Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jozye 9​:​1-27

SA K LADAN L

  • Moun Gabawon yo entèlijan e yo chèche fè lapè (1-15)

  • Yo vin konn plan moun Gabawon yo te fè a (16-21)

  • Moun Gabawon yo dwe al chèche bwa ak dlo (22-27)

9  Epi, tout wa ki te nan lwès Rivyè Jouden an+, nan zòn ki gen mòn yo ak nan Chefela, sou tout arebò Gwo Lanmè a*+ e anfas Liban, te tande sa k te pase a. Wa sa yo se te wa desandan Èt yo, Amorit yo, moun Kanaran yo, Perizit yo, Ivit yo ak moun Jebis+ yo.  Lè yo tande sa, yo tout met tèt yo ansanm pou y al fè lagè ak Jozye ak pèp Izrayèl la+.  Moun ki abite Gabawon yo+ te tande sa Jozye te fè nan Jeriko+ ak nan Ayi+.  Se sa k fè yo fè yon kout entèlijan, yo met pwovizyon nan vye sakpay ki fini sou do bourik yo, ansanm ak vye bidon ki fèt ak po bèt yo konn met diven ladan yo. Bidon yo te koule e yo te pyese yo.  Epitou, yo mete sandal ki fini nan pye yo, yo pyese yo, e rad sou yo te fin tounen ranyon. Tout pen yo te pote nan pwovizyon yo te rasi e yo te ka kraze fè miyèt moso.  Epi, y al kot Jozye nan kan an ki nan Gilgal+, y al pale avè l ak mesye Izrayelit yo. Yo te di yo: “Nou sot nan yon peyi ki byen lwen. Kounye a, tanpri, fè yon alyans avèk nou.”  Men, mesye Izrayelit yo te di Ivit yo+: “Alewè nou ret toupre nou la a. Ki jan pou n ta fè fè yon alyans avèk nou+?”  Yo reponn Jozye: “Nou vle vin sèvitè w*.” Apre sa, Jozye di yo: “Ki moun nou ye? Ki kote n soti?”  Lè sa a, yo reponn li: “Sèvitè w yo sot nan yon peyi ki byen lwen+ akoz respè nou gen pou non Jewova, Bondye w la, paske nou te tande pale de gwo renome li genyen, nou te tande tout sa l te fè ann Ejip+ 10  e nou te tande tout sa l te fè de wa Amorit yo ki te nan lès Rivyè Jouden an, anpalan de Siyon, wa Esbon an+, ak Òg+, wa Bazan an, ki te nan Astawòt. 11  Se sa k fè tout pèsonaj ak tout moun ki nan peyi nou te di nou: ‘Pran pwovizyon pou n vwayaje al kote moun yo. Di yo: “Nou vle vin sèvitè nou+. Kounye a, tanpri, fè yon alyans avèk nou+.”’ 12  Pen sa a nou gen nan pwovizyon nou yo te tou cho jou nou te kite lakay nou pou n vin isit la. Nou ka wè jan yo rasi e jan yo ka kraze fè miyèt moso kounye a+. 13  Bidon diven sa yo ki fèt ak po bèt te tounèf lè nou te plen yo, men kounye a, yo koule+. Epitou, rad nou ak sandal nou fini, paske vwayaj la te long anpil.” 14  Lè sa a, mesye Izrayelit yo gade kèk nan pwovizyon moun yo te pote yo byen gade, men yo pa t mande Jewova sa pou yo fè+. 15  Jozye fè lapè ak mesye yo+ e li fè yon alyans avèk yo pou l pa touye yo. Epi, chèf fanmi yo pami pèp la te fè sèman ba yo y ap kenbe pawòl yo+. 16  Twa jou apre yo te fin fè alyans lan avèk yo, yo vin aprann se toupre a yo rete, yo pa t ret twò lwen yo. 17  Epi, Izrayelit yo te vwayaje al nan vil kote moun sa yo soti yo e yo rive sou twa jou. Men vil kote yo te soti yo: Gabawon+, Kefira, Beyewòt ak Kiriyatjeyarim+. 18  Men, Izrayelit yo pa t atake yo, paske chèf fanmi yo pami pèp la te fè yon sèman ba yo devan Jewova+, Bondye Izrayèl la. Se sa k fè tout pèp la te pran plenyen kont chèf fanmi yo. 19  Lè sa a, tout chèf fanmi yo di pèp la: “Piske nou te fè sèman ba yo devan Jewova, Bondye Izrayèl la, nou pa gen dwa fè yo anyen ki mal. 20  Men sa n ap fè: N ap kite yo viv akoz sèman nou te fè ba yo a, pou Bondye pa fache kont nou+.” 21  Chèf fanmi yo te di tou: “Ann kite yo viv, men se yo n ap fè ranmase bwa e n ap bay bwote dlo pou tout pèp la.” Se sa chèf fanmi yo te pwomèt yo. 22  Apre sa, Jozye rele yo, li di yo: “Poukisa nou te twonpe nou lè nou te di nou: ‘Nou sot yon kote ki byen lwen’, alòske se toupre nou an nou rete+? 23  Apati jodi a, nou modi+. N ap toujou travay kòm esklav k ap ranmase bwa e k ap bwote dlo pou kay Bondye m nan.” 24  Yo reponn Jozye, yo di l: “Se paske yo te byen esplike nou, nou menm sèvitè w yo, jan Jewova, Bondye w la, te bay Moyiz, sèvitè l la, lòd pou l ban nou tout peyi a e pou l detwi tout moun ki abite ladan l+. Se sa k fè nou te pè pou n pa touye nou*+, e se pou rezon sa a nou te fè sa+. 25  Kounye a, nou nan men w. Fè sa w vle avèk nou.” 26  Epi, men sa Jozye te fè pou yo: Li sove yo anba men Izrayelit yo e yo pa t touye yo. 27  Men, depi jou sa a, Jozye mete yo ranmase bwa e li mete yo bwote dlo pou pèp la+ ak lotèl Jewova a kote Bondye chwazi mete l la+. Se travay sa a y ap fè jis jodi a+.

Nòt anba paj

Anpalan de Lanmè Meditèrane.
Oswa: “vin esklav ou”.
Oswa: “pè pou nanm nou”.