Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lamantasyon 2​:​1-22

SA K LADAN L

 • Jewova an kòlè anpil kont Jerizalèm

  • Yo pa gen okenn pitye pou li (2)

  • Jewova vin tankou yon ènmi pou li (5)

  • Dlo nan je poutèt Siyon (11-13)

  • Moun k ap pase sou wout la ap pase vil la nan rizib (15)

  • Ènmi Siyon yo kontan li tonbe (17)

א [Alèf] 2  Gade ki jan Jewova an kòlè! Li kouvri vil Siyon ak yon nyaj nwa.Li fè glwa Izrayèl la sot depi nan syèl la tonbe atè+.Nan jou kòlè l la, li pa sonje ti ban li konn met pye l+ la. ב [Bèt]   Jewova detwi tout kay Jakòb yo san pitye.Li tèlman an kòlè, li vide kote ki byen pwoteje nan Jida yo* atè+.Li lage wayòm nan+ ak prens ki ladan l yo+ atè, epi li imilye yo. ג [Gimèl]   Kòlè l tèlman monte, li kraze tout fòs* Izrayèl.Li rale men dwat li lè ènmi an vin atake+.Li an kòlè kont Jakòb, e kòlè l tankou yon dife k ap kankannen tout sa k bò kote l+. ד [Dalèt]   Li detire* banza* l tankou yon ènmi. Li ranje men dwat li tankou yon advèsè+.Li kontinye touye tout moun ki te gen valè nan je moun+.Epi, li vide kòlè l tankou yon dife+ yo lage nan tant vil Siyon an+. ה [He]   Jewova vin tankou yon ènmi+.Li detwi Izrayèl.Li detwi tout fò l yo.Li detwi tout kote ki byen pwoteje yo.Epi, li fè gen anpil lapenn ak anpil plenyen nan Jerizalèm. ו [Waw]   Li sakaje tanp li an anpil+, tankou yon kay pay ki nan yon jaden.Li fè moun sispann fete* fèt li a+.Jewova fè moun Siyon yo bliye ni fèt, ni saba.Li tèlman fache, li pa gad ni wa, ni prèt+. ז [Zayin]   Jewova abandone lotèl li a.Li meprize tanp li an+.Li lage miray kote ki byen pwoteje yo nan men ènmi yo+.Yo fè gwo bri nan kay Jewova a+, tankou se yon jou fèt. ח [Hèt]   Jewova pran desizyon pou l detwi miray Siyon an+.Li lonje fisèl li pou l mezire l+.Li pa rale men l pou l pa detwi l*.Li fè ranp li yo ak miray li yo vin tankou moun ki nan lapenn.Li fè yo pèdi fòs. ט [Tèt]   Pòtay li yo antre nan tè+.Li kraze gwo bwa yo konn fèmen pòtay yo e li detwi yo.Wa Siyon an ak prens li yo nan mitan nasyon yo+.Pa gen moun ki obeyi lalwa*. Menm pwofèt Siyon yo, Jewova pa t fè yo fè vizyon+. י [Yòd] 10  Ansyen yo chita atè nan Siyon san yo pa di anyen+.Yo lage pousyè sou tèt yo e yo met rad sak sou yo+.Fi ki vyèj nan Jerizalèm yo bese tèt yo jis atè. כ [Kaf] 11  Je m fatige, tèlman dlo koule nan je m+.Zantray mwen ap rache.Mwen nan gwo lapenn* akoz pèp mwen an ki tonbe+,Akoz timoun yo ak tibebe yo ki endispoze sou plas piblik yo nan vil la+. ל [Lamèd] 12  Yo kontinye mande manman yo: “Kot manje pou n manje ak bagay pou n bwè yo+?”Yo pèdi konesans tankou moun ki blese ki sou plas piblik vil la,E lavi* yo disparèt tikras pa tikras nan bra manman yo. מ [Mèm] 13  Ki egzanp mwen ka ba ou?Oubyen ki sa m ka di ki sanble avè w, o Jerizalèm?Ak ki sa m ka konpare w, pou m ka konsole w, o vil Siyon?Paske, malè ki frape w la gwo tankou lanmè+. Kiyès ki ka geri w+? נ [Noun] 14  Vizyon pwofèt ou yo te fè pou ou yo se manti e yo san valè+.Yo pa t fè konnen peche w te fè yo, sa ki t ap fè yo pa mennen w ann egzil+.Men, yo te kontinye ap fè vizyon ki pa verite e k ap twonpe moun+. ס [Samèk] 15  Tout moun k ap pase sou wout la ap bat men yo pou yo pase w nan rizib+.Yo sezi+, yo souke tèt yo pou vil Jerizalèm, epi yo di:“Èske se de vil sa a yo konn ap pale lè yo konn di: ‘Li tèlman bèl, li pa gen parèy. Li bay tout moun sou tè a kè kontan+’?” פ [Pe] 16  Tout ènmi w yo pase w nan rizib.Yo sezi, y ap manje dan e y ap di: “Nou kraze l+.Se jou sa a nou t ap tann nan+! Jou a rive, e nou wè l+.” ע [Ayin] 17  Jewova fè sa l te vle fè a+. Li reyalize sa l te di a+,Sa l te bay lòd fè depi lontan an+.Li dechire w san pitye+.Li kite ènmi an pote laviktwa sou ou e ènmi an kontan. Li fè elòj pou fòs* advèsè w yo. צ [Tsade] 18  O miray vil Siyon, pèp la t ap rele Jewova ak tout kè l.Kite dlo nan je w koule lajounen kou lannuit tankou yon rivyè k ap desann.Pinga w repoze, pinga dlo sispann koule nan je w. ק [Kòf] 19  Leve! Se pou w rele pandan tout nuit lan*.Se pou w di Jewova tout sa k nan kè w ak dlo nan je.Leve men w devan l pou w priye l pou lavi* pitit ou yo,Pitit ou yo k ap pèdi konesans nan chak kafou* paske yo grangou+. ר [Rèch] 20  O Jewova, gade pèp ou a ou te pini an.Èske medam yo ta dwe kontinye ap manje pwòp pitit yo, pitit yo fin fè yo+?Oubyen, èske yo ta dwe touye prèt yo ak pwofèt yo nan tanp Jewova a+? ש [Chin] 21  Timoun kou granmoun kouche atè nan lari, tou mouri+.Pitit fi m yo ki vyèj* ak jènjan m yo tonbe anba kout epe+.Ou touye yo nan jou kòlè w la. Ou fè san koule san pitye+. ת [Taw] 22  Kòmsi se te yon jou fèt+, ou te fè malè sot tout kote.Jou Jewova te an kòlè a, pa gen moun ki te chape oswa ki te rete vivan+.Ènmi m nan te elimine pitit mwen te fè yo*, pitit mwen te leve yo+.

Nòt anba paj

Lit.: “kote ki byen pwoteje ki pou pitit fi Jida a”.
Lit.: “kòn”.
Lit.: “Li met pye sou”.
Oswa: “Li kraze”.
Lit.: “pou l pa vale l”.
Oswa: “lòd”.
Lit.: “Yo vide fwa m atè”.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “kòn”.
Lit.: “nan kòmansman vèy dimaten yo”.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “nan tèt tout ri”.
Oswa: “Jèn medam mwen yo”.
Oswa: “pitit mwen te pouse ki an sante yo”.