Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jozye 21​:​1-45

SA K LADAN L

  • Vil pou Levit yo (1-42)

    • Pou desandan Arawon yo (9-19)

    • Pou rès moun ki desandan Keyat yo (20-26)

    • Pou desandan Gèchon yo (27-33)

    • Pou desandan Merari yo (34-40)

  • Pwomès Jewova yo reyalize (43-45)

21  Twouve, chèf fanmi ki soti nan tribi Levi yo t al kot Eleyaza+, prèt la, ak Jozye, pitit gason Noun nan, ansanm ak chèf fanmi ki nan tribi Izrayèl yo.  Yo te pale avèk yo nan Silo+, nan peyi Kanaran, e men sa yo te di yo: “Jewova te bay Moyiz lòd pou yo ban nou yon seri vil pou nou rete ak tout patiraj pou bèt nou genyen yo+.”  Se sa k fè Izrayelit yo te bay Levit yo vil+ ki ak tout patiraj nan eritaj yo genyen, dapre lòd Jewova te bay+.  Nan tiraj osò ki te fèt la, fanmi ki desandan Keyat yo+ te resevwa pòsyon ki te vin pou yo a, e yo te bay Levit yo, ki te desandan Arawon, prèt la, 13 vil nan tèritwa tribi Jida a+, nan tèritwa tribi Simeyon an+ ak nan tèritwa tribi Benjamen an+.  Apre tiraj osò a, yo te bay rès desandan Keyat yo dis vil nan tèritwa fanmi ki nan tribi Efrayim yo+, tèritwa tribi Dann nan ak tèritwa mwatye nan tribi Manase a+.  Epi, yo te bay desandan Gèchon yo+ 13 vil nan tèritwa fanmi ki nan tribi Isaka a, tribi Achè a, tribi Neftali a e mwatye nan tribi Manase a, nan Bazan+.  Desandan Merari yo+, selon fanmi kote yo soti, te resevwa 12 vil nan tèritwa tribi Ribenn nan, tribi Gad la ak tribi Zabilon an+.  Konsa, apre tiraj osò a, Izrayelit yo te bay Levit yo vil sa yo ansanm ak tout patiraj yo, dapre lòd Jewova te bay Moyiz+.  Men non vil yo te bay ki nan tèritwa tribi Jida a ak tèritwa tribi Simeyon an+, 10  vil yo te bay desandan Arawon ki nan fanmi Keyat yo, pami Levit yo, piske yo te resevwa premye pòsyon an apre tiraj osò a: 11  yo te ba yo Kiriyataba+, sètadi Ebwon+, nan zòn ki gen mòn nan Jida yo, ansanm ak patiraj ki toutotou l yo. (Aba se te zansèt Anak.) 12  Men, yo te bay Kalèb, pitit gason Jefoune a, tè ki andeyò vil la ak tout ti vil ki sou kont vil la kòm byen pa l+. 13  Yo te bay desandan Arawon yo, prèt la, vil kote pou moun ki touye yon moun al pran refij la+, sètadi Ebwon+, ak tout patiraj li. Epitou, yo te ba yo Libna+ ak tout patiraj li, 14  Jati+ ak tout patiraj li, Echtemowa+ ak tout patiraj li, 15  Olon+ ak tout patiraj li, Debi+ ak tout patiraj li, 16  Ayin+ ak tout patiraj li, Jouta+ ak tout patiraj li ansanm ak Bètchemèch ak tout patiraj li. Sa te fè nèf vil yo te ba yo nan tèritwa de tribi sa yo. 17  Nan tèritwa tribi Benjamen an, yo te pran Gabawon+ ak tout patiraj li, Geba ak tout patiraj li+, 18  Anatòt+ ak tout patiraj li ansanm ak Almon ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 19  Antou, yo te bay prèt yo, desandan Arawon yo, 13 vil ak tout patiraj yo+. 