yo montre yo pa gen respè pou san+ k ap koule sou fi a. Yo dwe retire* yo toule de nan mitan pèp la. 19  “‘Nou pa dwe kouche ak sè manman nou ni ak sè papa nou, paske nou t ap lage lawont sou yon fanmi pre nou+. Moun ki fè sa yo ap peye pou sa yo fè a. 20  Yon gason ki kouche ak madanm tonton l lage lawont sou tonton l*+. Yo dwe peye pou peche yo fè a. Yo dwe mouri san yo pa fè pitit. 21  Si yon gason pran madanm frè l pandan frè a toujou vivan, se yon bagay ki bay degoutans+. Li lage lawont sou frè l la*. Yo dwe mouri san yo pa fè pitit. 22  “‘Nou dwe obeyi tout lwa m yo+ ak tout kòmandman m yo+, pou peyi kote m ap mennen nou pou nou rete ladan l lan pa vomi nou+. 23  Nou pa dwe fè sa nasyon m ap chase devan nou+ yo ap fè, paske, yo te fè tout bagay sa yo e yo te ban m degoutans+. 24  Se poutèt sa mwen te di nou: “Se nou ki pral posede peyi yo a, e m ap ban nou l kòm byen pa nou, yon peyi kote lèt ak siwo myèl+ ap koule. Mwen se Jewova, Bondye nou an, ki mete nou apa pami tout lòt pèp yo+.” 25  Nou dwe fè diferans ant bèt ki pwòp ak bèt ki pa pwòp, ant zwazo ki pa pwòp ak zwazo ki pwòp+. Nou pa dwe fè m gen degoutans pou nou* akoz yon bèt oswa yon zwazo oubyen yon bèt ki rale sou vant mwen fè nou konnen nou dwe konsidere kòm bèt ki pa pwòp+. 26  Nou dwe sen, paske mwen menm, Jewova, mwen sen+, e mwen mete nou apa pami pèp yo pou nou ka vin pou mwen+. 27  “‘San mank, nou dwe touye nenpòt gason oswa nenpòt fi ki konn chèche pale ak mò oswa ki se yon divinò*. Nou dwe kalonnen yo ak kout wòch jiskaske yo mouri+. Se yo ki responsab lanmò yo.’”

Nòt anba paj

Oswa: “touye”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “e ki aji tankou pwostitye nan adorasyon l ap ban mwen”.
Lit.: “tout moun ki met ansanm avèk li pou y al nan relasyon imoral ak Molèk”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “aji tankou pwostitye nan adorasyon l ap ban mwen”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “touye”.
Lit.: “mete papa l toutouni”.
Oswa: “ki dwe fè l wont; ki endesan”.
Oswa: “touye”.
Lit.: “mete sè l la toutouni”.
Oswa: “touye”.
Lit.: “mete tonton l toutouni”.
Lit.: “mete frè l la toutouni”.
Oswa: “pou nanm nou”.
Oswa: “ki gen yon espri avè l ki fè l anonse sa k pral rive”.