Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lamantasyon 1​:​1-22

SA K LADAN L

  • Jerizalèm tankou yon fi ki pèdi mari l

    • Li chita poukont li (1)

    • Peche grav Siyon fè yo (8, 9)

    • Bondye voye Siyon jete (12-15)

    • Pa gen pèsonn pou konsole Siyon (17)

א [Alèf]* 1  Gade ki jan vil ki te chaje moun nan chita poukont li kounye a+! Gade ki jan l vin tankou yon fi ki pèdi mari l, li menm ki te chaje moun pami nasyon yo+!Gade ki jan li menm ki te yon prensès nan tèritwa ki ozalantou l yo vin tounen yon esklav+! ב [Bèt]   Li pase nuit ap kriye san rete+, e dlo nan je l mouye tout figi l.Nan tout moun ki te renmen l yo, pa gen youn ki te la pou konsole l+.Tout zanmi l yo trayi l+. Yo vin tounen ènmi l. ג [Gimèl]   Jida al ann egzil+ nan soufrans e li nan yon esklavaj ki rèd anpil+.Li oblije rete nan mitan nasyon yo+. Li pa jwenn kote pou l repoze.Tout moun k ap pèsekite l yo met men sou li pandan li nan gwo pwoblèm. ד [Dalèt]   Wout ki mennen Siyon yo vid nèt*, paske pa gen moun k ap vin nan fèt la+.Tout pòtay vil la kraze+, e prèt yo ap plenn.Fi ki vyèj* yo tris, e moun Siyon yo nan gwo boulvès. ה [He]   Se advèsè l yo ki mèt* li kounye a, e ènmi l yo kè pòpòz+.Paske, Jewova lage l nan tristès akoz pakèt peche li fè yo+.Pitit li yo al ann egzil devan advèsè a+. ו [Waw]   Vil Siyon pèdi tout glwa li te genyen+.Prens li yo tankou sèf* ki pa jwenn kote pou yo manje.Y ap mache tou faya devan moun k ap kouri dèyè yo. ז [Zayin]   Nan epòk Jerizalèm t ap soufri epi moun li yo pa t gen kote pou yo rete,Li te sonje tout bèl bagay li te genyen nan tan lontan yo+.Lè pèp li a te tonbe anba men advèsè a e pa t gen pèsonn pou pote l sekou+,Advèsè yo te wè l epi yo te ri l* paske l tonbe+. ח [Hèt]   Jerizalèm fè anpil peche grav+.Se poutèt sa li vin tounen yon bagay ki bay repiyans.Tout moun ki te konn gen respè pou li meprize l kounye a, paske yo wè l toutouni+.Li plenn+, epi li vire ale tou wont. ט [Tèt]   Salte li fè yo nan ke rad li.Li pa t reflechi sou avni l+.Fason l tonbe a fè moun sezi. Li pa gen pèsonn pou konsole l.O Jewova, gade tray m ap pase, paske ènmi an leve tèt li met byen wo+. י [Yòd] 10  Advèsè a met men sou tout richès li yo+.Paske, Siyon wè plizyè nasyon k ap antre nan tanp li an+,Yon seri nasyon ou te bay lòd pou yo pa kite yo antre nan kongregasyon w lan. כ [Kaf] 11  Tout moun Siyon yo ap plenn, y ap chèche manje pou yo manje+.Yo boukante bagay ki gen anpil valè yo genyen pou manje, jis pou yo pa mouri*.O Jewova, gade jan m tounen yon fi* ki pa vo anyen. ל [Lamèd] 12  Nou tout k ap pase sou wout la, èske sa pa di nou anyen?Gade pou n wè!Èske gen yon soufrans ki tankou soufrans m ap andire a,Tankou jan Jewova te fè m soufri jou li te an kòlè anpil la+? מ [Mèm] 13  Li fè dife sot nan syèl la vin boule zo m+. Li fè zo m yo pa itil anyen.Li lanse yon filè pou l pran pye m, li fòse m vire tounen.Li fè m vin tounen yon fi ki fin depafini.Tout lajounen m ap soufri*. נ [Noun] 14  Peche m yo mare nan kou m tankou yon jouk, li mare yo ak pwòp men l.Yo sou kou m, e sa fè m pèdi fòs.Jewova lage m nan men moun mwen pa ka reziste devan yo+. ס [Samèk] 15  Jewova voye tout gason vanyan m yo jete byen lwen m+.Li rele yon foul moun vin atake m pou yo kraze jèn gason m genyen yo+.Jewova pilonnen Jerizalèm* anba pye l nan près diven an+. ע [Ayin] 16  Bagay sa yo fè m kriye+. Dlo koule nan je m.Paske, moun ki te ka konsole m oswa ki te ka ankouraje m* yo lwen m.Pitit gason m yo pa gen okenn espwa, paske ènmi an pote laviktwa sou nou. פ [Pe] 17  Siyon ouvri men l+, li pa jwenn moun pou konsole l.Jewova bay tout moun ki toutotou Jakòb yo lòd pou yo aji kòm advèsè Jakòb+.Jerizalèm vin tounen yon bagay ki ba yo repiyans+. צ [Tsade] 18  Jewova aji avèk jistis+, paske mwen dezobeyi lòd* li+.Nou tout pèp yo, koute, epi gade jan m ap soufri.Pitit fi m yo ki vyèj* al ann egzil ansanm ak jèn gason m yo+. ק [Kòf] 19  Mwen rele moun ki renmen m yo, men yo trayi m+.Prèt mwen yo ak ansyen m yo mouri nan vil laPandan y ap chèche manje pou yo manje pou yo pa mouri*+. ר [Rèch] 20  O Jewova, gade eta m, paske m ap soufri anpil.Zantray mwen ap rache.Kè m ap sote, paske mwen te dezobeyi nèt+.Deyò, se epe k ap touye pitit mwen yo+, e anndan kay la, moun ap mouri tou. ש [Chin] 21  Moun tande jan m ap plenn. Pa gen pèsonn pou konsole m.Tout ènmi m yo tande malè ki tonbe sou mwen.Yo kontan paske w fè sa rive m+.Men, yon jou ap rive, w ap fè sa w te pwomèt w ap fè yo a+. Jou sa a, y ap vin menm jan avè m+. ת [Taw] 22  Se pou tout mechanste yo fè yo parèt devan w, e se pou w pini yo+,Menm jan w te pini m akoz tout peche m te fè yo.Paske, mwen plenn anpil, e kè m ap dechire.

Nòt anba paj

Chapit 1 rive nan chapit 4 se yon seri pawòl tris ki ekri sou fòm akwostich selon lòd yo mete lèt yo nan alfabè lang ebre a.
Lit.: “nan lapenn”.
Oswa: “Jèn medam”.
Lit.: “tèt”.
Se yon bèt ki sanble ak kabrit. Men, kòn li yo gen plizyè branch.
Oswa: “yo te kontan”.
Oswa: “yo genyen pou manje, yo fè nanm yo rejwenn fòs”.
Y ap pale la a de Jerizalèm kòmsi se yon fi.
Lit.: “mwen malad”.
Lit.: “pilonnen pitit fi Jida a ki vyèj”.
Oswa: “ankouraje nanm mwen”.
Lit.: “bouch”.
Oswa: “Jèn medam mwen yo”.
Oswa: “pou fè nanm yo rejwenn fòs”.