20  Nan tiraj osò ki te fèt la, yo te bay rès fanmi ki desandan Keyat pami Levit yo plizyè vil nan tèritwa tribi Efrayim nan. 21  Yo te ba yo vil pou moun ki touye yon moun al pran refij+, anpalan de Sichèm+ ak tout patiraj li, nan zòn ki gen mòn nan Efrayim nan, Gezè+ ak tout patiraj li, 22  Kibsayim ak tout patiraj li ansanm ak Bètowon+ ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 23  Nan tèritwa tribi Dann nan, yo te pran Èlteke ak tout patiraj li, Gibeton ak tout patiraj li, 24  Ayalon+ ak tout patiraj li ansanm ak Gatrimon ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 25  Nan tèritwa ki te pou mwatye nan tribi Manase a, yo te pran Tanak+ ak tout patiraj li ansanm ak Gatrimon ak tout patiraj li. Sa te fè de vil. 26  Antou, yo te bay lòt fanmi ki te rete pami desandan Keyat yo dis vil ak tout patiraj yo. 27  Desandan Gèchon yo+ ki soti nan fanmi Levit yo te resevwa vil nan tèritwa ki te pou mwatye nan tribi Manase a kote pou moun ki touye yon moun al pran refij, sètadi Golan+, nan Bazan, ak tout patiraj li, ansanm ak Beyechtera ak tout patiraj li. Sa te fè de vil. 28  Nan tèritwa tribi Isaka a+, yo te pran Kichyon ak tout patiraj li, Daberat+ ak tout patiraj li, 29  Jamout ak tout patiraj li ansanm ak Ennganim ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 30  Nan tèritwa tribi Achè a+, yo te pran Michal ak tout patiraj li, Abdon ak tout patiraj li, 31  Èlkat+ ak tout patiraj li ansanm ak Reyòb+ ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 32  Nan tèritwa tribi Neftali a, yo te pran vil kote pou moun ki touye yon moun al pran refij la+, sètadi Kedès+, nan Galile, ak tout patiraj li, Amotdò ak tout patiraj li ansanm ak Katan ak tout patiraj li. Sa te fè twa vil. 33  Antou, yo te bay desandan Gèchon yo, selon fanmi kote yo soti, 13 vil ak tout patiraj yo. 34  Nan tèritwa tribi Zabilon an+, fanmi ki desandan Merari yo+, rès Levit yo, te resevwa Jokneyam+ ak tout patiraj li, Kata ak tout patiraj li, 35  Dimna ak tout patiraj li ansanm ak Naalal+ ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 36  Nan tèritwa tribi Ribenn nan, yo te pran Bezè+ ak tout patiraj li, Jahaz ak tout patiraj li+, 37  Kedemòt ak tout patiraj li ansanm ak Mefaat ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil. 38  Nan tèritwa tribi Gad la+, yo te pran vil kote pou moun ki touye yon moun al pran refij la, sètadi Ramòt, nan Galaad+, ak tout patiraj li, Maanayim+ ak tout patiraj li, 39  Esbon+ ak tout patiraj li ansanm ak Jazè+ ak tout patiraj li. Sa te fè kat vil antou. 40  Nan tiraj osò ki te fèt la, yo te bay desandan Merari yo, selon fanmi kote yo soti, sètadi rès moun nan fanmi Levit yo, 12 vil antou. 41  Antou, yo bay Levit yo 48 vil ak tout patiraj yo nan eritaj Izrayelit yo+. 42  Chak vil sa yo te gen kote pou fè patiraj toutotou yo. 43  Konsa, Jewova te bay pèp Izrayèl la tout peyi li te fè sèman l ap bay zansèt yo+. Yo te pran peyi a e yo te abite ladan l+. 44  Mete sou sa, Jewova te fè yo gen lapè toupatou nan peyi a, jan li te fè sèman bay zansèt yo+, e pa t gen youn nan tout ènmi ki te ka kanpe devan yo+. Jewova te lage tout ènmi yo nan men yo+. 45  Pa gen yon pwomès* nan tout bèl pwomès Jewova te fè pèp Izrayèl la ki pa t reyalize. Yo tout nèt te reyalize+.

Nòt anba paj

Oswa: “pawòl”.